Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1. VERDENSKRIG

No description
by

marie petersen

on 16 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1. VERDENSKRIG

Introduktion
Ærkehertug Frans
Ferdinand
Læs udleveret tekst:
Mordet på ærkehertug Frans Ferdinand, Sarajevo, 28 juni 1914.
Besvar spørgsmålene to og to. Husk, at begge skriver svarene ned!
Arbejdspørgsmål:
Uge 3
I denne sidste uge skal I arbejde med Danmarks rolle under 1. Verdenskrig, og kanonpunkt Genforeningen i 1920.

God arbejdslyst!
Danmarks rolle
Uge 2.
I skal arbejde med hovedforløbet i 1. Verdenskrig. I skal læse og besvare spørgsmål i par - gå eventuelt sammen med makkeren fra sidste uge.

I skal også arbejde med nogle af de ændringer, der kom i verden på grund af 1. Verdenskrig.

God arbejdslyst!
1. VERDENSKRIG
I de næste fire uger skal I arbejde med 1. Verdenskrig. I vil blive ført igennem forskellige tekster og opgaver, som skal give jer en viden og forståelse for grundene til krigens udbrud, hvordan forholdene var mellem de forskellige alliancer, Danmarks rolle og til sidst eftervirkniger af krigen. I den sidste uge vil forløbet blive afsluttet med en indiviuel rapport, som skal afleveres. Denne modtager man respons på.
OBS! ALLE besvarelser samles i jeres individuelle historiemappe, som vi løbende kigger i ;-)
Ærkehertug Frans Ferdinand.
1. Hvem har skrevet teksten? Lav en kort
beskrivelse.
2. Hvad er hans forhold til ærkehertugen?
3. Hvad fortæller teksten om mordet?
4. Hvem stid bag mordet?
5. Hvad var deres grund for at slå ham ihjel?
6. Er teksten troværdig? hvorfor/hvorfor ikke?
Uge 1
I denne uge skal I arbejde med mordet på ærkehertug Frans Ferdinand, som er en af de væsentlige grunde til starten på 1. Verdenskrig.
I skal læse flere tekster og efterfølgende besvare spørgsmål dertil. Dette gøres i par, men ALLE skriver ned og lægger besvarelserne i historiemappen efter ved timens afslutning.

God arbejdslyst!
Den Sorte Hånd
I skal nu arbejde med et uddrag fra organisationen Den sorte hånds vedtægter.
Først læser i kilden:
http://www.historiefaget.dk/emner/1-verdenskrig/optakten-til-1-verdenskrig/kildeopgave-om-den-sorte-haand/kilde/

Gengiv kort med dine egne ord, hvad uddraget handler om og besvar følgende spørgsmål:
1. Hvilke metoder ville Den Sorte Hånd bruge for at nå sit mål?
2. Hvordan forholdt Den Sorte Hånd sig over for dem, der ikke delte deres synspunkter?
3. Hvad blev prioriteret højst som medlem af organisationen – individet eller gruppen?

Hvis I er færdige med opgaverne før timen er slut, begynd da på DR-dokumentaren: Our world war.
http://www.dr.dk/tv/se/our-world-war/our-world-war-1-3#!/15:58

Husk høretelefoner, så I ikke forstyrrer resten af klassen!

Øst & Vest
Læs teksten:
Krigens hovedforløb i vest og i øst
fra Historiefaget.dk (følg linket nedenunder)

Besvar spørgsmålene to og to.
teskt: http://www.historiefaget.dk/emner/1-verdenskrig/krigens-hovedforloeb-i-vest-og-i-oest/
Arbejdsspørsmål:
1. Hvad var Tysklands strategi i efteråret 1914?
2. Hvorfor gik Storbritanien ind i krigen?
3. Hvad kaldes den stivnede skyttegravsfront i vest fra efteråret 1914 og frem?
4. Hvor udkæmpedes de største slag i 1916 på Vestfronten?
5. Hvad betød det for civilbefolkningen, at fronten i øst var mere bevægelig?
6. Hvad betød Den Russiske Revolution for Ruslands deltagelse i krigen?
7. Hvilken betydning for krigens gang fik USA's deltagelse i krigen fra 1917?
Landegrænser efter krigen
De tabende lande måtte efter krigen afstå områder til nabolande og nationer. Det skabte nye landegrænser og nye landes opståen.

I skal nu to og to se linket Europe after world war 1.
Noter hvilke lande der blev større efter krigen og hvilke lande dre blev mindre.
Hvorfor tror I, at europakortet ændrede sig så markant efter 1. verdenskrig?
Kan I komme på eksempler på, at europakortet har ændret sig siden 1. verdenskrig?

http://www.the-map-as-history.com/demos/tome03/index.php

Husk høretelefoner!
Hvis I er færdige med opgaverne før timen er slut, begynd da på DR-dokumentaren: Our world war.
http://www.dr.dk/tv/se/our-world-war/our-world-war-1-3#!/15:58

Husk hørertelefoner, så I ikke forstyrrer resten af klassen!

I skal nu selv være historikere og undersøge, hvad Danmarks rolle under krigen var. Find bl.a. ud af følgende:
Var Danmark en del af krigen?
Var der danske soldater med?
Hvilke konsekvenser havde krigen for Danmark?
Brug jeres kildekritiske øjne og find svar på ovenstående spørgsmål - uddyb dem gerne.
I krig for Tyskerne
Her er to små klip om to danske soldater der deltog i 1. Verdenskrig. Se dem og få et indblik i, hvordan det var at være vidne til 1. Verdenskrig.

http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50ceb791860d9a2e18f1c68b

http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50b593e7860d9a29b47ff9ee
Genforeningen 1920
I forsætter som historikere og går på opdagelse på
Historiefaget.dk
under kapitlet
Genforeningen 1920.

Læs teksterne og undersøg de forskellige links og klip.
Skriv ned, hvad I finder vigtigst.
http://www.historiefaget.dk/emner/1-verdenskrig/genforeningen-1920/
Billedanalyse
I skal nu arbejde med de afstemningsplakater, der kom i foråret 1920. De afspejler henholdsvis den danske og tyske opfattelse af den forestående genforening og rummede en række nationale symboler.
I lærer i denne opgave at analysere en valgplakat som historisk kilde samt tilegner jer viden om datidens politiske udtryk.
Opgaven finder I under dette link til historiefaget:
http://www.historiefaget.dk/emner/1-verdenskrig/genforeningen-1920/billedanalyse-af-afstemningsplakater/

Uge 4- Afsluttende opgave
I har nu været vidt omkring 1. Verdenskrig de seneste 3 uger.
Det er nu jeres opgave at vælge et fokusområde, som I synes, har været særligt spændende - tænk på, hvad I har arbejdet med, kig I jeres noter og snak sammen.
I skal herefter opstille tre problemstillinger (noget I vil undersøge) på de tre taksonomiske niveauer (redegør, analyser og vurder). Problemstillingerne kan lyde således:
- Redegør i store træk for årsagerne til 1. Verdenskrig og selve krigens forløb herunder især krigens sidste år.
- Analysér Frankrig og Englands holdning til Tyskland og sammenlign med USAs.
- Vurdér om Versailles-traktaten kan siges at have været medvirkende til udbruddet af 2. Verdenskrig.

Det er tilladt at udforme problemstillingerne med en makker, men opgaven skal besvares individuelt.
Opgavebesvarelsen skal fylde ca. 2 sider
I er velkomne til at hente inspiration i teksterne, I har læst eller på biblioteket eller internettet.
Hvis I er færdige med opgaverne før timen er slut, begynd da på DR-dokumentaren: Our world war.
http://www.dr.dk/tv/se/our-world-war/our-world-war-1-3#!/15:58

Husk høretelefoner, så I ikke forstyrrer resten af klassen!
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4
Full transcript