Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az ellenkultúra és a humanisztikus pszichológia. Személyközpontú konferencia

No description
by

Csaba Szummer

on 15 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az ellenkultúra és a humanisztikus pszichológia. Személyközpontú konferencia

Az ellenkultúra és a humanisztikus pszichológia
"1910 decemberében, vagy akkortájt valamikor az emberi természet átalakult."
(Virginia Woolf)

a 20. század elejére az 1800-as évek elejének romantikus mozgalma által képviselt értékrend elterjedt a nyugati magas értelmiség köreiben
Az ellenkultúra romantikus gyökerei
VIRGINIA WOOLF
Autenticitás
(Charles Taylor)
egyediségünk megtalálása és artikulálása
az érzelmek hiteles megélése és kifejezése
a képmutatás elutasítása
a társadalmi konvenciók megnyomorító hatása elleni lázadás
önmegvalósítás, kreativitás
spontaneitás
CHARLES
TAYLOR
NÉMET
ROMANTIKA
A humanisztikus pszichológia mint "hippi-pszichológia"?
ÁTTÖRÉS CSAK A HATVANAS ÉVEKBEN
1959: Maslow levelezőlistája
(Allport, Rogers, Paul Goodman, Fromm, Rollo May, Huxley, Tillich, Lewis Mumford etc.)
175 név: köréjük szerveződik a humanisztikus pszichológia mozgalma
(1908-1970)

H-szükségletek: hiányszükségletek
éhség
szexualitás
biztonság
szeretetigény
(1902-1987)
Maslow-val szemben a klinikum és tanácsadás területéről érkezik
Carl Rogers és az encounter-mozgalom
A T-csoportoktól az encounter-csoportokig
Kurt Lewin, T-csoport
kezdetben szociológiai, pedagógiai hangsúly
az 50-es évektől egyre inkább pszichológiai fókusz
a csoportokban megjelennek a freudista terapeuták
A T-csoportoktól az encounter-csoportokig
"sine morbo" csoporttagok
objektív szempontból sikeresek, "jól funkcionálnak"
mégis belső konfliktusok és bizonytalanság hatják át őket
a T-csoport mint "társkapcsolati oázis"
a csoportban más játékszabályok érvényesek, mint a külvilágban
az "encounter-csoport" kifejezést először Rogers alkalmazta
Yalom így jellemzi a csoportokat:

"A csoportméret 8-20 fő között változik – azaz elég nagy ahhoz, hogy ösztönözze a szemtől-szembe interakciót, mégis elég kicsi ahhoz, hogy az összes tag interakcióját lehetővé tegye. Általában véges időtartamúak, gyakran mindössze néhány órába vagy napba sűrűsödnek. Nagymértékben az itt-és-mostra fókuszálnak. Nem tisztelik a társasági etikettet, a szokványos társalgási stílus levetését szorgalmazzák; ehelyett a kapcsolatban az őszinteséget, az érdeklődést, a konfrontációt, az érzelmek fokozott kifejezését és a kitárulkozást értékelik. A csoport célja gyakran zavaros, meghatározatlan. Esetenként egyszerűen a tapasztalatszerzést hangsúlyozzák: öröm, tudatosság, szórakozás, de sokkal gyakrabban – kimondva vagy kimondatlanul – valamilyen változás felé törnek magatartásban, hozzáállásban, értékrendszerben, életstílusban, önmegvalósításban vagy az egyén viszonyulásában másokhoz, környezetéhez, a saját testéhez. A résztvevőket nem címkézik „páciensnek”, az élményt sem illetik a „terápia” szóval, hanem ehelyett a „fejlődés” kifejezést alkalmazzák."

A T-csoportoktól az encounter-csoportokig

az utópisztikus alapfeltevések
tisztább, ugyanakkor érzékibb
érdekesebb, ám tartalmasabb
kreatívabb és spirituális értelemben is mélyebb életet élhetünk
Esalen
: az ellenkultúra fénykora és hanyatlása
1962: Esalen - az ellenkultúra Mekkája
(Richard Prince és Michael Murphy)
Csoport: És te sem azért vagy ezen a világon, hogy megfelelj az elvárásaimnak.
Perls: Az én – én.
Csoport: Az én – én.
Perls: A te pedig te.
Csoport: A te pedig te.
Perls: Ámen.
Perls: Én én vagyok.
Csoport: Én én vagyok.
Perls: Te pedig te vagy.
Csoport: Te pedig te vagy.
Perls: Nem azért vagyok ezen a világon, hogy megfeleljek az elvárásaidnak.
Csoport: Nem azért vagyok ezen a világon, hogy megfeleljek az elvárásaidnak.
Perls: És te sem azért vagy ezen a világon, hogy megfelelj az elvárásaimnak.
Perls Gestalt-imája
NOVALIS
SCHILLER
FR. SCHLEGEL
fél évszázaddal később az ellenkultúrával ez az értékrend jut el a széles tömegekhez
Gazdasági okok
a hatvanas évek varázslatos gazdasági növekedése a múlté
az 1973-as olajválság után beköszönt a gazdasági stagnálással párosuló infláció
Az ellenkultúra
vége
Politikai és kulturális válság
1968: Martin Luther King, Robert Kennedy meggyilkolása
1968: My Lai-i vérengzés
1969: a Manson-banda gyilkosságai

az ellenkultúra örökre megváltoztatta a többségi társadalom értékrendjét és viselkedési szokásait
a hetvenes évek amerikai társadalma nem más, mint az ellenkultúra sikeres behatolása az establishment felségterületére
TARTÓS HATÁSOK
érzékenyebbek lettünk
érzékibbek
a "mikrointézmények" demokratizálódása
iskolák és vállalatok
egyházak
a nők, homoszexuálisok, feketék jogai elismerést nyertek
ROLLO MAY,
MASLOW ÉS ROGERS
E-szükségletek: egzisztenciális létszükségletek
szabadság
értelem
önmegvalósítás, kreativitás
spirituális élménymódok
MASLOW
MOTIVÁCIÓS
ELMÉLETE
az ember szabad, spontán, értelemre törekvő lény
nem a feszültségredukció vágya hajtja
magasabb rendű célok irányítják
AZ AMERIKAI
ELLENKULTÚRA
REGÉNYEK
Kerouac: Úton (1957)
Salinger: Zabhegyező (1956)
Heller: A 22-es csapdája (1962),
Kesey: Száll a kakukk fészkére (1961)
Aldous Huxley: Sziget (1962)
A huszadik század egyetlen olyan tömegmozgalma, amelyben jelentős szerepet kapott a transzcendens élmények keresése
A SPIRITUALITÁS ÖSSZETEVŐI
Amerika vallásossága
keleti vallások
pszichedelikus szerek
Berkeley, 1964
Hair, 1967
WOODSTOCK, 1969
A "FLOWER POWER" MINT SPIRITUÁLIS ÉBREDÉS
TOM WOLFE
a hippik menők
vallásosnak lenni
cool
a 60-as évek hippikommunái a 70-es évekre urbanizálódnak (Jézus Népe)
"Jézus népe"
IRVIN YALOM
értékrend
szeretet
béke
érzékiség
nemzedéki zene
hippik, 1969, 1 ezrelék
Amit elutasítanak
fogyasztói társadalom
tekintély
technika
a környezet pusztítása
a vietnámi háború
Diákmozgalmak
Civiljogi mozgalmak
SZELLEMI ELŐZMÉNYEK
AZ 50-ES ÉVEKBEN
társadalomtudományok
C. W. Mills
T. Adorno (1950)
E. Fromm, H. Marcuse
G. Allport (1955)
Albert Camus és Jean-Paul Sartre
ROLLO MAY
IRVIN YALOM
A humanisztikus pszichológia 3 atyja
Maslow, 1943: a szükségletek hierarchiája
Rogers, 1947: az APA elnöke
Rollo May az 50-es években: egzisztencialista filozófia és pszichoterápia
Rogers-Skinner vita, 1957
www.encounter.hu
Pécs, július 11-13
A MAGYAR ENCOUNTER-MOZGALOM
1968: új szint
"1910 decemberében, vagy akkortájt valamikor az emberi természet átalakult."
(Virginia Woolf)
"a pszichológia harmadik ereje"
a pszichoanalízis és behaviorizmus elutasítása
mindkettő kétségbe vonja énünk autonóm, szabad voltát
értékrend
tiszta
bátor
őszinte és naiv utópizmus
FRITZ PERLS
Pszichedelikumok
PSZICHOLÓGUSOK, TERAPEUTÁK
Virginia Satir
, James Hillman,
Rollo May,
Elisabeth Kübler-Ross
,
Maslow, Rogers, B. F. Skinner
Ronald Laing
, B. Rhine (parapszichológia)
Stanislav Grof
, Fritz Perls
MŰVÉSZEK, TERMÉSZETTUDÓSOK, ÍRÓK
Paul Tillich, Gregory Bateson
Huxley, Leary, John C. Lilly
Humphry Osmond, Albert Hofmann
Linus Pauling, Richard Feynman
Alan Watts, Huston Smith
, Fritjof Capra, Deepak Chopra, Carlos Castaneda,
Ken Kesey, Ray Bradbury, Ginsberg
Jerry Rubin, Terence McKenna.
AZ ELLENKULTÚRA
"KRÉMJE"
www.
tiny
url.com
/
szummer
1


Az ellenkultúra és a
humanisztikus pszichológia
A Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és
Tanácsadási Egyesület Konferenciája
2014.05.24


Szummer Csaba

Károli Gáspár Református Egyetem

BTK Pszichológiai Intézete
Szociálpszichológiai és Interkulturális Tanszék

értékrend
spiritualitás
tudatmódosító szerek
a természet tisztelete
Amerika a hatvanas évek elején
gyors gazdasági növekedés
kiegyenlítődő jövedelmek
társadalmi mobilitás
tömeges felsőoktatás
diákmozgalmak
polgárjogi mozgalmak (feketék)
a népszerűtlen vietnámi háború
"ELLENKULTÚRA
SZÜLETIK"
Wandervogel
-mozgalom
AZ ÁTTÖRÉS OKA
az ellenkultúra naiv optimizmusa és romantikus idealizmusa kap tudományos alátámasztást
a humanisztikus pszichológia iránt
tömegigény
támad
A T-csoportoktól az encounter-csoportokig
következő lépés: elválasztani a klinikumtól
William Schutz
Fritz Perls
EGYETEM-
FOGLALÁSOK
A HUMANISZTIKUS
PSZICHOLÓGIA
MASLOW
TÉZISEK
I. a humanisztikus pszichológia
a hatvanas évek optimista emberképének és világképének
a tudományos kifejeződése
II. az ellenkultúra és a humanisztikus pszichológia
szinergiát alkot
III. az ellenkultúra vége, a neokonzervatív hullám és a humanisztikus pszichológia hanyatlása
közös okokra
vezethető vissza
IMMATERIÁLIS
ÉRTÉKEK = "
Fully human
"
szeretet
önmegvalósítás
spiritualitás ("csúcsélmény")
ROGERS ÚJÍTÁSAI
tekintélyellenes
terápia
feltétel nélküli
szeretet
mély, intenzív
érzelmi kapcsolatok
hitelesség
, őszinteség
tekintély

tudomány

politika

hadsereg

család

az„ellenkultúra” egy új, humánus és termékeny civilizáció alapját vetheti meg
a tudomány által dominált modern társadalom visszataszító, lélektelen és represszív
az előző négy évtized kiegyenlítő trendje után a hetvenes évek második felében újra nőni kezdenek a jövedelmi egyenlőtlenségek
az ellenkultúra utópisztikus lázadása elhal
Amerika és az amerikai fiatalok a spirituális értékek keresésétől ismét a materiális javak felé fordulnak
TARTÓS HATÁSOK
terápia
a sorkatonaság eltörlése
kulturális és vallási diverzitás
egészségtudatos táplálkozás
öltözködés
zenei fesztiválok
neokon kulturális és politikai hullám
1976: Jimmy Carter,
1980: Ronald Reagen
1984: Ronald Reagen
AZ ENCOUNTER-MÓDSZER GLOBALIZÁLÓDÁSA
A nyolcvanas évek eleje: Amerika érdeklődése elfordul az encounter-csoportoktól
Rogers „exportálni” kezdi azokat
Észak-Írország, Dél-afrikai Köztársaság, Ausztria (az ENSZ szervezésében egymással fegyveres konfliktusban álló közép-amerikai országok diplomatái számára)
a nyolcvanas évek közepén ellátogat Moszkvába és Lengyelországba
www.
tiny
url.com
/
szummer
1
A HUMANISZTIKUS EMBERKÉP
Maslow: motiváció és spiritualitás
Rogers: társas kapcsolatok és szocializáció
Rollo May: autonómia, szabadság
ESALEN RADIKALIZÁLÓDÁSA
a hatvanas évek közepétől átalakul Esalen szellemisége
nudista fürdők, drogok, pszichedelikus ülések
meztelen csoportok, maratoni encounter-csoportok, "verekedős" csoportok
Esalen
életformaműhely
a személyiség és az életmód megváltoztatásának kísérleti terepe
1969 decembere: az altamonti fesztival
1970: kambodzsai háború elleni tüntetés
1971-72: diáklázadások
1974: Watergate-botrány
AZ
ENCOUNTER
-MÓDSZER GLOBALIZÁCIÓJA
1984-ben és 1986-ban Magyarországon jár
elindítja ezzel a hazai encounter-mozgalmat
a mozgalom az elmúlt 5 évben újjászületett
KLEIN DÁVID
MARTIN DOORMAN
a hetvenes években az ellenkultúra eredeti tiszta, önzetlen, kommunitárius céljai korrumpálódnak
témái kommercializálódnak
a drogok kivételével integrálja őket a mainstream kultúra
"Az Én évtizede"/ Tom Wolfe
a 60-as évek második és a 70-es évek első fele
önzés
önimádat
infantilizmus
promiszkuitás
eszképizmus
"fogyasztás és erotika felcserélhető fogalmakká váltak, [...] a kultúripar pervertálja az egyének által hajszolt romantikus szerelmet, amit jól szimbolizálnak a televíziós reklámblokkok és a monoton szoftpornó" (Doorman)
azelfojtások és a kényszerek szükségtelenek
feleslegesek a társadalmi és családi béklyók
Full transcript