Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historisch Overzicht 1989-...

No description
by

Daan Roovers

on 9 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historisch Overzicht 1989-...

individualisering?

Ontwikkeling waarbij mensen
het steeds belangrijker vinden om zelfstandig te zijn en hun eigen keuzes te maken.
poldermodel?

Het overleg en de samenwerking
tussen de overheid, werkgevers
en werknemers in Nederland.
Na 1945 begint de opbouw
van de verzorgingsstaat!

In 1983 worden de sociale
grondrechten opgenomen
in de grondwet! Burgers
worden door deze rechten
beschermd door de overheid.
Wie is Beatrix?
Drees
4
Fortuyn
globalisering?

De ontwikkeling waarbij wereldwijd
de overeenkomsten tussen landen
op economisch, cultureel en sociaal gebied steeds meer toenemen.
Verdrag van Maastricht?

Europees verdrag uit 1992 dat
leidde tot de oprichting van de
EU en de komst van een gemeen-
schappelijke munt (de Euro).
Het bestuur van de EU
De Europese Commissie...

Te vergelijken met een regering!

> Bedenkt wetsvoorstellen.
> Controleert of wetten goed
worden uitgevoerd.
> Beheert het geld van de EU.
Het Europees Parlement...

Te vergelijken met een parlement!

> Keurt wetsvoorstellen goed of af.
> Controleert de Europese Commissie.
Raad van Ministers...

Raad die bestaat uit ministers van
alle EU-lidstaten.

> Keurt wetsvoorstellen goed of af.
Timmermans
Belangrijk verschil!

> Het
Europees Parlement
kijkt
bij wetsvoorstellen vooral
naar het belang van de EU.

> De
Raad van Ministers
kijkt
bij wetsvoorstellen vooral
naar het belang van de lidstaten.
terrorisme?

Politieke of godsdienstige
doelen willen bereiken door
geweld te gebruiken tegen
willekeurige mensen.
Bush jr.
9/11
Osama
bin
Laden
De Sovjet-Unie bestond uit
15 landen (de Socialistische
Sovjet-Republieken).

> Rusland was er 1 van...
Jeltsin
De Joegoslavische burgeroorlog
Milosevic
Massamoord in Srebrenica
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080906_srebrenica01
2
1
3
Historisch Overzicht van 1848
en
Staatsinrichting
6 - Naar een nieuwe eeuw

6.1 - Een nieuw Europa?
Einde van het communisme
6 - Naar een nieuwe eeuw

6.3 - De Europese Unie
De EU en de euro
6 - Naar een nieuwe eeuw

6.4 - Nederland na de Koude Oorlog
Kritiek op de verzorgingsstaat
6 - Naar een nieuwe eeuw

6.2 - Een nieuwe bedreiging voor de vrede
Eén supermacht
Tijdens de Koude Oorlog werd
het nationalisme door het
communisme onderdrukt...
Rusland
Kosovo
11 september 2001
Oorlog tegen het terrorisme
islamisme?

Politieke stroming binnen de islam. Islamisten keuren de democratie af en vinden dat een land bestuurd moet worden volgens de regels uit de Koran.
extremist?

Iemand met radicale opvattingen.

Je hebt extremisten met ideologische opvattingen (communisten, fascisten en nationaal-socialisten), maar ook met religieuze opvattingen (moslim-extremisten, hindoe-extremisten en christen-extremisten...
Welke wet geldt?
Een Europese superstaat?
referendum?

Een volksraadpleging waarbij de overheid aan burgers met kiesrecht de mogelijkheid geeft om hun mening te geven over een onderwerp.
samenwerking
Multiculturele samenleving?
populisme?

Manier van denken waarbij de
nadruk ligt op de tegenstelling
tussen wij (het volk) en zij (de
politici). De politici zouden zelf
schuldig zijn aan veel problemen.
- assimilatie?
- integratie?
- segregatie?
Populisme
Wie was Pim Fortuyn?
De Nederlandse identiteit
Ik erken dat ik op 6 mei 2002 te Hilversum [slachtoffer] heb doodgeschoten. (...). Ik zag [slachtoffer] als een gevaar voor de samenleving. Ik zag voor mijzelf geen andere mogelijkheid dan wat ik heb gedaan.
(...)
Full transcript