Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of KESAN PENJAJAHAN BRITISH DARI SEGI EKONOMI DI TANAH MELAYU K

No description
by

Nurul Syaza

on 13 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of KESAN PENJAJAHAN BRITISH DARI SEGI EKONOMI DI TANAH MELAYU K

KESAN PENJAJAHAN BRITISH DARI SEGI EKONOMI DI TANAH MELAYU KEPADA HUBUNGAN ETNIK
Pengenalan
Sebelum kedatangan British : TM tertumpu kepada sektor pertanian dan perikanan.
Semasa penjajahan British: TM tertumpu pada pengeluaran getah dan bijih timah.
Selepas kemerdekaan : MALAYSIA memperkenalkan Rancangan Pembangunan pertama- Rancangan pembangunan kesepuluh. Memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru(DEB), Dasar Pembangunan Nasional(DPN) dan Dasar Pembangunan Negara(DWN)
Kesimpulan
KESAN PENJAJAHAN BRITISH DARI SEGI EKONOMI DI TANAH MELAYU KEPADA HUBUNGAN ETNIK
NURUL AMIRAH SYAZA BINTI ISMAIL 214082
FERONICA SAPIKIN 221600
NOOR FARHANAH BASIR 223188
NUR FASEHAH BINTI HASSAN 225288


KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK.
1. Manusia.
Bahasa Sanskrit “manu” –berfikiran atau berakal budi.
Bahasa Latin “ manusia” disebut homo – seseorang yang dilahirkan daripada humus atau tanah.
Bahasa Arab desebuat al-insan – haiwan yang boleh berfikir dan bertutur.
2. Ras
Bermaksud penjenisan manusia berdasarkan ciri-ciri tubuh atau konsep biologi.
3. Etnik
Berdasarkan ciri-ciri budaya . Seperti adat istiadat, mitos dan simbol-simbol yang dimiliki.
4. Masyarakat
kesatuan hidup manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat yang tertentu
5. Kebudayaan.

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat resam dan apa-apa jua kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat
Terbahagi kepada dua:
Kebudayaan kebendaan.

merangkumi seluruh hasil ciptaan manusia seperti rumah, dan senjata
Kebudayaan bukan kebendaan.

kepercayaan, dongeng, adat istiadat, idea, ideologi, sistem perhubungan, struktur sosial, bahasa, undang-undang dan peraturan, sistem ekonomi, politik, falsafah dan sebagainya.

Sejarah penjajahan British di Tanah Melayu
Sejak kurun ke-16 kuasa-kuasa Barat muncul untuk menguasai wilayah-wilayah dunia termasuk Tanah Melayu

Jajahan British yang pertama ialah Pulau Pinang pada 1786 oleh Francis Light
Tahun 1819 Stamford Raffel telah memperolehi Singapura

Revolusi Perindustrian di Britain pada kurun 18, kerajaan British mula melihat negeri-negeri Melayu sebagai sumber ekonomi
Tahun 1874, British mula bertapak di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang

Melalui Perjanjian Bangkok 1909, mereka menguasai pula Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu

Dasar tidak campur tangan British

Tahun 1874, British mengamalkan dasar tidak campur tangan di Negeri-negeri Melayu
Pegawai-pegawai British hanya menumpukan perhatian di Negeri-negeri Selat.
Untuk mengelakkan permusuhan dengan Siam kerana Negeri-negeri Melayu, khususnya Negeri-negeri Melayu Utara yang diakui sebagai negeri-negeri naungan Siam

Dasar campur tangan British
Faktor ekonomi

mineral atau bahan mentah seperti bijih timah dan getah
Berlaku Revolusi Perindustrian di Eropah, menyebabkan permintaan bahan mentah begitu tinggi dari negara Eropah.

Faktor politik

Huru-hara di negeri-negeri Tanah Melayu.
Perebutan takhta antara pewaris-pewaris sultan seperti di Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan.
perebutan kuasa antara pembesar-pembesar Melayu ke atas kawasan yang kaya dengan bijih timah

Era Pra-Penjajah
Era Penjajah
Era Selepas Merdeka

Sistem dan Pembangunan Ekonomi Serta Matlamat Sebelum Kedatangan British
Sistem dan pembangunan ekonomi masyarakat melayu adalah dikaitkan kepada sektor pertanian dan juga perikanan
Bagi mereka yang tinggal di pesisiran pantai atau dipinggiran sungai, pekerjaan mereka ialah adalah sebagai nelayan
Pendapatan daripada sumber-sumber yang berbeza ini membolehkan mereka menjalankan urusan petukaran barangan keperluan iaitu pada masa itu mereka mengamalkan sistem barter.
Perubahan yang berlaku dalam tahun 1870 sehingga 1950-an yang diperkenalkan oleh penjajah Inggeris ialah dasar-dasar awam mengenai pembangunan.
Sistem dan pembangunan ekonomi lebih tertumpu kepada industri getah dan bijih timah bagi memajukan industri ini mereka telah membawa masuk tenaga kerja dari Tanah Besar China dan benua kecil India.

Perubahan yang berlaku dalam tahun 1870 sehingga 1950-an yang diperkenalkan oleh penjajah Inggeris ialah dasar-dasar awam mengenai pembangunan.
Sistem dan pembangunan ekonomi lebih tertumpu kepada industri getah dan bijih timah bagi memajukan industri ini mereka telah membawa masuk tenaga kerja dari Tanah Besar China dan benua kecil India.

Orang cina ditempatkan dalam industri bijih timah yang terletak berhampiran dengan bandar-bandar, manakala orang india pula, tenaga mereka digunakan di ladang-ladang getah. Orang Melayu masih kekal dengan pekerjaan tradisi mereka dalam bidang pertanian dan perikanan.
Matlamat pemerintahan penjajah Inggeris adalah semata-mata untuk memperolehi seberapa banyak hasil daripada negara ini untuk dibawa pulang ke negara mereka


Kesan penjajahan British dari segi ekonomi di tanah melayu
Kesan penjajahan British dari segi ekonomi di tanah melayu
1. Tanah melayu sebelum penjajahan British
Masyarakat melayu menjalankan aktiviti ekonomi sara diri seperti
melombong
bercucuk tanam
memungut hasil hutan
menternak binatang
menangkap ikan secara kecil-kecilan


Ciri-ciri ekonomi sara diri
pengeluaran barangan dilakukan secara kecil-kecilan
gunakan teknologi yang mudah untuk bercucuk tanam seperti cangkul
buruh digunakan adalah terhad

Dasar-dasar British
Semasa penjajahan British
Hubungan etnik di kalangan masyarakat tanah melayu tidak dapat dipertahankan kerana British berusaha memecahbelahkan kesatuan penduduk tanah melayu
Orang cina tinggal di Bandar menjalankan aktiviti perniagaan dan di kawasan lombong sebagai pelombong
Orang melayu tinggal di luar Bandar sebagai petani dan nelayan kecil
Orang india sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja di ladang
Corak penglibatan ekonomi antara kaum dalam kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukan sosioekonomi mereka tidak seimbang
Orang cina sebenarnya memiliki asset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat melayu

Dasar liberal british banyak member keuntungan kepada mereka
British member tumpuan pada tanaman baru seperti getah, lada hitam dan gambir kerana tanaman itu telah member banyak keuntungan kepadanya
British bawa masuk buruh cina dan india sebab memerlukan buruh yang ramai dan murah. Kesannya telah terbentuk pelbagai kaum dan struktur kependudukan di tanah melayu telah di ubah

Sejarah Ringkas Perkembangan Ekonomi Malaysia
Pembangunan Ekonomi dalam konteks Hubungan Etnik Di Malaysia
1. Era Pra-Penjajah

Kedudukan geografi
Kegemilangan kesultanan Melayu Melaka

2. Era Penjajah
Kejatuhan empayar Melaka
Ekonomi Eksport

3. Era Selepas Merdeka

Memperkenalkan dasar tanah

Sistem dan pembagunan Ekonomi Serta Matlamatnya Semasa Penjajahan British
Menurut Ismail Ishak (2008), pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia harus dilihat dari pelbagai sudut khususnya dari perspektif sejarah perkembangan dan pembangunan negara ini sendiri.
Tujuannya adalah untuk mengetahui asas, matlamat dan nilai sebenar pembangunan ekonomi ini dilaksanakan dan hubungannya dengan penggubalan dasar-dasar negara.

Zaman Sebelum Kemerdekaan
Sistem dan Pembangunan Ekonomi Serta Matlamat Sebelum Kedatangan British.

Sistem dan pembagunan Ekonomi Serta Matlamatnya Semasa Penjajahan British.

Secara keseluruhannya, istilah masyarakat majmuk ini terhasil kesan daripada penjajahan British.
Bagi memastikan keadaan negara yang aman dan damai, perkara yang paling penting adalah aspek ekonomi kerana ia menjadi isu paling sensitif.
Namun dalam hal ini, sikap masyarakat sendiri yang paling utama, perlu memahami kedudukan masing-masing.
Bagi memastikan kesepaduan dan kestabilan dalam hubungan sesama masyarakat, penelitian sejarah salah satu langkah yang penting.
Malahan boleh menjadikan apa yang berlaku di luar negara sebagai satu ukuran erti sebenar perpaduan.
Kronologi Penjajahan Inggeris di Tanah Melayu.
1786

Francais Light membuka Pulau Pinang

1819

Stamford Rafffles membuka Singapura.

1824

Inggeris menerima Melaka daripada Belanda akibat daripada Persetiaan Inggeris-Belanda.

1826

Pulau Pinang, Melaka dan Singapura disatukan dalam satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Selat.

1841

James Brooke mengambil Sarawak.

1874

Campur tangan Inggeris di Perak, melalui Perjanjian Pangkor.
Campur tangan Inggeris di Sungai Ujung

1878

Raja Brunei menyerahkan kawasan di Sabah kepada Inggeris.

1888

Campur tangan Inggeris di Pahang

1957

Negara mencapai kemerdekaan

Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan menggantikan Malayan Union.

1948

Malayan Union ditubuhkan di Tanah Melayu.

1946

Pentadbiran tentera British ditubuhkan.

1945

Mengikut Perjanjian Bangkok, Siam menyerah Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu kepada Inggeris dan menjadi Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu.

1909

Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang disatukan dalam satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

1896

1914

Johor menerima penasihat Inggeris.

Sejarah Penjajahan British Di Tanah Melayu
Full transcript