Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Türkiye’de Tarımla İlgili Çalışma Yapan Kuruluşlar

No description
by

elif saygıcı

on 15 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Türkiye’de Tarımla İlgili Çalışma Yapan Kuruluşlar

Türkiye’de Tarımla
Ilgili Çalısma Yapan
Kuruslular Bakanlığa Ait Diğer
Kuruluslar Kooperatifler
ve
Diğerleri Tarım Satıs Kooperatifleri T.C. Ziraat Bankası GAP BKI Baskanlığı Çay isletmeleri
Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüğü Tarım isletmeleri
Genel Müdürlüğü (TIGEM) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Bitkisel Üretim
Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Hizmet Birimleri Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü Hayvancılık
Genel Müdürlüğü Atatürk Orman Çiftliği, Ankara'nın batısında 1925 yılında, verimsiz, kurak topraklarla çevrili bir arazi üzerinde Atatürk'ün talimatı ile kurulan ve Türk tarımına öncülük eden çiftliktir.1937'de Atatürk tarafından hazineye bağışlanan çiftlik, günümüzde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliğe haiz bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürür. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 1938 yılında kurulan, sermayesinin tamamı devlete ait, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve faaliyetlerinde özerkliğe sahip, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü’dür.
TMO, faaliyetleri sonucunda birtakım makroekonomik işlevleri yerine getirir. Bu temel işlevler fiyatlandırma, stoklama ve ödeme olarak sıralanabilir. Söz konusu işlevler ise alım, satış, dış alım, dış satım, sevk, tesellüm faaliyetleriyle yerine getirilir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ülkede yaşanan ekonomi k zorlukların tarıma yönelik destek ile aşılacağı düşünülmüştür. Bu fikir ile 1937 yılında Zirai Kombinalar ve Devlet Ziraat İşletmeleri kurulmuştur. II. Dünya savaşının çıkması ile ordunun ihtiyacı olan gıda maddelerinin üretilmesi için boş ve verimsiz arazilerde ıslah yapılarak üretime yönelinmiştir.
1949 yılında 5433 sayılı KHK ile verimi artırmak, üretimi çeşitlendirmek ve ürün kalitesini yükseltmek amacıyla Zirai Kombinalar ev Devlet Zirai İşletmeleri birleştirilerek kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri 1984 yılında 233 sayılı KHK uyarınca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla yeniden organize edilmiştir. Devlet Üretme Çiftliği ve Hara arazileri varlıkları birleştirilerek TİGEM altında toplanılmıştır. 1994 yılına kadar Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olarak faaliyet göstermiş bu yıldan sonra da İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) olarak yeni bir statüye kavuşmuştur.
Amacı, tarım ve tarıma dayalı sanayiin ihtiyaç duyduğu temel mal ve hizmetleri üretmek, bunları ticari esaslara göre yürütmek ve kar etmek. 1983 yılında çıkarılan 2929 sayılı kanuna dayanılarak 10.10.1983 tarihinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur) adında tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sermayesi ile sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) olmuştur. Çaykur, 47 Yaş Çay İşleme Fabrikası, 1 Çay Paketleme Fabrikası, 2 Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, 7 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Anatamir Fabrikası, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Türkiye çay sektörünün en büyük ve lider kuruluşudur.Çaykur, gelişen pazarın koşullarına uygun olarak kaliteyi, verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırarak sektörde en büyük ve öncü kuruluş olamaya devam etmeyi hedeflemektedir. ANTBİRLİK
ÇUKOBİRLİK
FİSKOBİRLİK
GÜLBİRLİK
GÜNEYDOĞUBİRLİK
KARADENİZBİRLİK
KOZABİRLİK
MARMARABİRLİK
TASKOBİRLİK
TİFTİKBİRLİK
TRAKYA BİRLİK
TARİŞ 1860’lı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu maliyesindeki problemleri ve tarımda karşılaşılan finansman sorunlarını çözmek için 1863’de “İkraz Sandığı” kurulmuştur ve 1867’de Memleket Sandıkları Nizamnamesinin yürürlüğe girmesi ile tüm ülkeye yayılmıştır. Fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesi, merkezi bir sisteme bağlı olmamaları nedeniyle 1883’de Menafi Sandıkları kurularak sandıklar merkezi otoriteye bağlanmıştır. 15 Ağustos 1888 yılında sandıklar yeniden organize edilerek bu görevleri yerine getirmek üzere Ziraat Bankası kurulmuştur. Balıkçılık
ve
Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü Tarımsal Arasştırmalar
ve
Politikalar
Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği
ve
Dıs ilişskiler
Genel Müdürlüğü Strateji Gelişstirme
Basşkanlığı Hukuk
Müşsavirliği Personel
Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri
Dairesi
Basşkanlığı Bilgi islem
Dairesi
Baskanlığı Eğitim Yayım
ve
Yayınlar Dairesi
Basşkanlığı Et ve Balık Kurumu
Genel Müdürlüğü Tarım ve Kırsal Kankınmayı
Destekleme Kurumu Devlet Su İşIsleri Genel Müdürlüğü (DSIİ) Et ve Balık Kurumu, merkezi Ankara'da bulunan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı resmi bir kurumdur.
Türkiye'de hayvancılık ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla 1 Ekim 1952 tarihinde oluşturulan kurum, ilk etkinliğini 1953 yılında çalışmaya başlayan Erzurum Et Kombinası ile gerçekleştirmiştir. Kuruluş sermayesi 40 milyon lira (1952) olarak belirlenen Et ve Balık Kurumu, sayıları 30'un üstüne çıkan çeşitli üretim kuruluşlarıyla Türkiye'deki en büyük et üretim kuruluşu haline gelmiş, 1993 yılında alınan özelleştirme kararı sonucunda "Et ve Balık Ürünleri A.Ş." haline dönüştürülmüşse de 26 Ağustos 2005 tarihinde bu karardan geri dönülerek eski statüsüne kavuşturulmuştur.
Et ve Balık Kurumu; canlı hayvan satın alıp, kesim sonrası bunları işleyerek satışa hazır hale getirmekte ve piyasaya sunmaktadır. AB ve uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamaktır. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bu kanun ile tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması hedeflenmektedir.Tarım sektörünün genelinde olduğu gibi, kırsal alanda yaşayan vatandaşların, gelir düzeyinin yükselmesi, gelir dağılımının iyileşmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin tüm insanlara yansıtılması en temel hedefidir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki bütün su kaynaklarının plânlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim Bütçesine tabii genel bütçeli yatırımcı bir kuruluştur.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlıdır. Çevre ve Orman Bakanlığı 04/07/2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 645 sayılı KHK ile faaliyetlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak yürütmektedir.DSİ Genel Müdürlüğü 6200 Sayılı Kanun’la 18 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlığa bağlı hükmi şahsiyeti haiz ve onsekiz yıl süreli olarak kurulan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı; Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan (GAP İdaresi Başkanlığı) oluşmaktadır.
Full transcript