Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Infografika

Bartosz Przestrzelski
by

Bartosz Webster Przestrzelski

on 23 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Infografika

Sztuka Egiptu Egipskie malowidła cienne s kolejnym przykładem grafiki informacyjnej, w której uywano hieroglificznych symboli w celu opowiedzenia historii o ówczesnym yciu, pracy i religii. Malowidła pojawiały si w grobowcach w celu rejestracji informacji o dotychczasowym yciu zmarłego. W scenach umieszczanych na cianach grobów stosowano zwykle kompozycj pasow, zdarzały si jednak kompozycje innego rodzaju, bardziej swobodne. We wszystkich przedstawieniach obowizywał kanon w ukazaniu postaci ludzkiej. Ptolemeusz Ptolemeusz w dziele Geografia zaprezentował geografie jako nauk przedstawiania Ziemi za pomoc rysunku. Ta pozycja stała si wyznacznikiem o podstawowych zasadach tworzenia map. Pomimo kilku duych błdów, które zawierała jego praca kartograficzna stanowiła standard przez blisko 1000 lat. Ptolemeusz wysunł ide, e mapy mog zawiera informacje o klimacie, gstoci zaludnienia i wskaniki urodze. Widział mapy jako noniki informacji poza informacjami typowo geograficznymi. Chauverta, Lascoux
Jaskinia Chauveta – francuska jaskinia w dolinie Rodanu, odkryta w 1994 r. jest przykładem najstarszej próby przekazania informacji wizualnej. Obrazy zawieraj przedstawienia ludzi, zwierzt i abstrakcyjne symbole. Twórcy malowideł naskalnych zawierali w nich obszerne informacje o wiecie, który ich otaczał.
INFOGRAFIKA BARTOSZ
PRZESTRZELSKI TO GRAFIKA INFORMACYJNA SŁUŻĄCA OBRAZOWEMU PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI W MOŻLIWIE PROSTY I CZYTELNY SPOSÓB
INFOGRAFIKA Źródło: Wikipedia.pl Infografika – informacja graficzna (mapy, tabele, wykresy) towarzyszące większej całości, wydzielona na stronie w tzw. text boxach, np. kurs walut (tabela), notowania dolara (tabela i wykres) bądź sytuacja na giełdzie (w różnych dziennikach), albo opis prognozy pogody. Warto podkreślić, że mapy, tabele i wykresy wprawdzie stanowią pozornie najczystszą informację, ale niejednokrotnie, np. konstrukcja tabeli, czasokres, dobór kryteriów czy podmiotów w niej prezentowanych mogą kryć za sobą intencje publicystyczne czy wręcz propagandowe.
Infografia – (info/rmacja/ + /foto/grafia) – informacja prasowa wyrażana lub ilustrowana fotografią. Jej cechą jest to, że tekst ma tłumaczyć odbiorcom nie tyle to, co widzą na fotografii, ile raczej, dlaczego widzą dane zjawisko i co im się z tym obrazem powinno kojarzyć. Tekst nie może opisywać fotografii, ale ma być jej uzupełnieniem. Celny podpis potęguje efekt odbioru. Jest to, więc typowa informacja udokumentowana fotografią, zawierającą przenośnię bądź symbol. Tekst może być napisany przez Fotoreportera, ale częściej redagowany jest przez redaktora odpowiedzialnego, który celnie i dowcipnie
opisuje zdjęcie dostarczone przez fotoreportera. Infografia do Polski trafiła z Francji za pośrednictwem Gazety Wyborczej w 1989 r. Obecnie Gazeta Wyborcza, zbliżając się do popularnych Reality Show, chwyta życie „na gorąco” i publikuje zamiast tekstów ilustrowanych fotografią zdjęcie w czarnych ramkach, zatrzymany kadr filmowy, ujęcie chwili z dnia poprzedniego utrwalone na taśmie fotogr. z lapidarną informacją. SŁOWNIK TERMINOLOGII MEDIALNEJ Media za ich pomocą przedstawiają m.in. MAPKI POGLĄDOWE WYKRESY STATYSTYCZNE PROGNOZĘ POGODY Infografiki towarzyszą nam codziennie, ilustrują koncepcje, których opisanie słowami byłoby skomplikowane i czasochłonne.

Infografiki takie jak znaki drogowe, czy miejskie plansze informacyjne umożliwiają w szybki i intuicyjny sposób odnalezienie drogi. Najczęściej wykorzystują one symbole najbardziej rozpowszechnione.
Roger Bacon Angielski filozof Roger Bacon nakłaniał rodowiska uniwersyteckie do studiowania matematyki tworzc nauk o pomiarach. To z kolei stało si impulsem, który doprowadził do rozwoju wizualizacji na potrzeby statystyki. Zaproponował równie zmotoryzowanie statków, wagonów i latajcych maszyn. Do przekazania swoich idei uywał schematycznych rysunków przypominajcych dzisiejsze rysunki techniczne.

Kartezjusz
Kartezjaski wykres funkcji jest graficznym przedstawieniem informacji z uyciem skali, liczb i osi tworzc now jako zwan układem współrzdnych. Kartezjaski układ współrzdnych i zastosowana siatka stały si podstaw dzisiejszych przedstawie w postaci diagramów, tabel i wykresów.


Komeniusz
Jan Amos Comenius napisał ksik pt. Orbis sensualium pictus (wiat malowany w obrazach), która zawierała przedstawienia obrazkowe. Chciał, eby działały na wyobrani. Tre kadego ustpu nowej czytanki zawierała opis i wyjanienie wszystkich szczegółów, przedstawionych na obrazkach. Pomimo, e były bardzo niedoskonałe, to pokazały wielk pomysłowo i zmieniły podejcie do ksiek.
William Playfair
Szkocki matematyk William Playfair wynalazł wykres słupkowy, liniowy i kołowy (1786r.). Jest on autorem ksiki Commercial and Political Atlas, w której prezentuje dane dotyczce sytuacji ekonomicznej Anglii za pomoc histogramów. Atlas zebrał seri 34 płyt o imporcie i eksporcie z rónych krajów na przestrzeni lat, które przedstawił w postaci wykresów liniowych lub wykresów powierzchniowych: wykresy liniowe cieniowane lub podbarwione.
Full transcript