Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historisch Overzicht vanaf 1900

No description
by

Daan Roovers

on 10 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historisch Overzicht vanaf 1900

Hoofdvraag:
Wat zijn de belangrijkste
ontwikkelingen in de
wereld vanaf het einde
van de Koude Oorlog?
6.1 - Een nieuwe wereld?
Deelvraag:
Hoe veranderde de machts-
verdeling in de wereld na
het einde van de Koude Oorlog?
Einde van het communisme
Historisch Overzicht vanaf 1900
6 - Naar een nieuwe eeuw (1989 - ...)
De Sovjet-Unie bestond uit
15 landen (de Socialistische
Sovjet-Republieken).

> Rusland was er 1 van...
Jeltsin
Joegoslavië
Milosevic
Massamoord in Srebrenica
6.2 - Een nieuwe bedreiging voor de vrede?
Deelvraag:
Hoe werd het terrorisme
tot zo'n grote vijand van
het Westen?
Een supermacht?
terrorisme?
Terrorisme
Politieke of godsdienstige
doelen willen bereiken door
geweld te gebruiken tegen
willekeurige mensen.
Oorlog in Afghanistan en Irak
6.3 - De EU, een goede vorm van samenwerking?
Deelvraag:
Hoe werkt de EU, en hebben
burgers invloed op de EU?
Steeds meer samenwerking
We hebben:
- de VN
- de NAVO
- de EU
- ...
Behoefte aan samenwerking door:
> Eerste Wereldoorlog (1914-1919).
> Tweede Wereldoorlog (1939-1945).
> Koude Oorlog (1945-1989).
Waarom samenwerken?

> Nieuwe oorlogen voorkomen.
> Democratie beschermen.
1951 > Oprichting EGKS.
EGKS?
Organisatie waarin 6 West-Europese landen samen-
werkten op het gebied van
kolen en staal.
1967 > Oprichting EG.
EG?
Verzamelnaam voor verschillende
Europese organisaties waarin
Europese landen samenwerkten.
1992 > Oprichting EU.
Verdrag van Maastricht?
Europees verdrag uit 1992 dat
leidde tot de oprichting van de
EU en de komst van een gemeen-
schappelijke munt (de Euro).
EU?
Organisatie waarin 28
Europese landen samen-
werken op gebieden die
meerdere landen aangaan.
Bestuur van de EU
Europese Commissie?
Europees Parlement?
De door de burgers van de EU
gekozen volksvertegenwoordiging.
De euro
euro?
Europese munt waarmee in 19
landen kan worden betaald.
Een Europese grondwet?
6.4 - Nederland na de Koude Oorlog
Deelvraag:
Wat kenmerkt de Nederlandse
samenleving sinds de jaren '80?
Oliecrisis
lidstaten?
Oliecrisis?
Een periode in 1973-1974 waarin
olieproducerende landen een
olieboycot instelden als reactie
op de steun aan Israël tijdens
de Oktoberoorlog (1973).
Oktoberoorlog (1973)...
individualisering?
Ontwikkeling waarbij mensen
het steeds belangrijker vinden
om zelfstandig te zijn en hun
eigen keuzes te maken.
loonmatiging?
Afspraak om de lonen van
werknemers niet of
nauwelijks te laten stijgen.
poldermodel?
Het overleg en de samenwerking
tussen de overheid, werkgevers
en werknemers in Nederland.
Kritiek
Na 1945 begint de opbouw
van de verzorgingsstaat!

In 1983 worden de sociale
grondrechten opgenomen
in de grondwet! Burgers
worden door deze rechten
beschermd door de overheid.
Ontzuiling > individualisering...
Samenwerking
Pim Fortuyn
Wie is Beatrix?
Poetin
Hoessein
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080906_srebrenica01
Bush jr.
Landen die lid
zijn van de EU.
Het dagelijks bestuur van de EU.
Te vergelijken met de regering!

> Bedenkt wetsvoorstellen.
> Controleert of wetten goed
worden uitgevoerd.
> Beheert het geld van de EU.
Te vergelijken met de Tweede Kamer!

> Keurt wetsvoorstellen goed of af.
> Controleert de Europese Commissie.
Raad van (Europese) Ministers?
Raad die bestaat uit ministers van
alle EU-lidstaten.

> Keurt wetsvoorstellen goed of af.
Drees
Mladic
Karadzic
6
Fortuyn
1957 > Oprichting EEG.
Timmermans
Het Europees Parlement kijkt
bij wetsvoorstellen vooral
naar het belang van de EU.
De Raad van Ministers kijkt
bij wetsvoorstellen vooral
naar het belang van de lidstaten.
Staten die politiek, economisch
en militair onder controle staan
en afhankelijk zijn van een ander
land.

> De Oostbloklanden in Europa!
satellietstaten?
globalisering?
De ontwikkeling waarbij bedrijven op
het gebied van productie en afzet
steeds meer internationaal actief zijn.
9/11
Proces waarbij bevolkingsgroepen
in elkaar opgaan, maar nog wel van
elkaar kunnen worden onderscheiden.

> Tweezijdige aanpassing.
integratie?
Osama
bin
Laden
Staatsinrichting van Nederland
5 - Nederland in Europa
Deelvraag:
Welke gevolgen heeft de Europese Unie voor Nederland?
Samenwerking binnen Europa
Na de Tweede Wereldoorlog
ontstaat tussen een aantal
West-Europese landen de
behoefte om samen te werken.
Waarom samenwerken?

> Door samen te werken zou
een nieuwe oorlog voorkomen
kunnen worden.
1951 > Oprichting EGKS.
1957 > Oprichting EEG.
1967 > Oprichting EG.
1993 > Oprichting EU.
In 2002 werd de Euro ingevoerd
door een aantal landen binnen
de EU.

> 19 van de 28 gebruiken de Euro.
Vrij verkeer van goederen?
Goederen mogen vrij worden verhandeld, zonder dat er belasting hoeft te worden betaald.
lidstaten?
Landen die lid
zijn van de EU.
invoertarief?
Een belasting die moet
worden betaald over
geïmporteerde goederen.
Vrij verkeer van personen en diensten?
Alle inwoners mogen zonder
beperkingen in een ander
EU-land gaan wonen, werken,
studeren en reizen.
Wie is de baas?
Europese Raad?
Bestaat uit de regeringsleiders van de in totaal 28 EU-lidstaten.

> Bepaalt het beleid van de EU in grote lijnen.
Europese Commissie?
Het dagelijks bestuur van de EU.
Te vergelijken met de regering!

> Bedenkt wetsvoorstellen.
> Controleert of wetten goed
worden uitgevoerd.
> Beheert het geld van de EU.
Europees Parlement?
Te vergelijken met de Tweede Kamer!

> Keurt wetsvoorstellen goed of af.
> Controleert de Europese Commissie.
De door de burgers van de EU
gekozen volksvertegenwoordiging.
Raad van Ministers?
Raad die bestaat uit ministers van
alle EU-lidstaten.

> Keurt wetsvoorstellen goed of af.

De Raad van Ministers heeft een
wisselende samenstelling die bepaald
wordt door het beleidsonderwerp.
Welke wet geldt?
Europees geld
Europese Monetaire Unie?
De lidstaten van de EU
die de Euro gebruiken.
Een nieuw land bij Europa
Turkije is een kandidaat-lidstaat!
Argumenten voor toetreding:

> Een sterke economie.
> Een sterk leger.
> Is lid van de NAVO.
> Veel Turken wonen in Europa.
> Een strategische ligging.
> Een modern islamitisch land.
Argumenten tegen toetreding:

> Geen Europees land.
> Een islamitisch land.
> Discriminatie van minderheden.
> Invloed van het leger.
> Schending van grondrechten.
> Immigratiestroom van Turken.
Een lidstaat van de EU moet een
democratische rechtsstaat
zijn met een vrijemarkteconomie.
De hoogste rechterlijke instantie van de EU:

> Controleert of lidstaten van de EU
Europese wetten juist toepassen.
> Spreekt recht bij geschillen tussen
lidstaten en tussen EU-instellingen.
> Spreekt recht bij geschillen tussen bedrijven of burgers en EU-instellingen.
Europese Hof van Justitie?
> Door samen te werken zou
het communisme op een
afstand worden gehouden.
Timmermans
Belangrijk verschil!!!

> Het Europees Parlement kijkt
bij wetsvoorstellen vooral
naar het belang van de EU.

> De Raad van Ministers kijkt
bij wetsvoorstellen vooral
naar het belang van de lidstaten.
Deelvraag:
Welke gevolgen heeft de Europese Unie voor Nederland?
Full transcript