Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vezetői kompetenciák

No description
by

Nikolett Bognár

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vezetői kompetenciák

befolyásoló, meggyőzőképesség
tud hatni az emberekre
határozottságot és bizalmat sugároz
demokratikus stílusú
diplomáciai érzék
tárgyalókészség
motiváló képesség
VEZETŐI
KOMPETENCIÁK
Bognár Nikolett
Dominó Hanna

Vezetői képességek
Személyiség-vonások
Szakmai képességek
Vállalkozói képességek
2014. január 09.
Vezetői alapviselkedések
Kritikus vezetői készségek
Fejlesztési lehetőségek
Vezetés fogalma
Vezetői döntési folyamat
"A vezetés olyan tevékenység, amely - a kommunikációs folyamatra támaszkodva - meghatározott cél (célok) érdekében befolyásolja az emberek közötti kapcsolatokat és az emberi magatartásokat." (Bayer J.: Vezetési modellek - vezetési stílusok. 1995)
"A vezetés mások befolyásolása abból a célból, hogy valamilyen feladatra közös megoldást találjanak. A vezetés létrejöttéhez szükséges, hogy a vezető el tudja fogadtatni, a vezetett pedig el tudja fogadni a közöttük levő egyenlőtlenséget. E nélkül nem beszélhetünk vezetésről, csupán kényszerítésről vagy elnyomásról." (Kiss Á.: Ki a jó vezető? 2004)
Tradícionális (utasító)
feladatra fókuszál
cél megvalósítása
Humán erőforrás szemléletű
saját meggyőződésének megfelelő utasítások
felelősség és döntési jog
feladatokat előre megtervezi, delegálja
szigorú ellenőrzés
beosztottak véleménye, ötletei nem fontosak
autokratizmus
egyirányú kommunikáció
tervez, szervez és irányít
alkalmazottak oktatása,
képességeik fejlesztése
önálló
feladatok,
kihívások
tervező, előrelátó
teljesítmény optimalizálása
stratégiai gondolkodás
beosztottak aktív bevonása
hosszú távú stratégia
csapatjátékos
kétoldalú
kommunikáció
mentori funkció
tanácsadó
Javaslatok megbeszélése a kollégákkal
Demokratikus
Döntés
Autokrata
Döntés megindoklása
Liberális
Felmerül a probléma
teljesítményértékelés
megerősítés
Megoldási javaslat a problémára
Autokrata
Kezdeményezések meghallgatása
K
épzettség
ognitív készségek
ivitelezési készségek
apcsolatteremtési készségek
Vezetői kompetencia-modell
[SHL által kifejlesztve]
lojalitás
Vezetés
Szakmai tudás
szervezeti célok elérésére ösztönöz
feltételek megteremtése
kezdeményező
célorientált
következetes és elkötelezett a célok megvalósításában
Tervezés és szervezés
ért a munkájához
fejlődőképes
élethosszig tartó tanulás híve
Problémamegoldás
szervez
: események, tevékenységek, erőforrások
tervez
: programok
kialakít
: időbeosztás, tervek
ellenöriz
: végrehajtás
szervezőkészség
delegálókészség
elemző gondolkodásmód
módszeres, ésszerű döntéshozás
vélemények meghallgatása, figyelembevétele
Szóbeli kommunikáció
Minőségre törekvés
világos, gördülékeny, hatásos beszéd
jó kommunikátor
udvarias
üzleti protokoll ismerete
kétoldalú kommunikáció
tárgyalókészség
prezentációs készség
Írásbeli kommunikáció
célok, színvonal szem előtt tartása
minőségi, termelékenységi előírások betartása
Meggyőzés
világosan, tömören ír
jó fogalmazóképesség
íráskép fontossága
üzleti protokoll ismerete
Üzleti tudatosság
Társas érzék
kereskedelmi és pénzügyi elveket érti és alkalmazza
költség, haszon, piac és értékszemlélet
Kreativitás és innováció
tisztel másokat
becsületes
barátságos
csapatjátékos
új, fantáziadús ötletek
újszerű megközelítések keresése és alkalmazása
Tettre készség
önálló döntéshozatal
gyorsan, eredményesen dönt
kezdeményező
Stratégiai érzék
széles látókör
összefüggésekben képes gondolkodni
eredményességre törekvő
helyzetfelismerés
Rugalmasság
energikus, lendületes
érzékeny a környezet változásaira és a feladataira, problémáira
alkalmazkodik a változó követelményekhez és körülményekhez
képes elengedni a munkát

Tűrőképesség
akadályok, feszültség nem befolyásolja munkája hatékonyságát
stressztűrő
kiegyensúlyozott
képes uralkodni önmagán
konfliktuskezelési képesség
kockázatvállalás
Motiváltság
Kitartó
Szorgalmas
Lelkes
Sikerek elérése törekszik
objektív, igazságos, humoros, magabiztos,
képes a hibáiból tanulni, fejlődőképes
közösségi ember
empatikus
emberséges
általános intelligencia,
idegen nyelvek ismerete
ügyfélközpontúság
előrelátó
kockázatvállalás
rendszerszemlélet
logikus gondolkodásmód
Gyakornoki program (asszisztensként kezdve)
Projektekben részvétel/vezetés
Shadowing
Workshopok
Tréningek
Képzés
Coaching
Training on the job
Felsővezetői
Középvezetői
Csoportos
Team
célorientált fejlesztés csoportos közegben
szituációs gyakorlatok
Köszönjük a figyelmet!
"Ha hajót akarsz építeni, akkor az embereket nem favágáshoz kell összetrombitálni, nem feladatokkal kell őket ellátni, hanem beszélni kell nekik a tengeren utazás gyönyöreiről."

/Antoine de Saint-Exupery/
Full transcript