Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Quan hệ pháp luật

No description
by

Trinh Việt

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Quan hệ pháp luật

design by Dóri Sirály for Prezi
Quan hệ pháp luật
khái niệm: là quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật điều chỉnh. trong đó các bên tham gia quan hệ có các quyền và nghĩa vụ được nhà nước đảm bảo thực hiện.
Các đặc điểm của quan hệ
pháp luật

- Được hình thành trên cơ sở pháp luật.

- Mang tính ý chí

- Luôn được xác định chặt chẽ về mặt chủ thể và các chủ thể đó có nghĩa vụ cụ thể theo quy định của pháp luật.

- Có nội dung bao gồm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia luôn được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế Nhà nước.

- Mang tính giai cấp, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế.
các thành phần của quan hệ
pháp luật

phân tích
chủ thể nội dung khách thể
- Khái niệm: chủ thể của quan hệ pháp luật được hiểu là các cá nhân, tổ chức được nhà nước thừa nhận có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.
Đó là các cá nhân (công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không có quốc tịch) hoặc các tổ chức (nhà nước, cơ quan, tổ chức phi nhà nước,...)

Về vấn đề chủ thể, pháp luật cũng quan tâm tới vấn đề về năng lực pháp luật và hành vi của họ.
Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể do Nhà nước quy định hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện.
- Quyền của chủ thể: khả năng mà chủ thể được xử sự theo những cách thức nhất định mà pháp luật cho phép. Đây mới chỉ là khả năng xử sự chứ chưa phải là những xử sự cụ thể.
- Nghĩa vụ của chủ thể: những xử sự mà chủ thể buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng quyền thực hiện của chủ thể khác.
khách thể của quan hệ pháp luật được hiểu là những lợi ích vật chất , tinh thần hoặc các lợi ích xã hội khác mà chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia quan hệ pháp luật.
ví dụ cụ thể
Anh Nguyễn Đức Hoàng
25 tuổi
Chị Trần Tuyết Mai
22 tuổi
cả 2 người đều là công dân nước CHXHCN
Việt Nam
mối quan hệ hôn nhân giữa anh
Hoàng và chị Mai
Chủ thể của quan hệ pháp luật
Nội dung của quan hệ pháp luật
quyền và nghĩa vụ nhân thân
khách thể
quan hệ khách thể giữa anh Hoàng và chị Mai là lợi ích nhân thân như thân phận vợ chồng, được pháp luật tôn trọng, nó giúp xác định địa vị pháp lí và trách nhiệm pháp lí của mỗi người trong các quan hệ xã hội sau.
chủ thể là a Hoàng và chị Mai
có đầy đủ năng lực pháp luật và hành vi và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.
quyền và nghĩa vụ tài sản
- thứ nhất: vợ chồng anh Hoàng chị Mai phải có quyền và nghĩa vụ chung thủy, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau (điều 18).
- thứ hai: hai vợ chồng được tự do lựa chọn tôn giáo, tín ngưỡng. Mỗi người phải tôn trọng tín ngưỡng của đối phương, tuyệt đối không cản trở hoạt động tôn giáo của hai bên. (điều 22).
thứ ba: anh Hoàng và chị Mai phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau, giữa gìn cho nhau, không ngược đãi, hành hạ, xúc phạm danh dự, uy tín của nhau (điều 21).
thứ tư: hai người có quyền được phát triển về mọi mặt, được học tập nâng cao trình độ, theo đuổi các sở thích cá nhân, cùng giúp đỡ nhau phát triển. (điều 23).
thứ năm: chị Mai có thể tham gia các hoạt động chính trị, xã hội cũng như anh Hoàn phải có nhiệm vụ san sẻ công việc nhà với vợ.
hai vợ chồng có quyền ủy quyền cho nhau để thực hiện các bước xác lập, thực hiện và cắt đứt giao dịch mà theo quy định của pháp luật cần sự đồng ý của cả hai vợ chồng. điều này phải được thực hiện bằng văn bản.
hai người có quyền đại diện cho nhau khi một trong hai người mất đi năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ.
hai vợ chồng phải chịu trách nhiệ giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho gia đình.
vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau trong quản lí và sử dụng tài sản chung bao gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, sản xuất kinh doanh, và những thu nhập hợp pháp của hai vợ chồng trong thời kì hôn nhân, tài sản được thừa kế chung hoặc được tặng chung.
hai vợ chồng có quyền sở hữu, quản lí và sử dụng tài sản riêng bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng riêng, đồ dùng cá nhân, tài sản có được khi kết hôn.
hai người có quyền được thừa kế tài sản của nhau trong trường hợp một người chết hoặc bị tòa tuyến án tử hình thì bên còn sống quản lí tài sản chung trừ trường hợp trong di chúc chỉ định người khác quản lí hoặc người thừa kế chỉ định người khác quản lí.

ngoài ra khách thể ở đây có thể là lợi ích tinh thần.
Full transcript