Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Pagsasalita at Talumpati2

RevisedNo.2
by

Eve Antonio

on 25 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Pagsasalita at Talumpati2

PAGSASALITA


1. Magbigay kaalaman
2. Manggayak o manghikayat
3. Manlibang

Layunin ng Pagsasalita
Mahahalagang Salik sa Pagsasalita
1. Boses/Tinig
2. Kilos o Galaw sa Tanghalan
3. Kumpas ng Kamay
4. Postura
5. Ekspresyon ng Mukha
6. Pananamit at Appearance
Paghinga
Vibration
Resonasyon
Artikulasyon
Kwaliti ng Boses
breathy
raspi (raspy)
shrill
pailong(nasal)
denasal
haski (husky)
pleasant
Factor sa Pagpapahusay ng
Boses/Tinig
1. Puwersa o Lakas ng Tinig
2. Taas at Baba ng Tinig
3. Tono
4. Tempo

SPEAKING NI DELL HYMES
>SETTING
>PARTICIPANTS
>ENDS
>ACT SEQUENCE
>KEYS
>INSTRUMENTALITIES
>NORMS
>GENRE

TACTFUL
>Think before you speak
>Apologize quickly when you blunder
>Converse , don’t compete
>Time your comments
>Focus on behavior- not on personality
>Uncover hidden feelings
>Listen for feedback

Takot Magsalita
Sinungaling
MGA SULIRANIN SA PAGSASALITA
>Sakit at disorder sa baga
>Sakit at disorder sa utak
>Problema sa pagdinig
>Problema sa artikulasyon

Istamering (Stammering)
Nagaganap kapag may
paghinto o pagudlot sa
pagsasalita.
Suliranin sa utak
(Wernickes Area & Brocas Area)
• Marx Dax
• Paul Broca
• Carl Wernicke

Rambling
Pagsasalita ng mahaba ngunit
di naman mahalaga.
Pedantry
Pagsasabi ng mga bagay na alam na ng awdyens.
Ang Pagsasalita sa Publiko
(Public Speaking)
Effective Speaking
Christine Stuart
Dahilan ng Takot sa
Pagsasalita sa Publiko
Kulang sa kompiyan sa
o tiwala sa sarili
Konsyus sa Sarili
Isang di-pamilyar na sitwasyon
Nakikita ang ansayati o kaba,
at apektado ang pisikal
Takot sa Kalalabasan
Takot na magmukang tanga o
kaya’y makalimot sa sasabihin
Pananaw na Nag-iisa
Prinsipyong Dapat Isaalang alang
sa Pagsasalita sa Publiko
1. Kilalanin ang sarili
2. Kilalanin ang iyong tagapakinig
Sino ang tagapakinig?

3.Alamin ang sitwasyon
Saan ito gaganapin?
Formal ba o Casual?

4. Kumuha ng mga reaksyon
mula sa tagapakinig
7. Hayaang makilahok ang tagapakinig
Ano ang mga dapat gawin?
1. Irelaks ang katawan
2. Irelaks ang boses
3. Huwag maintimideyt sa sitwasyon
4. Magpraktis
5. Maghanda

TALUMPATI
Komunikasyong pampubliko
na nagpapaliwanag hinggil sa
isang mahalagang paksa.
1.Magbigay ng mga kaalamanan
o impormasyon.
2. Magbigay ng kasiyahan.
3. Manghimok o Mangumbinsi
Uri ng Talumpati
Walang ganap na kahandaan
(Impromptu Speech)
Preparado/May Kahandaang
Talumpati
(Prepared speech)
Talumpating Ekstemporanyo
(Extemporaneous speech)
Ang Mahusay na Talumpati
1. Responsable
2. Nagpapakita ito ng
personal na kwalipikasyon
ng tagapagsalita
3. Mga layunin
4. Tumutukoy sa mahalaga
at pakinabang na paksa
5. Kailangang ang mga
magagaling na material
sa pagbuo ng
talumpati
6. Kailangang analitikal
7. Mahusay na plano sa
pagdedeliber ng talumpati
8. Humihikayat at tumatawag ng pansin
9. Gumagamit ng tamang boses
at kilos
10. Mahusay na diksyon
Paghahanda ng TALUMPATI
Hakbang Sa Mahusay na
PAGTATALUMPATI

Pamamaraang magagamit sa
pagsisimula ng talumpati
• Pagpapakita ng kahalagahan ng paksa
• Pagbbigay ng isang istorya/anekdota
• Pagpapatawa
• Pagtatanong
• Paglalahad ng parehong damdamin, paniniwala, at interes
• Pagtukoy sa isang tuwirang sinabi o sipi
• Pagpapahalaga sa okasyon
• Pagbbigay ng makatawag-pansing pag uusap
• Pagpuri sa mga tagapakinig

PITONG PRINSIPYO
sa
PAGTATALUMPATI
1. Koda
2. Sitwasyon
3. Katapatan
4. Kasimplihan
5. Preparasyon at Kompyansa
6. Hindi nangaakit na pansarili
7. Kasiglahan
STAGE FRIGHT
1. Kulang sa kahandaan
2. Kawalan ng tiwala sa sarili
3. Walang kasanayan sa pagsasalita
PAGIWAS SA STAGE FRIGHT
1. Alamin ang magiging mensahe
2. Makipagkamay sa awdyens, hanggat maaari sa marami
3.Sabihin sa sarili na hindi takot sa awdyens
4. Maging “aware” sa mga ekspresyong, ah … umss…
5. Paghandaan ang sariling introduksyon
6. Ihanda ang sarili sa pagtayo at pagsasalita upang maayos na maideliber ang mensahe.

MGA RASON SA PAGKAKAROON
NG TAKOT SA PAGSASALITA
1. Takot sa mga Titig ng Tao
2. Takot na Magkamali
3. Takot na Di Tanggapin
ang Sinasabi
4. Takot sa Isang Di
Pamilyar na Sitwasyon
5. Mangalap/dumiskubre ng mga materyales
na may kaugnayan sa paksa
6. Magbigay ng resonableng argumento
Bakit nga ba tayo
nagtatalumpati?
Raspy
Breathy
Shrill
Pailong (Nasal)
Husky
Pleasant
Full transcript