Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kampinoski Park Narodowy

No description
by

Sara Łodzińska

on 16 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kampinoski Park Narodowy

Jak się to zaczęło?
Idea utworzenia Parku powstała w latach 20-tych XX w.
W latach trzydziestych utworzono w Puszczy Kampinoskiej pierwsze rezerwaty przyrody, które obecnie mają znacznie większą powierzchnię i podlegają ochronie ścisłej.
Kampinoski Park Narodowy

Jest to polski park narodowy utworzony w 1959 roku w województwie warszawskim (obecnie województwo mazowieckie).
ZWIERZAKI
Fauna Parku jest bogata - według naukowców obejmuje około
16 000 gatunków. Najliczniejsze są owady liczące ponad 2 030 gatunków oraz ptaki około 200 gatunków. Ponadto na terenie Parku występuje 6 gatunków gadów, 13 gatunków płazów
i 48 gatunków ssaków.
Park ma bogate doświadczenia w zakresie restytucji: łosia - od 1951 r., bobra - od 1980 r. oraz rysia - od 1992 r. Populacja łosia w Parku rozwinęła się, a gatunek ten przeniósł się także do innych kompleksów leśnych.
Kultura materialna i turystyka...
Tereny Parku mają bogatą historię, w tym związaną z walkami o niepodległość Polski. Świadectwem jej są mogiły powstańców z 1863 r., cmentarze wojenne z 1939 r. oraz partyzanckie z lat 1944-1945, zbiorowe mogiły i pomniki. Symbolem zbrodni hitlerowskich jest cmentarz Palmiry, miejsce spoczynku wybitnych Polaków i mieszkańców Warszawy tajnie pomordowanych w latach 1939-1943.

W Parku dozwolona jest turystyka krajoznawcza (piesza, rowerowa i konna, zimą także narciarska).
ROŚLINNOŚĆ
Naturalne zasoby flory Parku obejmują około 1245 gatunków roślin naczyniowych. Ochronie gatunkowej podlega 69 gatunków roślin. Osobliwością Parku jest występowanie brzozy czarnej.

Stwierdzono też występowanie 120 gatunków mchów, 25 wątrobowców i 150 gatunków porostów. Dominujący
w krajobrazie kontrast wydm
z bagnami uwydatnia szata roślinna.
UNESCO
Nie tylko Polacy doceniają ten "warszawski" Park. Walory przyrodnicze Puszczy oraz prowadzone na jej terenie działania ochronne zyskały uznanie na forum międzynarodowym.
W styczniu 2000 r. Kampinoski Park Narodowy został wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO.
Okiem biologa...
Krajobraz Parku został ukształtowany ponad 12 tysięcy lat temu, gdy płynące z południa rzeki napotkały czoło ustępującego lądolodu skandynawskiego i skierowały się wzdłuż niego ku zachodowi, żłobiąc szerokie na ok. 18 km koryto. Właściwy taras Puszczy Kampinoskiej zbudowany jest z piasków i żwirów rzecznych. Pod koniec epoki lodowcowej na łachach Prawisły rozwinęły się procesy eoliczne, tworząc wydmy, które sięgają do 30 m wysokości względnej
i prezentują różne formy morfologiczne.
ZACZYNAMY
Kampinoski Park Narodowy utworzony został w roku 1959 na powierzchni 40 700 ha. Największe zasługi w jego utworzeniu mieli Roman i Jadwiga Kobendzowie, którzy pierwsi w latach 20-tych i 30-tych na terenie Puszczy Kampinoskiej prowadzili szerokie badania florystyczno - fitosocjologiczne i geomorfologiczno-geologiczne.
Roman i Jadwiga
Kobendzowie
W Parku występują 83 gatunki zwierząt zagrożonych, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt oraz 280 gatunków objętych ochroną gatunkową. Z terenu Parku opisano 19 gatunków zwierząt nowych dla nauki oraz 14 nowych dla Polski.
źródła:
http://www.sciaga.pl/tekst/27730-28-kampinoski_park_narodowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampinoski_Park_Narodowy
kl.1b2
Sara Łodzińska
Full transcript