Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

struktura "ja" alkoholików

No description
by

Magdalena Nalaskowska

on 18 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of struktura "ja" alkoholików

ja struktura "ja" alkoholików dezintegracja Ja 1) rozproszenie Ja

2) rozszczepienie Ja

3) wydrążenie Ja mechanizmy uzależnienia 1. Mechanizm nałogowej regulacji emocji
2. Mechanizm iluzji i zaprzeczania
3. Mechanizm rozpraszania i rozdwajania ja struktura alkoholików uzależnienie uzależnienie mechanizmy uzależnienia
koncepcja J.Melibrudy osobowość narcystyczna
koncepcja H.Kohuta J. MELIBRUDA mechanizmy uzależnienia koncepcja J.Melibrudy do dezintegracji Ja dochodzi pod wpływem głebokich zmian stanu świadomości i tożsamości
konsekwencji picia i reakcji otoczenia
unikania odpowiedzialności i iluzorycznego poczucia wpływu uszkodzenie struktury Ja zaburzenie treści Ja wartościowanie, poczucie sprawczości, standardy moralne ROZPROSZENIE GRANIC JA Powtarzanie doświadczeń rozmywania się poczucia JA w stanach nietrzeźwości czyli tzw. "odlotów", wytwarza tendencję do łatwego rozpraszania i rozluźniania się granic JA

Osłabienie i zatarcie granic JA ze światem zewnętrznym

Uniemożliwiaja określenie realnych granic własnego Ja ze światem zewnętrznym - nie wiem, gdzie się kończę JA, a gdzie zaczyna się świat zewnętrzny ROZSZCZEPIENIE ROZDWOJENIE JA Intensywne przeżycia związane z zażywaniem alkoholu prowadzą do rosnącej polaryzacji dwóch typów doświadczeń osobistych, związanych ze stanem trzeźwości i stanem po wypiciu.

Doświadczenia związane z tymi stanami zapisują się systematycznie w systemie Ja, ale nie budują zintegrowanej całości. prowadzi do wyłaniania się ostro spolaryzowanych subsystemów w obrębie Ja.

Utrwala się polarzyacja obrazu własnego Ja, rozszczepionego między biegunami skrajnie negatywnej wizji złego i słabego Ja a iluzorycznie pozytywnej i omnipotentnej wizji Ja

W strukturze Ja alkoholika tworzy się dramatyczne napięcie między skrajnie negatywną i irracjonalnie pozytywną wersją własnej osoby

Osoba uzyależniona napryemiennie kontaktuje się z jedną lub drugą wersją własnej osoby. Kontakt z każdą z nich jest tzlko przejściowy

stale dependent learning

rozdwojenie w wymiarze: wartości, mocy i moralności Powtarzanie doświadczeń rozmywania się poczucia JA w stanach nietrzeźwości czyli tzw. "odlotów", wytwarza tendencję do łatwego rozpraszania i rozluźniania się granic JA

Osłabienie i zatarcie granic JA ze światem zewnętrznym

Uniemożliwiaja określenie realnych granic własnego Ja ze światem zewnętrznym - nie wiem, gdzie się kończę JA, a gdzie zaczyna się świat zewnętrzny ROZPROSZENIE JA Wydrążenie Ja Rozpraszanie granic Ja i rozdwajanie tej struktury przez jej biegunowe wersje "potężnego Ja" i "upadłego Ja" przyczynia się do tego, że aktywność psychiczna tej struktury osobowościowej ma miejsce przede wszystkim na jej peryferiach.

W centrum Ja pojawia się bardzo często "próżnia psychiczna" tzn. pusty obszar na którym brakuje trwałych i znaczących treści wokół których mogłaby się dokonywać koordynacja funkcjonowania całego Ja.

Wydrążenie Ja charakteryzuje się poczuciem wewnętrznej pustki, brakiem poczucia sensu życia, brakiem wewnętrznych punkow oparcia, hierarchi wartości, problemem z ukierunkowaniem postępowania i podejmowaniem decyzji, problemem z odpowiedzeniem na pztanie: kim jestem 3 GRUPY 1. Osoby niepijące (struktura narcystyczna)
2. Alkoholicy max. 1 m-c trzezwości
3. Alkoholicy min. 3 lata trzezwości 1 2 3 A T zaburzenia narcystyczne
H.Kohut
J. Levin
R.B. Ulman, H. Paul "Narcissus in Wonderland" Zdaniem Kohuta, rozwój Ja przechodzi przez trzy fazy. Zaczyna się u bardzo małego dziecka od stanu fragmentacji i rozproszenia Ja, w którym doznania oraz wyobrażenia nie tworzą zjednoczonego Ja. Później w dzieciństwie przekształca się w prymitywną i nuklearną formę Ja o sztywnej i kruchej spójności. Następnie, gdy przebieg rozwoju jest prawidłowy, Ja osiąga formę dojrzałą. W obrębie struktury Ja Kohut wyróżnia: biegun celów i ambicji, z którego wyłaniają się dążenia do mocy i do uznania, biegun ideałów i norm oraz łuk napięcia pomiędzy tymi biegunami, który dynamizuje podstawowe zdolności i umiejętności. Przy zdrowym Ja między tymi biegunami utrzymuje się funkcjonalne kontinuum, które integruje odrębne dążenia do mocy i do wartości U alkoholików najczęściej można rozpoznawać archaiczną formę Ja nuklearnego, z której wynikają zaburzenia narcystyczne. self/ja- nadzrędna struktura kierujaca wszystkimi innymi funkcjami umysłu U alkoholików najczęściej można rozpoznawać archaiczną formę Ja nuklearnego, z której wynikają zaburzenia narcystyczne.

(narcyzm)wielkościowe self zostaje utrzymane w swojej niezmienionej formie pragnień zaspokojenia pierwotnych dążeń. Obraz idealnego rodzica nie przekształca się w regulującą napięcie strukturę psychiczną, ale przypomina pierwotny, przejściowy obiekt.

Archaiczne Ja alkoholika jest dwubiegunowe i obejmuje dwie struktury: "wyolbrzymione Ja" (grandiose self), które próbuje sprawować wszechogarniającą kontrolę nad wyidealizowanym obiektem Ja (self-object). 

Zaburzenia narcystyczne u alkoholików powodują, że ich Ja jest mało spójne i łatwo podlega dezintegracji

Brak stabilnej struktury życia psychicznego jest źródłem deficytu zdolności do regulacji napięcia, do uspokajania się i do regulacji poczucia wartości. Dla alkoholika picie jest formą zastępowania tej brakującej struktury lub wypełniania pustki w Ja. Tak więc alkoholizm służy do redukowania napięcia i utrzymywania poczucia wartości, ponieważ osobie uzależnionej brakuje zasobów intrapsychicznych potrzebnych do zdrowego zaspokajania tych potrzeb.

Jerome Levin (1997) narcystycznie zdeformowane i dziecinne Ja alkoholika, który nie jest zdolne do kierowania swoim życiem i jest uwikłane w beznadziejne próby wypełnienia alkoholem pustki swego Ja i uzyskania w ten sposób nad nim kontroli,
Full transcript