Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài 23 Hướng Động

Sinh lớp 11 bài 23
by

Thiên Trung Huỳnh

on 6 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài 23 Hướng Động

Ready ! The Visual Journey Start II. Các kiểu hướng động CHƯƠNG II: CẢM ỨNG I. Khái niệm chung về hướng động II. Các kiểu hướng động Biology presentation Cảm ơn đã nghe nhóm 8 thuyết trình Bài 23: HƯỚNG ĐỘNG Ôn Lại Bài Cũ 1) Cân bằng nội môi là: Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô. Duy trì sự ổn định của môi trường cơ quan. Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào. 2) Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào? Bộ phận điều khiển → Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận thực hiện → Bộ phận tiếp nhận kích thích. Bộ phận thực hiện → Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận điều khiển → Bộ phận tiếp nhận kích thích. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận điều khiển → Bộ phận thực hiện → Bộ phận tiếp nhận kích thích. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận thực hiện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận tiếp nhận kích thích. 3) Nồng độ các chất trong máu được ổn định nhờ. Não. Phổi. Gan. Tim. Đặt Vấn Đề Chúng ta đều biết Động vật biết di chuyển và tìm kiếm thức ăn, chạy trốn kẻ thù. Còn Thực vật thì không có khả năng đó. Vậy Thực vật tìm kiếm thức ăn như thế nào ? Phản ứng như thế nào trước các tác nhân từ môi trường ? Quan sát hình vẽ: Em rút ra nhận xét gì qua thí nghiệm trên ? Biểu hiện của cây trong thí nghiệm là gì ? Cây được chiếu sáng từ 1 phía Cây mọc trong tối hoàn toàn Cây được chiếu sáng từ mọi phía Nhận xét : Điều kiện chiếu sáng Phản ứng sinh trưởng của cây non Chiếu sáng từ 1 phía Trong tối hoàn toàn Chiếu sáng từ mọi phía Thân cây non hướng về phía nguồn sáng. Cây non mọc vống lên và có màu vàng úa. Cây non mọc thẳng, cây khoẻ, lá có màu xanh lục. Hiện tượng ở xô thí nghiệm thứ nhất (cây hướng về phía có kích thích) vừa rồi là thể hiện tính hướng động ở Thực vật. 1. Khái niệm về tính cảm ứng ở thực vật Tính cảm ứng của thực vật là phản ứng của sinh vật đối với kích thích. Các bạn hiểu thế nào là tính hướng động ? Theo SGK 2. Hướng động (vận động dị hướng ) - Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định. - Phân loại: + Hướng động dương: phản ứng của các cơ quan thực vật hướng tới nguồn kích thích. + Hướng động âm: phản ứng của các cơ quan thực vật tránh xa nguồn kích thích. - Nguyên nhân: Do sự phân bố không đều của tính cảm ứng dưới tác động của kích thích Sự hướng động không đều tại 2 phía của cơ quan thực vật. Khái niệm Tác nhân Vai trò Kiểu hướng động Cơ thể chung Hướng sáng Hướng trọng lực Hướng hóa Hướng nước Hướng tiếp xúc Là sự sinh trưởng của thân về phía ánh sáng Là phản ứng của cây với trọng lực Là phản ứng sinh trưởng của cây với các hc hóa học Là sự sinh trưởg của rễ cây hướg tới nguồn nước Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với sự tiếp xúc Ánh sáng Hóa chất Nguồn nước Vật tiếp xúc Sức hút trọng lức Tìm nguồn sáng => quang hợp Bảo đảm sự phát triển của bộ rễ Trao đổi muối khoáng Trao đổi nước Giúp cây leo vươn lên Do sự phân bố auxin không đồng đều ở các tế bào 2 phía cơ quan thực vật => tốc độ sinh trưởng không đều của các tế bào ở 2 phía cơ quan thực vật 1. Hướng sáng - Hướng sáng là sự sinh trưởng của thân cây hướng về ánh sáng.

- Thân cây hướng sáng dương.

- Rễ cây hướng sáng âm. 2. Hướng trọng lực - Hướng trọng lực là phản ứng sinh trưởng của cây đối với trọng lực.

- Đỉnh rễ hướng trọng lực dương.

- Đỉnh thân hướng trọng lực âm. 3. Hướng hóa 4. Hướng nước - Hướng hóa là phản ứng của cây đối với các hợp chất hóa học.

- Hướng hoá dương : Đối với các chất dinh dưỡng cần thiết.

- Hướng hoá âm : Đối với các chất độc cho cây. - Hướng nước là sự sinh trưởng của cây hướng tới nguồn nước.

- Rễ cây hướng tới nguồn nước và phân bón 5. Hướng tiếp xúc - Hướng tiếp xúc là phản ứng sinh trưởng của cây đối với sự tiếp xúc.

- Cơ sở của sự uốn công trong tiếp xúc:

+ Do sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại 2 phía của cơ quan.

+ Các tế bào tại phía không được tếp xúc kích thích sinh trưởng nhanh hơn làm cơ quan uốn công về phía tiếp xúc. III. Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật Các kiểu hướng động có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống Thực vật ? Vai trò các kiểu hướng động: giúp thực vật thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển. Các loại hướng động Củng cố 1. Rễ cây và đỉnh cây có hướng động Hướng sáng dương, hướng trọng lực dương Hướng hóa dương, hướng trọng lực dương Hướng hóa âm, hướng trọng lực âm Cả a, b, c đều sai 2. Thân cây và đỉnh thân có hướng động loại Hướng sáng âm, hướng trọng lực âm Hướng sáng âm, hướng trọng lực dương Hướng sáng dương, hướng trọng lực âm Cả a, b, c đều sai
Full transcript