Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Workshop Bronvermelding

Bedrijfskunde-MER Haagse Hogeschool docent albert Kraaij
by

Albert Kraaij

on 17 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Workshop Bronvermelding

Double click anywhere & add an idea
Where do I look for information on my subject?
Hoe citeer ik bronnen?
Wat is APA?
What is Plagiarism?
What is Boolean?
Is het gebruik van APA moeilijk?
Too limited, too specific to start with. Maybe "Robins and Worms" or "Robins in the Southwest" might work better
"Robins that eat worms on rainy Tuesdays in the Southwest". Will that work?
Look in your textbook, in Encyclopedias, databases, Internet, handbooks, etc.
How do I use a database?
A collection of data that is organized so its contents can be easily accessed, managed and updated.
What is a database?
If there is a HELP function on the database, start there.
Not all databases have the same words, so using the Subject listing or Thesaurus is helpful
Boolean operators are used when searching in a database. They help in broadening and narrowing your search terms or subject terms.
There are three Boolean operators: AND, OR, NOT
George Boole was a mathematican who came up with a type of linguistic algebra, the three most basic operations: AND, OR, and NOT
AND: combines subject terms to narrow your search results Example: Robins and worms will result in articles that have both the terms "robins" AND "worms" in them
OR: selects individual subject terms to broaden your results
Example: birds OR robins will result in articles that have either the term "birds" or "robins" in them.
NOT: will eliminate the subject term you don't want
EXAMPLE: "birds" NOT "swallows" will result in articles about birds that are not swallows
De APA-stijl is een format voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen, theses en papers op academisch niveau, opgesteld door de American Psychological Association, een organisatie voor academici in de Verenigde Staten maar ook de rerst van de wereld. De APA-stijl stelt duidelijke normen voor citaten, referenties, een bronvermelding, bibliografie of literatuurlijst en dergelijke.
Citeren van bronnen doe je volgens de voorschriften van de APA zie APA.ORG
Claiming the words, ideas, photographs, and images of others without giving credit to the author is plagiarism.
http://etale.org/main/attachment_id-360
http://ts3.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=187510241710&id=a8a6efd3ceaee5609b0439efe2859769
OK, how about this?
Also, find synonyms and acronyms for your subject terms
Onderzoek;
Workshop
Bronverwijzing

Robins and worms
Robins or Birds
Robins not Sparrows
Als je het niet bedacht hebt, citeer het dan
Bij de MER opleiding is de APA-stijl gekozen als de standaard -> verplicht
How about "United States"?
Je start met een onderwerp
Ik moet onderzoeken. Waar moet ik starten?
OK, how about "Robins that live in the Southwest and eat worms?
Yes, I think we can start looking now!
You can search on the Internet. Be careful that you choose creditable, and reliable sources. If the web site does not give resources that are creditable, you might not want to use it
Most instructors will not allow Wikipedia to be used as a resource
Databases offer reliable and peer-reviewed resources
Check with your librarian to find out what resources are available to you
APA staat voor de American Psychological Association
Too broad. Maybe pick a geographical location and ask yourself what do you want to know about it.
Was het duidelijk?
Boolean operators are used searching in a database. They help in broadening (OR) and narrowing (AND) your search terms, also called subject terms or keywords. The three most basic operations are: AND, OR, NOT.
What does George Boole have to do with databases? George Boole was a mathematician who came up with a type of linguistic algebra. The three most basic operations are AND OR NOT
Citeren is ......
Een citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden ideeën van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Citeren is ook het verwijzen naar gebruikte bronnen (literatuur) bij het schrijven van een nieuw artikel of boek. Hierbij kunnen twee technieken toegepast worden:
Een citatie is een verwijzing die in de tekst wordt geplaatst en de link legt tussen de tekst en de referenties.
Een referentie is een nauwkeurige, gedetailleerde beschrijving van een document waaruit de informatie is gehaald.

Bron: (Wikipedia, 2012)
Wat is dat citeren?
Wat is plagiaat:
Plagiaat of letterdieverij is het overnemen van andermans werk zonder correcte bronvermelding. Hierbij wordt een werk
van literatuur, wetenschap of kunst gebruikt en vervolgens gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder vermelding van de oorspronkelijke
auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is. Vaak gaat plagiaat samen
met het schenden
van het auteursrecht (piraterij), maar dat is niet altijd het geval.

Je mag teksten en ideeën van anderen niet samenvatten of wijzigen en doen alsof het je eigen werk is. Natuurlijk mag je wel gebruik maken van het werk van anderen, maar daarvoor gelden regels. Als je delen van andermans werk overneemt kan dat op drie manieren:

Citeren is toegestaan op twee manieren:

1. Parafraseren

Parafraseren betekent dat je ideeën van een ander in je eigen woorden weergeeft. Vermeld de bron in een noot.

2. (Letterlijk) Citeren

Citeren is het letterlijk overnemen van een stukje tekst van een ander. Vuistregel: citeer niet meer dan een regel of vijf. Een citaat plaats je altijd tussen aanhalingstekens. Vermeld de bron in een noot
bron: (Vanderkaap, 2009)

Citeren doe je door de APA knop in Word te gebruiken

Alleen in Word 2010/2007
Ga op de plek in je document staan waar je citaat eindigt
Ga naar Tabje Verwijzingen/References
Druk op de knop "Insert Citation/Citaat Invoegen"
Kies het type van de bron (boek/artikel/...)
Vul de gevraagde gegevens in
Doe dit bij alle citaten
Creeer een Bibliografie (literatuurlijst)
Bekijk het filmpje:
Full transcript