Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Policja

No description
by

Przemysław Lose

on 18 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Policja

Telefon
NIP
Adres
.
.
Podstawy prawne:
- 1 sierpnia 1994 r.
– polskie władze rozwiązują formalnie Policję Państwową,
- 7 października 1994 r.
– Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołuje Milicję Obywatelską,
- 1952 r.
– zerwanie kontaktów z Interpolem
- 6 kwietnia 1990 r.
– Sejm RP powołuje Policję,
- 27 września 1990
– ponowne członkostwo w Interpolu,
- 23 grudnia 1991 r
– wstąpienie do IPA.
- 24 lipca 1919 r.
– Sejm II RP powołuje Policję Państwową,
- 17 grudnia 1939 r.
– Generalne Gubernatorstwo powołuje Policję Polską (podległa niemieckiej policji porządkowej),


Działalność
Historia
- służba społeczeństwu,
- ochrona bezpieczeństwa ludzi,
- utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw,
- wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
- nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
lub obowiązujących w miejscach publicznych,
- współdziałanie z policjami innych państw
- gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,

- wydawanie aktów administracyjnych,
- wydawanie pozwoleń policyjnych,
- wydawanie aktów normatywnych,
- porozumienia administracyjne,
- czynności operacyjno – rozpoznawcze i administracyjno – porządkowe,
- podejmowanie działalności społeczno – organizatorskiej,

Struktura organizacyjna
Policja
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
521-31-72-762
(22) 62 102 762
Ustawa o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 r.
"Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego".
Cele
Zadania
Zakres działań
Komenda Główna Policji
Komenda Stołeczna Policji
Komenda Wojewódzka Policji
Komenda Powiatowa Policji
Komenda Miejska Policji
Kierownictwo
Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji)


Komendant Wojewódzki Policji
(Komenda Wojewódzka Policji)


Komendant Powiatowy Policji
(Komenda Powiatowa Policji)


Komendant miejski Policji
(Komenda miejska Policji)

System naboru
System punktowy:
- za test wiedzy - 40 punktów,
- za test sprawności fizycznej - 60 punktów,
- za test psychologiczny - 60 punktów,
Punktowanie preferencji:
a) wykształcenie:
- wyższe (licencjat, inżynier) - 4 punkty,
- wyższe (mgr lub równorzędne) - 6 punktów,
- wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji - 8 punktów,

b) posiadanie:
- tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 4 punkty,
- uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego,
nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty,
- uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej -
2 punkty,
- prawa jazdy kategorii „A” lub „C” - 2 punkty,

a) mundury (ciemnogranatowe),
b) pojazdy:
- osobowe,
- osobowe terenowe,
- furgon,
- duża więźniarka,
- autobusy,
- specjalne,
c) Broń krótka
- Pistolety samopowtarzalne,
d) Broń długa
- Karabinki szturmowe,
- Karabiny wyborowe,
- Pistolety maszynowe,
- Ręczne karabiny maszynowe,
- Strzelby gładkolufowe,
e) Lotnictwo:
- Bell – 206,
- Mi – 8,
- W-3,
- PZL Kania,
- Mi-2,
f) Zwierzęta:
- psy służbowe,
- konie służbowe,

Zasoby rzeczowe
a) Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń:
- opracowywanie projektu limitu finansowego,
- prowadzenie rejestru zamówień,
-przeprowadzanie kontroli finansowo- księgowej pod względem merytorycznym,
Systemy planowania
a) Biuro Kontroli:
- kontrolowanie działalności biur KGP,
- koordynowanie działań kontrolnych,
- diagnozowanie przyczyn i skali nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji,
b) Minister właściwy od Spraw Wewnętrznych,
c) Centralne Biuro Antykorupcyjne,
d) Najwyższa Izba Kontroli,
Kontrola
Promocja
Służby w Policji
- kryminalna,
- śledcza,
- prewencyjna,
- wspomagająca działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym,
- policja sądowa,
- Wyższa Szkoła Policji
- oddziały prewencyjne i pododdziały terrorystyczne
- instytuty badawcze,
Dodatkowy skład Policji
- Systemy Informacyjne Schengen (SIS),
- EUROPOL,
- INTERPOL,

Współpraca międzynarodowa
Analiza SWOT
Mocne strony
- doświadczona i zaangażowana kadra,
- otwartość na współpracę z partnerami,
- dostosowanie priorytetów działania do oczekiwań społecznych,

Słabe strony
- niedostateczne i przestarzałe wyposażenie rzeczowe,
- poziom i system płac,
- biurokratycznie i pracochłonne procedury związane z realizacją zadań,

Szanse
- aktywna współpraca z partnerami poza policyjnymi,
- pozyskiwanie akceptacji i otwarcia społecznego,
- integracja europejska,

Zagrożenia
- niestabilny i niespójny system prawny,
- niewystarczający poziom zaspokajania finansowych potrzeb Policji,
- rozluźnienie dyscypliny społecznej,

- spadek liczby przestępstw kryminalnych,
- częstsze ujawnianie przestępstw gospodarczych,
- 78,1% zaufania społeczeństwa,
- wzrost ilości zabezpieczonych narkotyków,

Policja zmierza w dobrym kierunku. Dowodem na to są liczne statystyki, które potwierdzają wzrost skuteczności tej organizacji. Pozytywny trend podkreślają również zagraniczne służby, które jawnie proszą o szkolenia i model wypracowanych działań w naszym kraju. Przewiduje się wzrost zapotrzebowania na kadrę z powodu ruchów migracyjnych i zagrożeń terrorystycznych w Europie.

Ocena funkcjonowania organizacji
Bibliografia
http://www.info.policja.pl/inf/aktualnosci

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179
Pracę wykonał
Przemysław Lose
(siedziba główna)
Organizacja Non-Profit
Full transcript