Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

No description
by

on 12 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Баярлалаа!
Thank You!
Спасибо!
Danke!
1. Судалгааны зорилго: Байгууллагын үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн удирдлагын асуудлуудаар бүх ажиллагсдаас судалгаа авсанаар байгууллага энэ чиглэлд цаашид юуг анхаарч ажиллах шаардлагатай байгааг нээн харуулах
2. Судалгаанд тавигдсан асуултууд: Хүснэгт№01-д харуулсан асуултуудыг бэлтгэн танилцуулж, судалгаа авав
3. Судалгааны үр дүн: Үүнийг хүснэгт№02-д харуулав.

4. Судалгааны дүгнэлт

• Судалгаанд нийтдээ байгууллагын 20 ажилтан оролцох байснаас 15 ажилтан хариулт өгөв. Энэ 75 хувийн оролцоо учраас хангалттай хэмжээний дүгнэлт гаргах түүврийн тоо болсон гэж үзэж байна. Судалгааг авахдаа ажилтнууд өөрийн нэрийг бичих шаардлагагүй байсан нь судалгаанд оролцогчийн зүгээс үнэлгээгээ үнэн зөв, чөлөөтэй бичиж өгөх боломжийг хангасан гэж үзэж байна. Мөн судалгааг бөглөх хугацааг хоёр өдрөөр товлож өгсөн нь ажилтнуудад бодож, нягтлаж бич их боломжийг бүрэн олгох хангалттай хугацаа юм.
• Сэтгэл ханамжийн нийт үнэлгээний нийт оноо 8 асуултын дагуу 800 оноо байх ёстойгоос 429,8 гэсэн дүн мэдээ гарсан байна. Харин авсан оноонуудын дундаж оноог харахад 100 байхаас 53,7 гэсэн үнэлгээ гарсан байна.

БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН - II /2 дахь судалгаа/
1. Судалгааны зорилго: Байгууллагын үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн удирдлагын асуудлуудаар бүх ажиллагсдаас судалгаа авсанаар байгууллага энэ чиглэлд цаашид юуг анхаарч ажиллах шаардлагатай байгааг тодруулах
2. Судалгаанд тавигдах асуулт: Хүснэгт№01-д харуулсан асуултуултуудад сэтгэл ханамжийн байдлаа хувиар илэрхийлж бөглөнө

БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН - I, ll
• Ажиллагсдын хамгийн их сэтгэл хангалуун байгаа үзүүлэлт нь ажлын нөхцөл буюу 72 хувийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээтэй гарсан байхад, хамгийн бага нь шагнал урамшууллын систем буюу 13.3 хувийн үнэлгээтэй харагдаж байна. Хамт олны бүтээлч уур амьсгал, хамтач байдлын талаарх сэтгэл ханамжийн үнэлгээг харахад эдгээр чиглэлд нэлээд зүйлийг хийх хэрэгтэй байгаа бөгөөд мэдээлэл солилцоо, хамтын зорилго, бие биенээ дэмжиж ажиллах арга барил, санал санаачлагуудыг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Мөн байгуулллагын ажилтнуудын бүтээлч санал санаачлагуудыг авч хэлэлцдэг байх, ажилт хэрэг болгох талаас нь судалдаг байх асуудлуудыг анхааран үзэх нь зүйтэй болов уу
Судалгаа авах үр дүнг нэгтгэн дүгнэх зарчим:
1. Судалгааг нэргүйгээр авна
2. Хариултуудыг 10-100% гэсэн үнэлгээний хэмжээсийг ашиглаж цуглуулна
3. Судалгааны үр дүнг гаргахдаа цуглуулагдсан мэдээллийн төлөөлөх чадварын үнэлгээг тооцож танилцуулна
4. Хариултуудын дагуу цугларсан нийлбэр оноонуудыг нийлбэр ба арифметик байдлаар дундчилж харуулна
5. Сэтгэл ханамжийн үнэлгээ нь бүтээмжийн индексийг харуулдаг бөгөөд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн оролцоог асуулт тус бүрээр гаргаж, графикаар харуулна.
Full transcript