Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoofdstuk 3: energie

No description
by

Jorie van Baaren

on 22 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoofdstuk 3: energie

Hoofdstuk 3: energie
Paragraaf 1: energie omzetten
Leerdoelen:
- Je weet wat energieomzetting is en je kan dit in een energie-stroomdiagram tekenen
- Je kan verschillende soorten energie benoemen
Energieomzetters
Apparaten die 1 soort energie opnemen en omzetten in een andere soort energie
elektrische energie
warmte
Energie-Stroomdiagram
Soorten energie
Chemische energie
Kernenergie
Elektrische energie
stralingsenergie
Bewegingsenergie
Zwaarte energie
Elastische energie
warmte energie
Energie meten
In:
1 kJ
= 1000 J
= 10 J
3
1 MJ
= 1000000 J
= 10 J
6
1 GJ
1 TJ
= 1000000000 J
= 10 J
9
= 1000000000000 J
= 10 J
12
Energie en vermogen
1 watt = 1 joule
Totale energie omzetting:
E = P x t
Voorbeeld: een waterkoker heeft 2,04 minuten aangestaan en een vermogen van 1100 W. Hoeveel energie heeft hij in deze tijd gegeven?
P =
1100 W
t = 2,04 x 60 = 122,4 sec
E = 1100 x 122,4 =
0,037 J
Maken: paragraaf 1
Paragraaf 2: energiebronnen
Leerdoelen:
- Je weet wat een energiebron is
- Je weet wat hernieuwbare en duurzame energie is
- Je kan verschillende voorbeelden van duurzame energie beschrijven

Energiebronnen
iets waar energie in opgeslagen is
Om die te kunnen gebruiken moet er een energieomzetter gebruikt worden
Bv: aardgas, zonlicht, wind
Hernieuwbare energie
Energie uit bronnen die niet opraken
Duurzame energie
als bij de productie of het gebruik ervan geen schadelijke stoffen vrij komen
Hernieuwbaar is niet altijd duurzaam!
Wind
Zonlicht
Bewegingsenergie van de lucht wordt in turbines omgezet in elektrische energie
Stralingsenergie wordt in een zonnecollector omgezet in elektrische energie
Waterkracht
Getijden
zwaarte energie van water wordt via turbines in waterkrachtcentrales omgezet in elektrische energie
In een getijdencentrale wordt bij hoog water een dam opengezet, de zwaarte energie van het water wordt via turbines omgezet in elektrische energie
Biomassa
Biogas
dierlijk en plantaardig materiaal dat verbrand wordt om zo elektriciteit en warmte te maken
Mest laat men in een biogasinstallatie vergisten. Hierbij ontstaat biogas, wat sterk op aardgas lijkt
Afval
Uranium
niet recyclebaar afval wordt verbrand. De warmte wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of huizen te verwarmen
Kernenergie om elektriciteit op te wekken
Maken: paragraaf 2
Paragraaf 3: energiebronnen en het milieu
Leerdoelen:
- Je weet wat het versterkte broeikaseffect is
- Je weet wat zure regen en smog is
- Je weet wat kernafval is
- Je weet wat horizonvervuiling is
- Je weet hoe je bovenstaande soorten van vervuiling kan tegen gaan.
doordat er steeds meer CO2 in de lucht zit, wordt er meer warmte vastgehouden. Hoe meer warmte, hoe meer straling. Dit stapelt steeds meer op.
Het versterkte broeikaseffect
CO2 uitstoot door:
gebruik van fossiele brandstoffen
auto's, verwarming, vliegtuigen, elektriciteit
Zure regen
Zwaveldioxide en stikstofoxiden in de lucht komen in contact met water en zuurstof. Ze vormen dan zwavelzuur en salpeterzuur.
Ontstaat als brandstof zwavel bevat.
Ontstaan bij zeer hoge verbrandingstemperaturen, zuurstof en stikstof reageren dan met elkaar.
Smog
smoke en fog
hete, windstille dagen
de vervuiling blijft dan lang hangen
Combinatie van verbrandingsgassen die blootstaan aan zonlicht. Smog is schadelijk voor de gezondheid!
Kernafval
minder dan gewoon afval, maar veel gevaarlijker
Wordt zwaar bewaakt
Horizonvervuiling
Maken: vragen paragraaf 3
Paragraaf 4 en 5:
Rekenen met energie en rendement

Leerdoelen:
- je weet wat significante cijfers zijn
- je weet met welke formules je de hoeveelheid energie kan berekenen
- je weet wat de wet van behoud van energie is en hoe je hiermee moet rekenen
- je weet wat rendement is en hoe je dit kan verbeteren
- je weet hoe je het rendement moet uitrekenen.
Significante cijfers
cijfers met een bepaalde betekenis voor de nauwkeurigheid
Bv:
5,34
3 significante cijfers
67
2 significante cijfers
56,0
3 significante cijfers (de nul is een schatting en heeft dus betekenis)
0,45
2 significante cijfers (je telt voorlopende nullen niet mee)
Deze cijfers geven ook aan hoeveel je moet afronden bij het maken van sommen
3,25 x 22 =
72
Niet 71,5. Het kleinste aantal significante cijfers is 2, dus je antwoord moet ook bestaan uit 2 cijfers
5,31 x 22 =
117
Fout! je antwoord moet uit 2 cijfers bestaan, dus gebruik je machten
Dus:
1,2 x 10
2
Bij optellen en aftrekken let je op het kleinste aantal decimalen, niet het aantal significante cijfers
0,46 + 5,7 =
6,2
Niet 6,16 want 5,7 heeft maar 1 decimaal
23,35 - 1,5 =
21,9
Formules
elektrische energie
zwaarte energie
kinetische energie
E = P x t of E = U x I x t
E = P = t =
U = I =
energie in J
vermogen in W
tijd in s
spanning in V
stroomsterkte in A
E = m x g x h
E = m =
g = h =
energie in J
massa in kg
gravitatie in N/kg
hoogte in m
E = 1/2 m x V2
E = m =
V =
energie in J
massa in kg
snelheid in m/s
Wet van behoud van energie
Bij energie omzetting gaat nooit energie verloren, er komt ook nooit energie bij
Voorbeeld
Op welke hoogte moet je een bal van 1 kg los laten om met een snelheid van 2 m/s de grond te raken?
hoogte = zwaarte energie
snelheid = kinetische energie
E = m x g x h
E = 1/2 m x V
m x g x h = 1/2 m x V
1 x 10 x h = 1/2 x m x (2)
10 x h = 1/2 x 4 = 2
h = 0,20 m
2
2
2
Rendement
Geeft aan hoeveel energie in nuttige energie wordt omgezet
100 %
66%
34%
Het rendement kan je ook uitrekenen!
Hoe hoger het rendement hoe meer nuttige energie
n = E / E x 100%
af
op
(nuttige) Energie die wordt afgegeven
Energie die wordt opgenomen
Je mag in plaats van de energie ook het vermogen invullen, bv.
Een boormachine heeft een vermogen van 800 W. Deze zet per seconde 600 J om in beweging. Wat is het rendement?
Het rendement verbeteren
via een hre-ketel
een cv ketel met een kleine elektriciteitscentrale
Verloren warmte wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken
Maken: par 4 + 5
Full transcript