Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

paikot na daloy ng ekonomiya

No description
by

charity reyes

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of paikot na daloy ng ekonomiya

balik-aral
Ang
MAKROEKONOMIKS
• ay nakapokus ang pagtalakay sa kabuuang ekonomiya ng bansa.
Pag-iimpok
tumutukoy sa pagtatabi ng ilang bahagi ng kita upang gamitin sa hinaharap (nagdudulot ng disekwilibriyo)
institusyong pampinasyal
upang maging kapaki-pakinabang ang impok, kailangang ilagay ito sa mga IP tulad ng bangko o pamilihan ng kapital.
Pamumuhunan - pagdaragdag ng kapital upang palawigin ang produksyon
Depresasyon - unti-unting pagkasira ng kapital
sa kabuuan...
Ang paikot na daloy ng ekonomiya ay payak na paglalarawan ng ugnayan ng sambahayan, bahay-kalakal at pamahalaan.
gawaing-upuan
Sagutan ang worksheet ukol sa Paikot na Daloy ng Ekonomiya. Maaaring sumangguni sa mga naitalang impormasyon sa kwaderno.
Tungkulin ng pamahalaan
PAMAHALAAN - ikatlong sektor na may tungkulin sa ugnayan ng sambahayan at bahay-kalakal
nakikipag-ugnayan sa mga pamilihan sa labas ng bansa
pump-priming
paniningil ng buwis
paikot na daloy ng ekonomiya
Ngunit, ang pag-aaral ng buong ekonomiya ay hindi madaling isakatuparan.
Kaya naman lumikha ng payak na paglalarawan ng buong ekonomiya si Francois Quesnay sa kanyang akdang "Tableau Economique"
Sa mga modelong ito, ipinapakita ang ugnayan ng sambahayan, bahay-kalakal at pamahalaan sa tulong ng iba't ibang pamilihan.
Dayagram Blg. 2

Nangangahulugang ang sambahayan at bahay kalakal ay nagkakaroon ng ugnayan sa pagganap ng gawaing pamproduksyon at distribusyon.
PANLOOB - sambahayan ang pinanggagalingan ng mga salik ng produksyon
PANLABAS - gagamitin ng bahay-kalakal sa paglikha ng yaring produkto
Sa ikalawang dayagram, ipinapakita ang pagbabawas ng salaping gagamitin sa pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo ng bahay kalakal dahil sa pag-iimpok.
di-palaging nakabubuti dahil nangangahulugan na ang ilang produkto ay hindi mabibili, dahilan upang bumaba o bumagal ang produksyon
dahil may disekwilibriyo, kailangang may gawing hakbang ang bahay-kalakal upang madagdagan ang salaping gagamitin sa produksyon.
Tandaan na upang maipanumbalik ang ekwilibriyo sa ekonomiya, kailangang kung anuman ang halagang inimpok, ay ganoon rin ang halagang ipamumuhunan.
Ilan sa mga halimbawa ng pump-priming na ginagawa ng pamahalaan ay pangungutang ng pondo sa mga dayuhang bangko, pagpapagawa ng imprastraktura at pagbibigay ng subsidiya.
Full transcript