Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interpretacija raziskovalnega dela o številu nič

0 = nekaj in nekaj = 0
by

Sanja Fabjančič

on 22 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interpretacija raziskovalnega dela o številu nič

0 = nekaj in nekaj = 0 Uvod "A si predstavljate življenje brez ničel? Mi si ga ne!" Ključna raziskovalna vprašanja Čemu sploh služijo števila in zakaj jih v vsakdanjem življenju uporabljamo? Časovni okvir Dogovor z mentorjem, pogovor o temi, skupna stališča: 6 ur Naloge mentorja Je vodja, planer, strokovnjak na svojem področju - na podlagi tega mu je ponujena moč, ki jo mora izkoristiti v prid učenca: mu biti v oporo, pomoč, pa vendar ne sme opravljati dela namesto učenca, Avtor: Sanja Fabjančič
Mentor: mag. Samo Repolusk To seminarsko sem si izbrala po premisleku, saj si tudi sama ne predstavljam življenja brez števila 0. Kaj pa vi? Življenje brez števil bi bilo dolgočasno! Ali ljudje poznajo število 0 že od dne ko so začeli šteti? Kako so ljudje ničlo zapisovali skozi zgodovino in kdo jo je zapisal prvi? Teorija, poglabljanje v temo: 20 ur Raziskovanje, odkrivanje: 7 ur Zapisovanje - sestavljanje raziskovalne naloge: 10 ur Preverjanje mentorja, zaključek: 6 ur O nalogi Avtorici: Petra Granda, Urška Lipovec Mentorica: Alenka Repnik Delo nastalo: V OŠ Borcev za severno mejo, 2010 Naloge učenca Anketa: pripravljanje ter izvajanje: 15 ur spodbuja naj strokovni razvoj učenca, postavlja naj mu odgovornost in spodbuja ustvarjalnost, mora biti kritičen, pa vendar pravičen, naj bo na voljo učencu za informacije, ki jih bo potreboval pri izdelavi naloge. glede na izbrano temo naj že predvidi zaključek oz. izpolnitev hipotez, Naloga naj bo izvirna in unikatna. naj bo radoveden, zvest in marljiv, naj mentorjeve napotke upošteva (to ne pomeni "slepo" upoštevanje, brez razmišljanja), ter ga ob morebitni nepravilnosti opozori, v nalogo naj se vživi, ter jo razume. Mentor & učenec S skupnim in usklajenim delom bo naloga opravljena pravočasno. Zadovoljstvo bo iz obeh strani. Podala nam bo neke nove podatke in potrjene ali zavrnjene hipoteze, na katere se bomo lahko zanesli - nam bralcem bo vzbudila zanimanje in zaupanje v nalogo. Število, štetje in urejanje Množino predmetov izražamo s štetjem Z očmi lahko ocenimo povprečno 5 predmetov Ljudje so si pri štetju pomagali z različnimi deli telesa Štetje posebnost ljudi? Štejemo tudi zato, ker želimo izvedeti česa je več Številski sistemi Zapisi: 123, 1001, 5298 ... Ljudje dolgo niso poznali znaka za število 0, ker ga niso potrebovali Mezopotamija Egipt Maji pika = 1, črta = 5 Grki Rimljani Zgodovina ničle Uporaba števila nič kot nosilec prostega mesta oznaka za običajno število Prvi pojav 0: v mestu Kish 400 pr. n. št. v babilonskih zapisih (kot oznake, NE kot število). Prve oznake za nič niso bile enotne. Grki uvedli prvi zapis za nič kot število. Grški astronomi za število: 0, uporabljali oznako: O ("obol" - kovanec). Ptolomej uporabljaj oznako: O za mestno vrednost, vendar se ni obdržala. Število nič se uveljavilo v indijski matematiki okoli leta 650. Zapisi pravijo o uporabi števila 0 že v indijskem delu Lokavibhâga (leta 458). Maji, ki so živeli v Ameriki med letom 250 in 300, so vključevali simbol za ničlo. Šele v 12. stol. je Ibn Ezra napisal: The Book of the Number (ničla = "galgal" = znak: obroč) Fibonacci, je pomembna vez med hindujsko arabskim svetom in evropejsko matematiko. ... o ničli Ni niti negativno, niti pozitivno število, njen predhodnik je -1 in naslednik 1, poleg števila ima pomen: nepomemben, nesposoben. Npr. V primerjavi z njim sem ničla. na levi in desni strani ima lihi števili, uvrščamo jo med cela števila, z njo lahko števila množimo: 0 * 2 = 0
z njo števila delimo: 0 : 2 = 0, Zanimivosti Pomanjkanje ničle v preteklosti nam še vedno povzroča težave. Kje lahko to še vedno opazimo? Znak za ničlo včeraj in danes Beseda "ničla" ima več pomenov. Znaka 0 in O sta si zelo podobna. Včasih so za nič uporabljali mali o: "o" in za eno l: "l".
Število 1000: l.ooo Tudi danes imajo registrske tablice razliko med 0 in O. Anketa S pomočjo ankete sta dekleti raziskali, koliko vedo o številih učenci OŠ in bodoči učitelji razrednega pouka. Anketirali sta 93 osnovnošolcev in 90 študentov razrednega pouka. Ugotovitve anket Življenje brez ničle si osnovnošolci lažje predstavljajo kot študentje. Večina jih misli, da so znak za 0 izumili Grki. Anketirani se ne zavedajo tako poznega pojava števila 0. Študentom se zdi najpomembnejša števka od 0 - 10, desetica. Ugotovitve Pojav števila 0 je bil pozen, ničla povzročila veliko razprav in dvomov med tedanjimi matematiki, s pomočjo ankete sta učenki ugotovili, da je nam uporaba števila 0 tako vsakdanja, da ji ne pripisujemo tako poznega pojava, njun namen je bil pritegniti bralca že z naslovom. Hvala za pozornost! Možne raziskovalne naloge v prihodnosti Ob tej raziskovalni nalogi sem dobila ideje za nadaljne možne teme raziskovalnih nalog: Različne seminarske o številih:
Deljenje z 0
Popolna števila
Liha, soda števila in kaj nam pomenijo
Pitagorejske trojice

1. januarja 2000 so ljudje slavili vstop v novo tisočletje.

Če pomislimo: štetje let se je začelo leta 1, torej je bilo do takrat 1999 let.Vstop v novo tisočletje oz. 21. tisočletje se je torej pričelo 1. januarja 2001. Letnice deljenje z 0 ???
Full transcript