Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Antiken

No description
by

E A

on 28 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Antiken

Forntid
Medeltiden
0
från franskans "Antiquité" -
den gamla tiden

Antiken
ca 1000 f.kr
ca 500 e.kr.
I Europa har
antikens Grekland
och
Romarriket
länge betraktats som de viktigaste kulturer som format den senare europeiska historien.

_____
________
arkaisk tid
800 ---------------- 480

Hellas
ursprung förklarades i myter som nu är centrala för västerländsk kultur, som möjligen bär på spår av faktisk historia.
"Troja"
Mykene
Knossos
Knossos
Greklands
hav
gav upphov till framgångsrik handel, och
berg
till självständiga inmurade städer,
stadsstater
, ofta i krig med varandra.
Det Trojanska kriget
Den grekiska "Guldåldern"
polis
Aten
Sparta
Argos
Korint
Thebe
Byzantium
Rhodos
Kydonia
Knossos
Även om stadsstaterna var självständiga, fanns viktiga likheter som gjorde att grekerna själva såg sig som ett folk, som delar av
Hellas
.
Knossos
På 400-talet f.kr. hade två stadsstater fått en dominerande roll,
Aten
och
Sparta
, med skilda politiska system. Demokrati och Oligarki.
Aten
Sparta
Knossos
Kring svarta havet
Cypern
Sicilien
Nice
Södra Italien
Antikens Grekland
Romersk Antik
Sparta: en oligarki och militärstat
- Styrdes av ett råd av äldre medborgare.
- Allt arbete utfördes av
Heloter
- Extremt fokus på militär makt, pojkar fostrades i baracker utanför samhället
- kvinnor situation friare än i Aten
- Bara medborgare (ej kvinnor, slavar, inflyttade)
- Direkt-demokrati
- Obligatoriskt deltagande
På 400 och 300-talet talar vi om den
klassiska perioden
.
Den Makedonske kungen Alexander (den store) inleder ett aggressivt grekiskt/makedonskt erövringståg österut.
Persien
på 300-talet f.kr. erövrades stadsstaterna
Makedonien
Knossos
I Rom fanns tydligt stratifierade samhällsgrupper, med olika status och rättigheter. Rom, liksom Grekland, var ett tydligt patriarkat.
Få källor finns för Roms tidigaste historia. Två viktiga myter
som flätades samman var den om
Aeneas
och
Romulus och Remus
.
grekiska och latin
Knossos
Knossos
Knossos
Platon
Aristoteles
Sokrates
Under 200-talet f.kr kom de grekiska kungadömena allt mer i kontakt med en ny maktfaktor i väst.
Hellenismen - spridningen av grekisk kultur - skulle dock fortsätta västeut och i hög grad påverka Romarriket
Arvet från antikens Rom
År 146 f.kr förstördes
Kartago
och
Grekland
erövrades - Rom blev den enda stora politiska makten kring medelhavet
Mest makt i republiken hade de två
konsulerna
, som hade
vetorätt
mot varandra.
Rom var från början en stadsstat i
Latium
där invånarna talade
latin
, ett av många italienska språk.
Aeneas var en Trojan som överlevde Trojanska kriget och förutspåddes grunda ett stort rike i väst. Det riket, enligt romarna, var Rom.
Romulus och Remus var två bröder, besläktade med Aeneas, som uppfostrades av en varg och sedan grundade staden Rom.
Republiken Rom styrdes av valda ämbetsmän med olika uppdrag - och av
senaten
, en rådgivande församling.
I takt med att Rom expanderade hamnade mindre makt hos senaten och mer hos militären. Maktkamper mellan generaler blev vanliga.
Rom, nu ett Kejsardöme, fortsatte att växa. Fram till år 180 rådde relativ inre stabilitet -
Pax Romana
kristendom
konst & vetenskap, arkitektur, litteratur
Latin
- prestige, inom lag och militär
Grekiska
- största gemensamma språk
Under denna tid byggdes många av de storslagna byggnader som fortfarande står kvar i Rom och på andra platser.
På 200-talet var det problem igen, inbördeskrig och dessutom oroligheter kring imperiets gränser.
I ett försök skapa ordning delades kejsardömet administrativt i en östlig och en västlig del. Huvudstaden "flyttades" från
Rom
till
Konstantinopel
Konstantin konverterar 313, och 380 blir kristendomen statsreligion
Den västra halvan av Romarriket föll samman under 400-talet. Den östra halvan levde vidare ända fram till 1400-talet.
politik och lag
ES16A, Antikens Teater/Dans
Halicarnassus
Smyrna
Efesos
Potidaea
Pylos
Chalcis
Miletos
Pella
Amphipolis
ca 750 f.kr.
476 e.kr.
Iliaden & Odyseen skrivs ned
Västroms siste kejsare avsätts
klassisk tid
---------- 323
hellenism
--------- 146
Republiken
509 -----------------------------------
Kejsardömet
27 ----------------------------
Delat Kejsardöme 395 ------ 476 (1453)
0
Dionysian, nedanför Atens akropolis
orhcestra
- "dansområde" det vi idag kallar
scén
skene
-
hus
för kläd- och maskbyten
Aischylos, Sofokles, Euripides
tävlingar med trilogier
chorus
- "dansare".
Kören
, en grupp ofta lite vid sidan av handlingen
hypokrites
, "tolkare" -
skådespelaren

Antik koreografi finns inte bevarad
Dans
begreppsordlista - antikens Grekland
nordafrika
Teseus och minotauren
Hellas
panhellensk
hellenism
archon
mon
arki
olig
arki
an
arki
patri
arki
I vilken utsträckning kan vi använda mytologi för att förstå historia?
Källanvändning
Berättande källa
Kvarleva
två sätt att se på källor:
vad berättar källan för dig?
vad mer kan du förstå?
ES16B Antikens Konst
chorea - graphia
religiös och rituell
dansare hade hög social status
- del i en aristokrats utbildning
men i cirkel...?
kvinnor och män separat
berättande källa
kvarleva
representativt material
polis
akropolis
agora
oikos
xenia
phobos
aristos
Är materialet vi använder representativt?
Källanvändning
Aten
politik
polis
policy
Sparta
Argos
Korint
Thebe
Byzantium
Rhodos
Kydonia
Halicarnassus
Smyrna
Efesos
Potidaea
Pylos
Chalcis
Miletos
Pella
Amphipolis
Aten
Religion
Språk
Pan
hellenska
högtider och platser
antropomorfa
inte allsmäktiga
inte eviga
Eleusis
Delfi
Olympia
Delos
De
olympiska spelen
hölls vart fjärde år
Dionysian
i Aten var en obligatorisk religiös och kulturell högtid, där bl.a. teaterförfattare tävlade med pjäser.
De eleusinska mysterierna var hemliga för alla utomstående kretsade kring myten om
Demeter och Persepone
, odödlighet och återfödelse.
I Delfi fanns det viktigaste grekiska oraklet, där
Apollo
gav råd och spådomar genom en kvinnlig prästinna,
Pythia
.
Utveckling mot realism
Hellenistisk konst
mänskliga former
Innebörden i att vara "Romare" vidgas.
Kejsardömet "globaliseras"
polykrom
kolonner och pilastrar
svartfigurig och
rödfigurig
keramik,
hellener vs. barbarer
få andra målningar har överlevt
Måleri
Arkitektur
Skulptur
uppblandades med lokal kultur
oftast målade
amforae
- i rörelse
- i grupp
- i idealtillstånd
Jonisk
Dorisk
Korintisk
arkitektur i större skala
utveckling av måleri men det mest har gått förlorat
Tre aspekter av det antika Greklands samhällsliv som ofta nämns är
slaveriet
,
patriarkatet
och
homosexualitetens
roll.
oikos -
"hus, hem"
begränsade friheter
jordbrukare
Appolonsk/Dionysisk
Teater/tragedi
Endast män - alla maskerade!
1. "Thespis" - första skådespelaren
2. Aischylos - 2 skådespelare, "skenografia",
Ekukleima
och
Mechané
3. Sophocles - 3 aktörer (aldrig fler), spelade alla roller.
Hu15A+B, Antikens Filosofi
avsaknad av religiös auktoritet
agora
archon
an,
oligos
,
monos
,
pater
akropolis
Atens demokrati
Sparta gick segrande ur det peloponnesiska kriget
xenia
- "gästfrihet"
470 - 399
428- 348
384-322
akademia
387 f.kr - 529 e.kr.
naturstudium
demokratin uppmuntrade debatt och analys
det outforskade livet är inte värt att leva
gudar representerade naturkrafter
Vanliga förklaringar till filosofins uppkomst
1/3 slavar
patriarkat
låg medellivslängd
döttrar giftes tidigt från hemmet
kunde köpa sig fria
framförallt hushållsslavar
aristokrati
homosexualitetens
roll har i olika tider både
förtigts
och
överdrivits
kvinnor
Spartas seger i det peloponnesiska kriget blev kortvarig, för snart sveptes hela antikens Grekland in i en ny fas.
Alexanders erövringar spred grekisk kultur till stora delar av Asien och medelhavsområdet. Spridningen kallas

Hellenism
Vid Alexanders död delades riket av tre generaler, Antigonus, Ptolemy och Seleukos. Hellenismen fortsatte, men stadsstaterna ersattes av kungadömen.
146 f.kr. erövrades/"befriades" Grekland
antropomorf
barbar
peloponnesiska kriget
Alexander den store
Helot
orakel
politik, polis
akrofobi, akrobat
agorafobi
ekonomi
xenofobi

aristokrati
Hu15A+B
ES16A
ES16B
röd/svartfigurig
polykrom
amfora
dorisk
jonisk
korintisk
orchestra
chorus
skene
hypokrites
mekane
ekkyklema
det outforskade
livet
philos + sofia
akademia
Platons grotta
naturstudium
begreppsordlista - antikens Rom
Res Publica
Pax Romana
Novus Homo
Mare Nostrum
I kristid kunde en
diktator
utses för en
begränsad
tid
diktator
pontifex
liktor
konsul
triumf
veto
senaten
fasces
Romulus & Remus
Hannibal
Caesar
Augustus
Latium
Etruskerna
Byzantinska riket
Konstantinopel
Kartago
Provins
patricier
plebejer
proletärer
slavar
medborgarskap
klientsystemet
Successionsordning
Åren 235-275 - 26 kejsare
Varför föll romarriket?
Södra Italien, grekiska kolonier.
centrala Italien, Etruskerna.
Enligt romarna själva styrdes de av 7 kungar fram till 509 f. kr. när den romerska
republiken
grundades.
Synlig symbolik. Muntlig politik
Den Romerska republiken utökade först sitt politiska inflytande i "Italien", och knöt andra städer till sig med eller utan våld.
Lokala seder och religioner accepterades oftast i erövrade
provinser
, så länge de fullföljde sina förpliktelser mot Rom. Framtida
medborgarskap
fungerade ofta som ett lockbete
imperium
fasces
liktor
Alla senatens beslut som rör Rom måste fattas munligt!
"
Patricii
" spårade sitt ursprung till gudar, eller till historiska personer.
Marcus
Junius

Brutus
Gaius
Julius

Caesar
Så småningom blev det möjligt för "
Plebeii
" att få höga ämbeten - att bli en
Novus Homo
. Dennes barn och barnbarn blev "
Nobiles
" - namngivna.
När Rom växte uppstod en ny klass, stadsbor som inte ägde något - "
proletarii
", proletärer.
Andelen
slavar
i Romarriket varierade med tid och plats.
"
Servi
" kunde åläggas olika sysslor. Ju mer Rom växte - desto större åtgång.
Patricier
, t.ex. Junius, Julius, Claudius, var de äldsta adelsfamiljerna med högst status
Plebejer
var stadsbor, bönder och andra fria människor, med lägre status, lagligt och socialt.

En viktig aspekt av antikens Rom var
klientsystemet
Patronus
Cliens
Klienter köade på morgonen till sin patron för att visa respekt och be om tjänster. I utbyte mot mat, laglig hjälp, lån eller beskydd, förväntades klienten stödja sin patron med röster i val, eller andra typer av stöd.
Tre långa krig utkämpades mot huvudfienden
Kartago
, och när Hannibal Barca invaderade Italien var Romarriket ytterst nära att gå under.
Romarna tog (stort intryck av) grekisk kultur och religion. Men
kopierade

inte
!
Den stora konststölden
Ares/Mars
Janus
vestalerna
pontifex maximus
Efter ca 200 f.kr. utvidgade romarna sitt inflytande kring medelhavet i allt högre takt, de eftersträvade
mare nostrum
invasioner, orsak eller symtom
Källanvändning
Hur viktiga är personer och deras motiv? Är personskildringar och intriger nåt att bry sig om?
Källanvändning
Hur stor är fiktionens makt över minnet?
'alea iacta est'
'et tu Brute'
Neros fiol
Kartagos salt
1. Caesar erövrar i väst
2. Caesar återvänder, konflikt med Pompei och senaten.
3. Caesar vinner. Håller
Triumf
i Rom
Cicero
Brutus
4. Blir diktator på livstid. Mördas 44 f.kr.
Brutus
5. Caesars vän
Marcus Antonius
och Caesars brorson
Octanvianus
hämnas på mördarna.
6. De två råkar själva i konflikt.
Marcus Antonius
begår självmord med
Kleopatra
och
Octanvianus
blir Roms första kejsare -
Augustus
Vercingetorix
I Kejsardömet får senaten mer av en symbolisk funktion, och republiken är i princip död.
Romarriket var ett militärt samhälle. Män tjänade ofta minst 10 år i armén. veteraner belönades med land.

Framgångar byggde på enhetlig organisation, sträng disciplin och förmåga att ständigt fylla på med folk.
sjukdomar, befolkningsminskning
Romersk littertur blomstar.
Vergilius
Aeneiden
och Ovidius
Metamorfoser
ingen
succesionsordning
religiösa
spänningar
Gränsproblem
i norr och öster
förändring

kontinuitet
blyförgiftning, moral, klimat
Kristendom Språk Samhälle
Lag
Kristendom

Spr
åk

Samh
älle
Lag
Kristendom

Språk

Samh
älle
Lag
Kristendom

Spr
åk
Samhälle
Lag
Metamorfoser
Aeneiden
Full transcript