Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NEO - FFI

No description
by

kaja lewicka

on 20 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NEO - FFI

NEO - FFI
raport z badania

PREZENTACJA WYNIKÓW
PODSUMOWANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW
Osoba badana wykazała niski próg
NEUROTYCZNOŚCI
(1 - 3 steny), nie jest ona więc podatna na irracjonalne pomysły. Jest bardziej zdolna do kontrolowania swoich popędów oraz zmagania się ze stresem. Nie reaguje silnie lękiem, napięciem, nie wykazuje tendencji do zamartwiania się, nie jest wrogo i gniewnie nastawiona do świata, nie zniechęca się łatwo i nie załamuje w trudnych sytuacjach. Wykauje wysokie poczucie własnej wartości, otwartość i towarzyskość w obecności innych. Jest emocjonalnie stabilna, spokojna, zrelaksowana, bez doświadczenia obaw, napięć i rozdrażnienia. Badana jest odporna na trudy życia, dobrze radzaca sobie w trudnych sytuacjach.
DANE OGÓLNE DOTYCZACE OSOBY BADANEJ
Osoba badana to G.W., trzydziestodwuletnia kobieta posiadajaca wykształcenie wyższe.
PODSUMOWANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW (c. d.)
PODSUMOWANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW (c. d.)
Badana charakteryzuje niska
OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIE
(1-2 steny) Nie jest ciekawa zjawisk zarówno ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Nie jest kreatywna, żwawa i twórcza. Jest konwencjonalna w zachowaniu i konserwatywna w pogladach. Ceni sobie tradycyjne wartości, ma pragmatyczne zainteresowania i preferuje uznane społecznie sposoby działania. Nie wykazuje dużej wrażliwości estetycznej. Nie charakteryzuje się odkrywaniem nowych politycznych, społecznych oraz etycznych idei. Jest osoba praktyczna, tradycjonalna, "twardo stapajaca po ziemi".
wykonanie: R. Konopa, K. Kicińska, K. Lewicka
Tabela 1. Wyniki uzyskane w badaniu kwestionariuszem "NEO - FFI".
Wyniki surowe przeliczono na podstawie
Norm stenowych dla skal NEO-FFI
, tabela C3. Kobiety wiek 30 - 39 lat, s. 97 oraz
Standardowe błędy wyniku otrzymanego i półprzedziały ufności dla skal NEO-FFI wyrażone w stenach
, tabela 14., kobiety SEM, PU 85%, s. 61.
G. W. to osoba przyjacielska i serdeczna, towarzyska i rozmowna, skłonna do zabawy oraz poszukiwania stymulacji. Uzyskała wysoki wynik
EKSTRAWERSJI
- 9-11 stenów. Wykazuje tendencję do dominowania w kontaktach społecznych i jest życiowo aktywna oraz pełna wigoru. Wykazuje optymizm i pogodny nastrój. To osoba entuzjastyczna i aktywna.
Nasza badana wykazuje wysoki próg
UGODOWOŚCI
, bo 8 - 10 stenów. Jest więc sympatyczna w stosunku do innych i skłonna do udzielania im pomocy. Sadzi, że inni ludzie maja identyczne postawy, co ona. Osoba ta może być zatem prostolinijna, prostoduszna, szczera, altruistyczna, potulna, łagodna oraz skromna i uczuciowa w stosunku do innych ludzi. To osoba miła, o "dobrym sercu", niekonfliktowa i wrażliwa na problemy innych. Nie jest sceptyczna w opiniach na temat intencji innyhch ludzi oraz przejawia raczej nastawienie ufne, ugodowe, kooperatywne.
G. W. wykazuje niska
SUMIENNOŚĆ
(1 - 3 steny), a więc mała skrupulatność w wypełnianiu obowiazków i mała motywację do osiagnięć społecznych. Charakteryzuje ja także hedonistyczne nastawienie do życia, brak jasno sprecyzowanych celów życiowych i rozleniwienie oraz impulsywność przy podejmowaniu decyzji, a także spontaniczność w działaniu. Nie posiada silnej woli, nie jest punktualna, rozważna i rzetelna w pracy, ma małe osiagnięcia akademickie i zawodowe, może mieć problemy z utrzymaniem porzadku - bałaganiarstwa. Jest osoba "bioraca życie na goraco" - bez planowania i spontanicznie, nie jest dobrze zorganizowana, ceni sobie wygody życia i możliwość "leniuchowania".
INTERPRETACJA PROFILOWA:
PODSUMOWANIE I INTERPRETACJA
WYNIKÓW (c. d.)
INTERPRETACJA FUNKCJONALNA:
Wyniki uzyskane przez osobę badana wykazuja, że G.W. czułaby się dobrze w pracy z ludźmi (wysoki poziom ekstrawersji) oraz w pracy wymagajacej działania na rzecz innych (duża ugodowość). Niska neurotyczność pokazuje również, że można uwzględnić pracę zwiazana ze stresem. G.W. jako osoba o niskiej otwartości nie czułaby się dobrze w pracy wymagajacej kreatywności ani w pracy wymagajacej sumienności (badana stosuje orientację na problem, nie na reguły działania).


PODSUMOWANIE I INTERPRETACJA
WYNIKÓW (c. d.)
Nauczyciel
Psycholog
Podróżnik
Polityk
Osoba pracujaca fizycznie
PROPONOWANE ZAWODY:
PODSUMOWANIE I INTERPRETACJA
WYNIKÓW (c. d.)
OPIS KLINICZNY:
Z uwagi na aspekt zdrowotny opisywana powyżej osoba nie wykazuje konfiguracji czynników stanowiacych psychologiczny czynnik ryzyka chorób serca (niska neurotyczność i niska otwartość) oraz możliwych zaburzeń obsesyjno - kompulsywnych (niska neurotyczność, niska sumienność i niska otwartość). Oznacza to jednak, że osoba ta aktualnie może cierpieć na takie zaburzenia i nie wyklucza to, że w przyszłości się one nie rozwina.
Wysoki poziom ekstrawesji u osoby badanej może mieć wpływ na pogorszenie jej stanu zdrowia. Osoba badana ma duże możliwości przetwarzania stymulacji, wiaże się to z niskim poziomem neurotyczności, ponosi ryzyko zwiazane z nieadekwatna samoregulacja - jest więc możliwe, że osoba wykazuje szczególna podatność na chorby zwiazane z osłabieniem aktywności układu immunologicznego.
BIBLIOGRAFIA
Zawadzki B., Sterlau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., "
Inwentarz osobowości NEO-FFI Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae"
, adaptacja polska, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2010.
PODSUMOWANIE I INTERPRETACJA
WYNIKÓW (c. d.)
Neurotyczność w dużej mierze określa stan zdrowia pacjenta. Osoba badana charakteryzuje się niskim poziomem neurotyczności co oznacza, że może wykazywać tendencje do negowania problemów zdrowotnych, co w praktyce oznacza, że wyniki przeprowadzanych badań mogą się okazać nieprawdziwe ponieważ brakuje obiektywnego przedstawienia objawów.

Gdyby zaistniała konieczność leczenia psychoterapeutycznego depresji u badanej to wysoki poziom ekstrawersji prawdopodobnie spowodowałby, że forma terapii interpersonalnej miałaby lepszy wpływ na stan zdrowia pacjentki, niż leczenie za pomocą leków antydepresyjnych.
PODSUMOWANIE I INTERPRETACJA
WYNIKÓW (c. d.)
Niska neurotyczność i wysoka ugodowość pozwalają również przypuścić, że w przypadku prowadzenia terapii jest duża szansa na jej powodzenie. Osoba badana charakteryzuje się niskim poziomem ugodowości co pozwala założyć, że ryzyko zawału serca, śmierci z powodu nagłej niewydolności krążenia arterosklerozy jest niewielkie, ponieważ jednostka doświadcza gniewu, ale nie wyraża go na zewnątrz.
Full transcript