Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BD2 - analiza

No description
by

Piotr Salata

on 8 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BD2 - analiza

Bazy danych - model pojęciowy
Refaktoryzacja
Metamodel
Szablony analityczne
Refaktoryzacja
Problem: baza teleadresowa
Metamodel
Problem: baza badań medycznych
Szablony analityczne
Problemy:
obiekt złożony
złożona identyfikacja
substytucja obiektów
wersjonowanie
istota obiektu a dane
klasyfikacja
grupowanie / równoważność

Obiekt złożony - kompozyt
Złożona identyfikacja obiektów
Substytucja obiektów
Wersjonowanie obiektów
Istota a dane obiektu
Klasyfikacja
Refaktoryzacja
Łuki a podtypy
Podsumowanie
Pierwszy model jest tylko szkicem
Nie istnieje jedynie poprawny model
Podstawowa zasada: modyfikowanie i ulepszanie
Podstawowe problemy już zostały rozwiązane - korzystamy z szablonów
Refaktoryzacja
Dekompozycja związków wieloznacznych
Grupowanie / równoważność
Model wielowymiarowy
"Gwiazda"
Metamodel
Problem: baza sprzętu
Modelowanie to ciągłe działanie,
nie jednorazowa czynność

Związek jednoznaczny
opcjonalny-obligatoryjny
Związek jednoznaczny
opcjonalny-opcjonalny
Związek jednoznaczny
obligatoryjny-obligatoryjny
Związek jednoznaczny
obligatoryjny-opcjonalny
Najczęściej występujący związek.
Klasyczna hierarchia: byty nadrzędne mogą istnieć samodzielnie.
Rzadziej występujący związek.
Zależność hierarchiczna pomiędzy samodzielnie istniejącymi bytami.
Często występujący związek - odpowiednik kompozycji.
Oznacza silny związek opisujący obiekt złożony o strukturze hierarchicznej.
Najrzadszy związek.
"Odwrócona" hierarchia: tylko byty podrzędne mogą istnieć samodzielnie.
Związek jednojednoznaczny
opcjonalny-obligatoryjny
Związek jednojednoznaczny
opcjonalny-opcjonalny
Związek jednojednoznaczny
obligatoryjny-obligatoryjny
Połączenie w parę bytu samodzielnego z zależnym.
Może opisywać opcjonalny zestaw cech wydzielony jako odrębna encja.
Połączenie w parę dwóch samodzielnych bytów.
Związek bardzo rzadki. Najczęściej błędny - oznaczający spojrzenie z dwóch punktów widzenia na tę samą rzecz.
Występujący w zasadzie tylko przy podtypach.
Związki wieloznaczne
Występują na wstępnym etapie analizy.
Muszą zostać zdekomponowane na związki jednoznaczne.
Związki rekurencyjne jednoznaczne
Związki rekurencyjne jednojednoznaczne
Związek często występujący.
Określa hierarchię bytów tej samej encji.
Związek bardzo rzadki.
Określa połączenie bytów tej samej encji w pary.
Związki określają nie tylko powiązania, ale również kluczowe cechy encji

Należy dokładnie analizować model, ponieważ często może być on błędny.
Morał
Podstawy
Encja podstawowa:
Encja, z której wychodzą wyłącznie związki opcjonalne.
Oznacza byty mające zdolność samodzielnego istnienia.
Encja zależna:
Encja, z której wychodzi co najmniej 1 związek obligatoryjny.
Oznacza byty zależne, mogące istnieć wyłącznie w powiązaniu z innymi.
Konstrukcje zaawansowane
Encja słaba:
Encja połączona z encją nadrzędną związkiem identyfikującym.
Oznacza byty nie mające zdolności samodzielnej identyfikacji, rozróżnialne jedynie w kontekście bytów nadrzędnych.
Związek identyfikujący (kluczowy):
Związek będący częścią unikatowego identyfikatora encji, dający kontekst identyfikacji w sytuajci, gdy atrybuty encji nie pozwalają na rozróżnianie obiektów.
Związek identyfikujący
Wśród atrybutów encji brak jest takich, które pozwalałyby na jednoznaczną identyfikację.
Złożona identyfikacja
Związki pomiędzy podtypami
Różnice strukturalne
Dzięki podtypom można wyrazić różne zestawy atrybutów a także pokazać obligatoryjność atrybutów podtypów.
Dzięki podtypom można określić sens związków pomiędzy obiektami tej samej encji.
Dzięki podtypom można wyrazić różne powiązania a także pokazać obligatoryjność związków podtypów.
Różnice powiązań
Konwencja: podtypy pełne
Jeżeli mogą istnieć jakieś obiekty nie należące do żadnego z określonych podtypów, należy dodać obejmujący je podtyp.
Konwencja: podtypy rozłączne
Jeżeli podtypy częściowo się pokrywają, należy jawnie wyspecyfikować podtypy będące "przecięciami".
Podtypy ortogonalne
Przyjęta konwencja narzuca konieczność jawnego wyspecyfikowania wszystkich kombinacji podtypów ortogonalnych.
Przykład sytuacji, w której rozwiązanie z jawnymi kombinacjami staje się bardzo niewygodne.
Rozwiązaniem jest stworzenie kilku "równoległych" encji podzielonych na ortogonalne zestawy podtypów.
Wskazania do wyróżniania podtypów
różnice strukturalne, w tym obligatoryjność atrybutów podtypów
różnice powiązań, w tym obligatoryjność związków podtypów
związki pomiędzy podtypami
różnice funkcjonalności w operacjach na podtypach
wyrażanie stanów obiektów
Stabilność podziału na podtypy
stałe
przykład: płci
stabilne, możliwe do modyfikacji
przykład: sposoby płatności
niestałe
przykład: stanowiska
Stabilność przynalażności do podtypów
stała
przykład: rodzaj pojazdu
stabilna, możliwa do modyfikacji
przykład: płci
zmienna
przykład: stan dokumentu
Konstrukcje zaawansowane
Podtypy
Konstrukcje zaawansowane
Łuki
Łuki
Łukiem oznacza się związki wykluczające się
Reguły stosowania łuków
Łuk może łączyć wyłącznie związki, które są wszystkie obligatoryjne lub wszystkie opcjonalne.
Jedno zakończenie związku może być tylko w jednym łuku
Łuk nie może łączyć związków dotyczących różnych encji (w tym różnych podtypów).
Łuk może łączyć wyłącznie związki, które wszystkie są identyfikujące lub żaden z nich.
Łuki z reguły łączą "wielokrotne" zakończenia związków.
Błędy w użyciu łuków
Metamodel
Jest rozwinięciem idei encji słownikowych.

Często jest bardziej złożony od modelu danych operacyjnych.

Pozwala na kontrolę poprawności danych operacyjnych.

Ułatwia, organizuje konstrukcję aplikacji.

Pozwala na zbudowanie mechnizmów interpretacji danych operacyjnych.
Dynamiczne podtypy
Drzewo podtypów
Wskazania do wyróżniania nadtypów
warunek konieczny: odpowiedni sens pojęcia nadrzędnego
powiązania z tymi samymi encjami
podobny sposób identyfikacji
podobna struktura informacyjna
podobne operacje na encjach (funkcjonalność)
Full transcript