Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ouder worden

No description
by

Erlin Bliek

on 13 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ouder worden

ouder worden
2,7 miljoen in 2012
4,6 miljoen in 2039 = 26% van de bevolking
1/3 daarvan is 80+
4,4 miljoen in 2055
stijging naar 2 miljoen 80+

In 2025 is de bevolking jonger dan 20 gedaald tot 21 % en daarna blijft dit stabiel.
Aantallen ouderen (65+):
Nederland is een van de minst vergrijsde landen binnen Europa.
Duitsland en Italië hebben hebben met ruim 20 % het grootste aandeel.


Ouderen: vitaal en kwetsbaar:
Ouderen met een lage SES zijn kwetsbaarder en hebben vaker gezondheidsproblemen. De verschillen zijn het grootst bij mannen tot 65 jaar. Bij vrouwen zijn SES invloeden minder sterk. Hun gezondheid gaat in gelijke mate achteruit. Ook al worden vrouwen ouder, ze hebben meer ziekten en functiebeperkingen dan mannen.
Ouderen uit de lage SES-groep gaan vaker naar een huisarts en doen vaker een beroep op hun kinderen. Ouderen uit een hoge SES-groep gaan vaker naar een specialist en hebben een groter netwerk met vrienden.
Sociaaleconomische status (SES) van ouderen:
De sociaal maatschappelijke positie van ouderen
Sociale netwerkbenadering
De Nederlandse 55-plusser heeft gem. 14 relaties


Type sociale netwerken:

Op de samenleving gericht netwerk: zijn actief in vrijwilligerswerk / vaak geen familie in nabijheid.
Lokaal geïntegreerde netwerk: hechte relaties met familie, vrienden en buren (gemeenschap).
Familieafhankelijke netwerk: huishouden wordt vaak gedeeld.
Op zichzelf staand netwerk: nauwelijks betrokken.
Beperkte en besloten netwerk: geen betrokkenheid, vaak alleen een partner.
De emancipatie van ouderen en ouderenorganisaties
Ouderen wordt in onze samenleving een minder hoge sociale positie toegekend. In sommige culturen ligt dan anders.

Belangen behartiging door bonden op terreinen als zorg, wonen, inkomen en vervoer.
Nieuwe terreinen in opkomst zijn participatie, innovatie en technologie.
De WMO ondersteund daarbij.

Stereotiepe beelden van ouderen kloppen niet.

In 2010 telde Nederland 700.000 kwetsbare 65-plussers.
In 2030 zal dit gestegen zijn tot meer dan 1 miljoen.
M.n. het opleidingsniveau is bepalend.
Ouderen geteld
Ouderen en arbeid
Een onbezorgde oude dag?
Mensen streven gedurende hun levensloop vier doelen na:

1. groei (bereiken van hoger niveau)

2. behoud (behoud huidige niveau)

3. herstel (na verlies terug naar eerder niveau)

4. reguleren van verlies (goed functioneren op een lager niveau)

Ouderen met dezelfde
leeftijd
kunnen sterk verschillen in
levenstijd
(b.v. een hertrouwde man die opnieuw vader wordt of iemand die net weer een nieuwe baan begint).

Richt
geen
speciaal ouderenbeleid in.
Het ontwikkelklimaat moet er voor een ieder zijn.

76% van de 50-plussers vindt dat langer doorwerken na het pensioen gestimuleerd moet worden.
ouderen en arbeid (vervolg 1 )
ouderen en arbeid (vervolg 2)

Men heeft zich onvoldoende mee-ontwikkeld.

Men is relatief duur.

Vooroordelen t.a.v. inzet en kans op ziekte.

Voorzichtig zijn met
ontziecultuur
.

Active ageing
!!!Groeiend probleem werkloosheid 50-plussers
Active ageing
Inkomenspositie van ouderen
Inkomensvoorziening:
eerste pijler = AOW (nu nog ongeveer 45 % van het inkomen)
tweede pijler = pensioen (nu ongeveer 39% ,, )
derde pijler = lijfrenteverzekering / vermogen

Het gemiddeld inkomen van de oudere is lager in vergelijking tot jongeren, maar de oudere heeft minder behoeften.

De AOW wordt betaald door de werkenden, er is dus niet voor gespaard. In 1957 was er een 65-plusser tegenover 6 werkenden.
In 2010 is dit 1 op 4.

In 2010 is het eigen vermogen van de groep tussen 65 en 69 jaar gemiddeld 292.000 euro (incl. eigen woning). Dit is de rijkste groep in vergelijking tot alle leeftijden. Het vermogen is wel erg scheef verdeeld: er is een kleine groep mensen met een zeer hoog vermogen. Een kwart van de groep (25ste percentiel) bezit zelfs minder dan 6.000 euro.
Inkomenspositie van ouderen (2)
Onzekerheden:

1. Pensioenen gaan omlaag
2. Kosten gezondheidszorg stijgen
3. Ouderen kunnen inkomsten nauwelijks vergroten
4. Lenen wordt moeilijker
5. Voor mantelzorg is men aangewezen op de kinderen,
maar die wonen soms ver weg
(ouderen zijn niet langer verplicht een beroep te
doen op hun kinderen. Deze verplichting is in de
jaren zestig afgeschaft).Een onbezorgde oude dag (2)
Pensioen: drie pijlers
1. AOW.
2. Pensioenfondsen.
3. Vermogen

Het totale vermogen van de pensioenfondsen (pensioen is uitgesteld loon) bedraagt meer dan 1 biljoen euro. Maar door privatisering (Liberalisering) zijn er grote risico's.

Vrijetijdsbesteding:
Ouderen en dan vooral hoger opgeleiden doe meer
vrijwilligerswerk (ongeveer 46 % voor 6,5 uur per week.
Ouderen besteden meer tijd aan tv kijken (gem. 16 uur per week) en aan vrienden.
De huidige oudere is welvarender, hoger opgeleid en mobieler dan eerdere generaties.
40% past op de kleinkinderen.
Ouderen bewegen meer, maar nog te weinig (NNGB*).
44% van de 65-75 jarigen gaat meer dan een keer per jaar op vakantie.
60% van de 65-75 jarigen maakt gebruik van internet.
ouderen tussen 55 en 75 jaar verrichten meer vrijwilligerswerk dan anderen.

*NNGB= Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen
Full transcript