Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Verlichting (1700-1800)

No description
by

Rineke van Teeseling

on 17 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Verlichting (1700-1800)

De Verlichting (1700-1800)
Verlichten
dynamiek
verandering
wetenschappelijke ontwikkeling: natuurkunde, techniek, geneeskunde
Proces
vooruitgang
beweging
vertrouwen in toekomst
optimisme
(geluk voor iedereen)
Mens is zelf verantwoordelijk voor (on)geluk ...
... en niet God
http://prezi.com/6adzslgcn9rc/hieronymus-van-alphen/
Robinson Crusoe

17e eeuw
: ontstaan van de absolute monarchieën
(=koninkrijk waarin alle macht bij de vorst berustte).


18e eeuw
: absolutisme bepaalt nog steeds de politiek.
Kloof tussen arm en rijk was nog steeds heel groot.
De bevolking groeide en
welvaart (van met name de adel) nam toe.
Het grootste deel van de bevolking geen invloed en arm.

Vooral Engelse en Franse denkers als
Locke
,

Montesquieu
en
Voltaire
--> verzet
Zij pleitten voor:
meer persoonlijke vrijheid
tolerantie
eerlijker verdeling van de macht.
(Trias Politica)
Hieronymus van Alphen
Spinoza
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101125_spinoza01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101209_opvoedenverlichting01
De Verlichting

Enlightement
Aufklärung
Siècle des Lumières
vanuit het primitieve duister in het licht getreden

(Cogito ergo sum)
Ratio
Hieronder staat het begin van het “Voorbericht” van de Proeve van kleine gedichten voor kinderen. Welke woorden geven het duidelijkst aan dat Van Alphen tot de Verlichting behoort?


Zie daar enige kleine gedichten, ten behoeve van kinderen opgesteld. De maker weet zeer wel, dat hij, als dichter, daardoor weinig roem behalen kan, maar dat was ook zijn oogmerk niet. Hij bedoelde slechts enige nuttige waarheden zo in rijm voor te dragen, dat dezelve de kinderlijke vatbaarheid niet te boven gingen, en hij heeft ze zo klein gemaakt, opdat zij des te gemakkelijker, door enkel lezen, zouden kunnen in het geheugen geprent worden, zonder dat het nodig ware, dat ze van buiten geleerd werden, iets waar de maker zeer tegen is, en dat daarenboven, enkel door herhaald lezen, geschieden kan.
Opdracht
Doel: angst en bijgeloof laten verdwijnen
De mens op zichzelf te laten vertrouwen: op zijn verstand (ratio), hart en intuïtie.
Samenleving
Rationalisme: menselijke ratio (= verstand) is in staat alles op te lossen.
Empirisme: het is niet in de eerste plaats het verstand/de rede waarmee we de wereld leren kennen, maar juist de zintuiglijke waarnemingen.
Het empirisme ligt aan de basis van de natuurwetenschappen.

Basisbegrippen: waarneming, experiment.
Linneaus, Boerhave
Beeldende kunst en muziek
Beeldende kunst:
eerste helft 18e eeuw - rococo
tweede helft 18e eeuw - neo-classicisme
Muziek:
eerste helft 18e eeuw - barok (Bach, Händel)
tweede helft 18e eeuw - Weense klassieken (Haydn, Mozart, Beethoven
Literatuur
Proza Toneel en poëzie
De schrijver had taak: opvoeden
ratio
didactisch
neo-classicistisch
didactisch
moraliserend
Nieuwe genres binnen het proza
Spectatoriale tijdschrift: tijdschrift waarin men artikelen kon vinden over wetenschap, beeldende kunst, literatuur, opvoedkunde, etc.
Engeland: The Spectator
Nederland: De Hollandsche Spectator, opgericht door Justus van Effen
http://www.ntr.nl/player?id=NPS_1178037
Full transcript