Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vyučovanie šachu

No description
by

Zuzana Molčanová

on 23 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vyučovanie šachu

Vizuálizácia – šachovnica
Pamäťové cvičenia
Políčka, figúrky (môže ťahať?), postavenie podľa diagramu, podľa diktovania, opakovanie postavenia,..
Riešenie diagramov
Partie, hry na šachovnici
Online partie
Fritz a Šachlík Hodina šachu 4. ročník - 1 hod. Hodinová dotácia Vyrovnávanie sa s prehrou a výhrou
Súčasť bežného života
Akceptácia prehry ako prostriedok eliminácie perfekcionizmu
Dodržiavanie pravidiel
Jasne stanovené pravidlá
Hra fair-play
Rozvoj morálnej stránky osobnosti
Prekonávanie prekážok
Analýza vlastnej hry RNDr. Tomáš Chabada – koordinátor predmetu, tvorca osnov a pracovných zošitov Zavedenie predmetu ŠACHY Ďakujeme za pozornosť Fritz a Šachlík Pamäťové cvičenie (akej farby je políčko/sú políčka rovnakej farby) Hodina šachu Objavovanie
Indukcia
Pokus a omyl
Vysvetľovanie a demoštrácia
Intuícia
Analýza a syntéza
Precvičovanie
Súťaže (každý získava skúsenosť) Metódy a techniky Základná koncepcia tlak na výhru Cieľ Tenká hranica medzi znechutením a vnútornou motiváciou
Nezdravý perfekcionizmus
Kladenie si nereálnych cieľov
Podceňovanie vlastných schopností na základe nedosahovania týchto cieľov
Egocentrizmus
Nižšia úroveň empatie Strategické myslenie
Logické myslenie
Sekvenčné myslenie
Priestorové myslenie
Posilňovanie operačnej pamäte Šachový deň CENADA
Turnaj
Šachová olympiáda
Tvorivé šachové písanie a dielne Šachové akcie Riešenie diagramov (pomoc šachovnicou) Pokus (áno/nie) AFEKTÍVNA OBLASŤ

problematika vzdelávania nadaných detí Mgr. Kristína Michalicová Vyučovanie šachu Súkromná základná škola
pre žiakov s intelektovým nadaním
CENADA 2008/2009 Dôvody zavedenia KOGNITÍVNA OBLASŤ Posilnenie osobnosti
v kognitívnej a afektívnej oblasti vs. 1. ročník - 2 hod. 2. ročník - 2 hod. 3. ročník - 1 hod. úvodné ročníky Figúrková školička ročník 1. zápis ťahy figúrok súboj figúrok typické maty a paty maty na jeden ťah rošáda branie dvojúder šachová partia otvorenie úvod do matov na dva ťahy ročník 2. zisk materiálu mat na jeden-dva-tri ťahy slabé pole obrana proti šachu väzba vidličky napichnutia odlákanie prekrytie odstránenie obrancu ročník 3. ročník 4. Analýza hry a vlastnej hry uvoľnenie línie alebo poľa matovanie – pokr. 2.roč. (slabé pole, prekrytie,..) zisk materiálu obrany voči matovej hrozbe maty na viac ťahov mat strelcami Šachovnica
(rozloženie diagramu) Objavenie farby poľa Sebakontrola Diagram Zapísanie aktuálneho riešenia Terminológia získanie pohára Triedne turnaje (súboj 4 pešiakov, kráľ a osem pešiakov) Jesenný šachový festival CENADA Jarný šachový festival CENADA Priestor pre Vaše otázky... Mgr. Zuzana Molčanová 23. 2. 2013
Full transcript