Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Tijd van Jagers en Boeren

No description
by

on 22 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Tijd van Jagers en Boeren

De Tijd van Jagers en Boeren
Film
Titel:
the Caveman
verschijningsjaar:
1981
Inhoud:
In the Caveman wordt een groep prehistorische mensen gevolgd, in een omgeving met dinosauriërs en een verschrikkelijke sneeuwman. Gedurende het verhaal ontdekken zij hoe zij rechtop moeten lopen , vuur te gebruiken en muziek te maken. De holbewoners spreken een eenvoudige taal, die heel makkelijk te volgen is, omdat de betekenis van de woorden gedurende het verhaal duidelijk wordt gemaakt: "ool" is voedsel, en "araka" is vuur.
Historische Kaart
Kenmerken Jagers en Boeren
Jagers:
1. Ze leefden van de jacht en waren dus zelfvoorzienend.
2. Ze aten voornamelijk plantaardig voedsel en verzamelden voedsel zoals: bessen, vis , wortels en vis.
3. Jagers en hadden geen vaste woonplaats en trokken rond.
Boeren:
1. Ze woonden in stevige huizen samen met hun dieren onder één dak , dit wees op veeteelt.
2. doordat ze op 1 vaste plek woonden waren de boeren in staat hun bezit te verzamelen.
3. Ze verbouwden hun eigen voedsel en hoefden niet meer zoals de jagers -verzamelaars op jacht.
Hier zie je een paar voorbeelden van voedsel dat de jagers verzamelden.
Jagers zijn op zoek naar voedsel op het land en in het water.
5 kenmerkende foto's
Jagers overleefden door te jagen op wild.
de middelen die jagers gebruikten.
de eerste boeren aan het werk op het land.
Jeugdboek
Titel:
Vuurmeisje
Schrijver:
Dirk Bracke
Verschijningsjaar:
2004
Inhoud:
het leven van Neanderthalers is hard. Steen behoort tot een groep met nog 25 anderen.eigenlijk is de jongen Steen nog te jong om te jagen maar als er veel mensen sterven door de omstandigheden gaat hij samen met Beer en Eenarm op jacht.
Tijdens de jacht treffen ze een meisje aan dat zelf vuur kan maken. Beer wil haar weg jagen maar Steen is zo onder de indruk dat hij haar bij de groep wil. vanaf dat moment zijn Steen en het Vuurmeisje onafscheidelijk.
Schema: begrippen 1.1
Dirk Bracke
De tijd van Jagers en Boeren
verschillen jagers en boeren
Boeren
Jagers
Hoefden niet op zoek naar hun voedsel
konden bezit verzamelen
woonden op 1 plek
grootte groep: vrij groot
soorten bronnen: ongeschreven ( bv potscherven of sporen van huizen.)
Moesten wel opzoek naar hun voedsel
konden geen bezit verzamelen
hadden geen vaste woonplaats
grootte groep: bleven vrij klein
soorten bronnen: ongeschreven bronnen ( bv grotschilderingen of opgravingen)
Tijdbalk
Historische denk-vraag
Stel : een grote groep jager-verzamelaars trekt rond op zoek naar voedsel maar er is te weinig voedsel te vinden voor de hele groep.
Wat zal er met de groep gebeuren als gevolg hiervan?
antwoord:
De groep zal splitsen , iedereen vervolgt in kleinere groepjes zijn weg zodat de kans groter is om voedsel te vinden waardoor de kans ook groter wordt dat meerdere leden van de groep blijven leven.
3 afbeeldingen landbouw
Boer die zijn land bewerkt
met een ploeg.
het Wiel: een belangrijke uitvinding in dit tijdperk
in deze potten van klei werden vaak granen bewaard
Kenniskaart 'Landbouwrevolutie'
(de belangrijkste dingen uit deze periode)
de halvemaan
Belangrijke plek in Zuid-West Azië omdat mensen hier rond 10.000 v. C. voor het eerst voedsel verbouwden.
Deze plek werd de halvemaan genoemd omdat hij simpelweg de vorm had van een halve maan.
Klimaatverandering
één van de oorzaken van de landbouw revolutie is : klimaatverandering.
In de vruchtbare halvemaan ontstond na de laatste ijstijd een klimaat van zachte natte winters en warme droge zomers.
Hierin groeiden wilde granen en peulvruchten.
Ook in Europa werd het klimaat zachter en geschikter voor de landbouw.


Dieren
Een andere oorzaak van de landbouw revolutie was: de dieren.
De dieren waar voorheen veel op gejaagd werd namen sterk af.
Tegelijk waren er in andere delen van de wereld ook dieren die getemd konden worden.
Veeteelt leverde meer vlees op en kon melk , wol en mest geven.
Vanaf 5000 v. C werden dieren ook gebruikt voor het bewerken van land.
Verandering:
Eerst was de landbouw een soort extra middel van bestaan naast jagen en verzamelen.
Later was hij nodig om de bevolking in leven te houden. (zie plaatje hieronder)

Landbouw Revolutie
de halvemaan- vruchtbare plek in Zuidwest-Azië waar de landbouw voor het eerst ontstond.
de halve maan
peulvruchten
graan
De eerste Steden
Soemerië ligt ongeveer ten zuiden van Mesopotamië. Hier ontsond de eerste stedelijke beschaving.
het Spijkerschrift : bedacht door de Soemeriërs.
5 Steden uit deze tijd
Jericho:
staat bekend als oudste continu bewoonde stad ter wereld.
Jericho heeft een gunstige ligging doordat het niet ver van de rivier: Jordaan ligt.

Zelfvoorzienend:
de Jagers moesten jagen op de dieren om te kunnen overleven.
Ze moesten voedsel verzamelen.
Ze verzamelden vooral plantaardig voedsel.
Verdeelde rollen:

De mannen jaagden vaak op de dieren en de vrouwen zorgen voor de kinderen en verzamelden plantaardig voedsel zoals: wortels, bessen enz.
woonplaats:
Jager-verzamelaars hadden geen vaste woonplaats en trokken rond van plek naar plek zodra het voedsel op de ene plek op was.
Hierdoor konden zij dus geen bezit verzamelen in tegenstelling tot de Boeren.
Leefstijl boeren:
De boeren woonden in dorpen dichtbij hun stuk grond. Ze bleven op één vaste plaats waardoor zij bezit konden verzamelen.
Ook leefden ze samen met hun dieren onder één dak ,dit wees op veeteelt.
Çatalhüyük:
oudste stad ter wereld.
jager-verzamelaars

nomaden
, beide groepen hadden geen vaste woonplaats.
Prehistorie

tijd van jagers en boeren
, deze tijd vond plaats in de prehistorie
archeologie

tijd van jagers en boeren
omdat er archeologische vondsten zijn gedaan in de tijd van jagers-verzamelaars
Plattegrond nederzetting
De nederzetting van Geldrop bestond vóór 650 uit enkele verspreid liggende huizen. Na die tijd lagen de drie tot acht woningen dichter bij elkaar. Op de kaart zijn de boerderijen uit meerdere bouw fasen samengebracht. De oudste huizen liggen aan de zuidkant; langzamerhand verplaatste de bewoning zich in noordelijke richting. Van de aangetroffen boerderijen is meestal niet meer aangetroffen dan de sporen van twee dak dragende houten staanders.
plattegrond nederzetting Geldrop in de vroege middeleeuwen
Uruk:

oudste stadstaat en had rond 3000 v. Chr. zo'n 50.000 inwoners.
Nippur:

oudste stadstaat in het noorden van Sumer.
Sumer:
hier werd de oudste vorm van het schrift uitgevonden.
oudste vormen van het schrift
Pictografisch schrift:
Wanneer de tekens een daadwerkelijke gelijkenis hebben met wat bedoeld is.
Ideografisch schrift:
(‘idee-geschreven’) dit schrift geeft tekens voor een bepaald idee weer: de rode driehoek in het verkeer voor ‘gevaar’, de rode cirkel voor ‘verbod’.
vb. ideografisch schrift
vb. pictografisch schrift
Kenniskaart landbouwstedelijke- samenleving.
landbouw leverde genoeg op: niet iedereen hoefde meer in de landbouw te werken, zij konden bv. pottenbakker worden.
Voor het eerst ontstonden grote sociale verschillen en er kwam een echt bestuur.
Nijverheid en handel werden steeds belangrijker in de samenleving.
landbouwproductie steeg
Aardewerk en textiel werden bv. geruild voor hout
Hypothese
Voor het ontstaan van steden waren meerdere oorzaken.
Ten eerste konden steden ontstaan doordat de landbouw in de vruchtbare rivierdalen genoeg opleverde zodat niet iedereen meer in de landbouw hoefde te werken.
Een andere oorzaak was dat er voor het leven op de rivieroevers samenwerking en organisatie nodig waren.
De bewoners moesten elkaar helpen bij bv. het bouwen van dijken , dammen en kanalen.
Ambtenaren verdeelde hierbij het werk en zij zorgden er ook voor dat alles in goede banen werd geleidt.
Hoe konden de eerste steden ontstaan?
50.000 v.C.
maken van vuur en grove werktuigen
Moderne mens in Europa
45.000 v.C.
Landbouw revolutie Midden-Oosten
10.000 v.C.
Landbouw kwam naar Europa
einde Prehistorie
3000 v.C.
6500 v.C.
Historische kaart
Kenniskaart
Amanda Auée
van jagers en verzamelaars (en boeren)
Full transcript