Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Öyküleştirme yöntemi

No description
by

Kazım Kıvrak

on 26 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Öyküleştirme yöntemi

CBT for anxiety draws heavily on the behavioral approach (e.g. Exposure, relaxation, role playing) — usually involves skills training (awareness of bodily reactions to feelings and physical symptoms specific to anxiety) and skills practice (when child practices the actual skills learned in anxiety provoking situations)
Öyküleştirme Yöntemi (Storyline)
Öykü Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
Öyküleştirme Yöntemi Nedir?
ÖYKÜLEŞTİRME YÖNTEMİ’NİN YAPISI
CBT Assessment
Piaget's Stages
Preoperational
Concrete Operational
Formal Operational
ADHD
*Abnormally high levels of inattention, impulsivity & hyperactivity; suffer impairment in daily life functioning
*CBT? Not so good; doesn't help primary symptoms of ADHD
*Interventions needed at the point of performance
*Behavioral aspects of CBT can be helpful
*EST: Kids Together Program (Hansen, Meissler & Ovens, 2000): 5-16 yrs; social-skills training
· Çocuk okula başlarken zaten bir şeyler bilmekte.

· Okuldaki çalışmalar çocuğun amacına uygun olmalı.

· Her bir okul günü birbiriyle bağlantılı ve bütünlük oluşturmalı.

· Öğrencilerin sorumluluk duygusu ve benimseyişleri öğrenmelerinde düşüncelerine verilen öneme ve öğrenme ortamını etkileyebilme güçlerine bağlıdır.

· Öğrenciler okulda somut ve yaratıcı olarak çalışmalıdırlar.

. Öğrenciler bildiklerini gerçek hayatta sınayabilmelidirler
a) Öykü İlkesi


b) Takdir İlkesi


c) Öğretmenin İpi İlkesi


d) Sahiplik İlkesi


e) Tema İlkesi


f) Etkinlikten Önce Yapı İlkesi


STORYLİNE
YÖNTEMİ’NİN
FELSEFESİ
STORYLİNE YÖNTEMİ süreci, iyi yazılmış aşamalı (sıralı) bir öyküdür (tema).

Bir öyküde temel öğeler; dekor (mekan), karakterler ve plandır ki bunların hepsi STORYLİNE YÖNTEMİ’NDE belirlenmiştir.

Öğrenciler de öğretmen de süreci sahiplenirler çünkü öyküyü geliştirmek için beraber çalışmaktadırlar.

Öykü daima bir anahtar soru ile başlar. Bu soru öğrencileri işbirliğine yönlendirerek dersi işlemeyi sağlar. Bu STORYLİNE YÖNTEMİ ve tematik yaklaşım arasındaki temel farktır.
Rationale for CBT with CD
FELSEFESİ
*Parent management training to correct escalating cycle of coercive interactions between parent and children
*Children with CD think their aggressive actions will reduce negative consequences & increase their self-esteem -- this way of thinking lends it self to CBT techniques
*Cognitive deficits addressed through social skills training,
use of operant techniques, modeling strategies, coaching, self-reinforcement,
recognition of physiological cues of arousal, self-calming talk, and social problem solving

*School-based treatments include Turtle Technique & Coping Power Program
Öğrenenlerin öğrendiği yeni bilgilerin, önceki bilgileri ve tecrübeleri tarafından yönlendirildiği ve bunun üzerine öğrencilerin kendi anlamalarını çeşitli aktiviteler ve çalışmalarla inşa ettiği teorisine dayanır.

Storyline yöntemi öğrenme sürecinde, öğrencinin aktif katılımını sağlayan bir ortam yaratır. Öğrenciler, önemli ve anlamlı bireyler olarak görülür ve önemli sorumluluklar yükler. Storyline yöntemi, öğrenciye anlamalarını ve becerilerini geliştirmek için sürecin içerisinde çeşitli desteklerde bulunur. Storyline yöntemi’nin ana öğeleri şunlardır:

o öğrenme sürecini, ayrıntılı bir zaman dilimine ve sıraya yerleştirir.

o karakterler işe koşar.

o üzerinde çalışmak için bir olay seçer.

o çözümlemek için gerçek problemler sunar.
Storyline yöntemi’nin öncelikli amacı; kişileri, zamanı ve mekânı içine alan bir anlatım süreci yani bir öykü oluşturmaktır
Diğer yöntemlerden ayrıldığı noktalar:


zamanlama, planlama, öğretmen takımı ve gruplama
Basic Components of CBT
CBT Revisions of Vygotsky & Piaget include:
Social attribution & social information processing: involves attending to, encoding, & interpreting social cues
John Bowlby
Ideal assessments include parents & teachers
Child Behavior Checklist (CBCL)
Connors Parent Rating Scales
Missouri Children's Behavior Checklist
Assessments allow child/parent to endorse symptoms that clinician may not think to ask about
Work best when events have been recalled in a recent family conversation or situation rather than asking child to think back to times when...
Benefits: low cost, objective, fit with components of CBT

Disadvantages: biased raters, classify behaviors as typical/atypical, don't capture lived-experience
STORYLİNE YÖNTEMİ’Nİ kuramsal olarak hangi çerçeve içerisine koyacağımız konusunda çok zorlandık. Acaba bu bir yöntem mi, strateji mi yoksa bir felsefe mi? Uygulamalarımızın sonucunda mantığa aykırı gibi görünen bir sonuca vardık: “evet, hepsi”. Kavramları bir arada barındırmaktaydı. STORYLİNE YÖNTEMİ bir yöntem olabilirdi çünkü; öğrencilerle çalışmak için bir yoldu. İzlenmesi gereken prensipler ve uygulanması gereken teknikler vardı. STORYLİNE YÖNTEMİ aynı zamanda bir stratejiydi. Çünkü; yetişeği bütünlemek için anlamlı bir yapı sağlıyordu. Aynı zamanda bir felsefeydi. Çünkü; öğrenme sürecine bir bakış açısıydı. Çocuklar hakkında düşünmek için bir yoldu
STORYLİNE YÖNTEMİ’NDE ÖĞRETMEN
Bu yaklaşımın üzerinde durduğu önemli noktalardan birisi de,
öğretmenlerin ne öğreteceklerini iyi bilmelerinin yeterli olmadığı bunun yanında, nasıl öğretecekleri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerektiğidir.

Öğretmen hem motive edici olmalı hem de sınıf içerisinde ortaya konanların, öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamalıdır.
Bu yaklaşımın üzerinde durduğu önemli noktalardan birisi de, öğretmenlerin ne öğreteceklerini iyi bilmelerinin yeterli olmadığı bunun yanında, nasıl öğretecekleri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerektiğidir. Öğretmen hem motive edici olmalı hem de sınıf içerisinde ortaya konanların, öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamalıdır.
STRENGTHS OF CHILD-CBT
Weaknesses & Critique
Bu yaklaşımın üzerinde durduğu önemli noktalardan birisi de, öğretmenlerin ne öğreteceklerini iyi bilmelerinin yeterli olmadığı bunun yanında, nasıl öğretecekleri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerektiğidir. Öğretmen hem motive edici olmalı hem de sınıf içerisinde ortaya konanların, öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamalıdır.
STORYLİNE YÖNTEMİ’NDE ÖĞRETMEN
Bu yaklaşımın üzerinde durduğu önemli noktalardan birisi de, öğretmenlerin ne öğreteceklerini iyi bilmelerinin yeterli olmadığı bunun yanında, nasıl öğretecekleri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerektiğidir. Öğretmen hem motive edici olmalı hem de sınıf içerisinde ortaya konanların, öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamalıdır.
*
According to the text in Dobson, “anxiety becomes a disorder when the experience is exaggerated beyond what would be expected in a given situation or when it interferes with the youth’s functioning” (Crawley et. al., p. 387).

Parents of anxious children are likely to be anxious themselves and this anxiety makes parents prone to falling onto the overprotective cycle.
Öyküleştirmee yöntemi


http://www.storylineturkiye.com/
Barrett, P.M., Duffy, A.L., Dadds, M.R., & Rapee, R.M. (2001). Cognitive-behavioural treatment of anxiety disorders in children. Long term (6 year) follow up.
Journal of Counseling and Clinical Psychology, 69, 135-141.

KAYNAKÇA
Öğrencilere hiçbir zaman düşünmedikleri sorunların cevaplarını vermek yerine sorunları yaratır ve öğrencilerin sorularını ön plana çıkarır. Öğretmen ve öğrenciler birlikte fikir üretirler.

Bu yaklaşım özünde deneysel ve yapısaldır

?
At what age do children begin identifying thoughts as thoughts? At what age do children think about thinking?
Meta-cognition?
Simple awareness?
STORYLİNE YÖNTEMİ, öğrencilerin var olan zengin bilgi hazinelerine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilere bir şeyler bilmekte oldukları düşüncesiyle yaklaşır. Anahtar sorularla var olan bilgilerini açığa çıkartır ve başlangıç için bir çıkış noktası oluşturulur. Bu da öğrencileri gerçek ve değerli bilgilerini öğrenmede cesaretlendirmektedir. İlk uygulamada öğrenciler kendi tahminleri sorulduğunda zihinleri karışabilir ancak bu, onlara belirli bir şeyi düşünmelerinin söylenmesinden daha iyidir. Bu son derece normaldir ve moral bozucu olmamalıdır.
“Anxiety becomes a disorder when the experience is exaggerated beyond what would be expected in a given situation or when it interferes with the youth’s functioning” (Crawley et. al., p. 387)

*Some children are born with a genetic vulnerability to anxiety, manifested by child’s temperament, evidenced by high levels of arousal, emotionality and an avoidant coping style. In turn, the child’s temperament may encourage them to select environments that maintain and support their avoidance, and elicit protective behaviors from parents

*Overprotection from parents may increase child’s perceptions of the fear and decrease their perceptions of control over danger.

*Parents of anxious children are likely to be anxious themselves and this anxiety makes parents prone to the overprotective cycle.
Bir Yöntem mi?
Bir Strateji mi?
Bir Felsefe midir?
Nagihan ...
0000000000
Kazım Kıvrak
07010242

Sensorimotor (Birth-2 yrs)
Preoperational (2-4 yrs)
Concrete Operational (7-11)
Formal Operational (12+)
Zamanlama:

STORYLİNE YÖNTEMİ’NE ayrılacak olan zaman çeşitli şekillerde olabilmektedir. Kimi uygulayıcılar tüm bir öğretim yılını STORYLİNE YÖNTEMİ’YLE işlemişken, kimileri ünite bazında ele almayı uygun görmüşlerdir.
Planlama:

Bir STORYLİNE YÖNTEMİ programında önemli olan, içeriği, öğrencilerin kazanmasını istediğimiz bilgi ve görüşleri kazandırıcı etkinliklerle düzenlemektir. Bu program, değişik düzeylerde hangi kategori ve konularda öğrencilerin etkileşime sokulacağını öngörür. Ayrıca öğretmenlerden de daha ayrıntılı bir planlamayı bekler.
İLKELERİ
ÖYKÜLEŞTİRME YÖNTEMİ
ÖYKÜLEŞTİRME YÖNTEMİ İLKELERİ:
STORYLİNE YÖNTEMİ süreci bir dizi bölümlerden oluşur. İlk bölüm genellikle bir anahtar soruyla başlar. Böylece öğrenciler süreç için temel oluşturacak yapıları düşünmüş olurlar. Beyin fırtınası ve tartışmalarla yapıyı kurmaya başlarlar. Öğrenciler ortak düşünceleriyle bir yapıyı kurmaya başlayınca, öykü kendiliğinden hayata geçmeye başlar. Yapıyı oluşturmadaki temel güç, düşüncelerin öğrencilere ait ve ortak kararları olmasında yatmaktadır. Resmedilen veya yazılan düşünce ürünleri, sınıf duvarına asılır...
STORYLİNE
YÖNTEMİ’NDE
ÖĞRETMEN
zamanlama,
planlama,
öğretmen takımı
gruplama
Kullanışlı olabilmesi için bir öykü teması kısa ve öz, fakat aynı zamanda süreci etkili kılacak bütün öğeleri içermelidir.
Bu öğeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Öykü teması: Her bir bölüm tek bir başlıkla belirtilmelidir.(Örneğin: Ev, Aile, Okul)

2. Anahtar sorular: Her bir başlık, o başlıkla ilgili öğrencileri harekete geçirecek bir çok soruyu sormaya imkan tanımalıdır. (Örneğin: Ailede kimler var?)

3. Öğrenci etkinlikleri: Soruların cevaplarını bulduracak çeşitli öğrenci etkinlikleri düzenlenmelidir.

4. Organizasyon: Etkinliğe en uygun organizasyona karar verilmelidir. (Örneğin: Büyük grup, küçük grup, ikişerli, üçerli gruplar).

5. Araç-gereçler: Etkinliklerde kullanılacak araç ve gereçlerin listesi çıkarılır.

6. Ürün (Çıktı): Etkinlikler sonucu ortaya çıkması beklenen ürünler. Bunlar aynı zamanda değerlendirme içinde kullanılabilir
Öğretmen şunları yapmalıdır:

Her şeyi bilemeyebileceğini kabul etmeli ama öğrenciler için bir rehber olduğunun da bilincinde olmalıdır.

Anahtar sorular sormalı ve bu yolla öğrencilere kendi kendilerine öğrenme konusunda örnek olmalıdır.

Hangi görüşü savunuyor oluyorsa olsun tüm öğrencilerin ön bilgilerine ve fikirlerine saygı duymalıdır.

Öğrencileri bildiklerini değişik yollarla aktarmak konusunda yüreklendirmelidir.

Öğrencileri işbirlikli çalışmalarda etkin olarak rol almaya teşvik etmelidir.

Öğrencileri zaman zaman şaşırtmalı ve ilgiyi canlı tutup, tahminler yaptırmalıdır.

Öğrencileri hayal güçlerini kullanmaya ve çözüm önerileri sunmaya teşvik etmelidir.

Öğrencileri kendi etkinlikleri ve geliştirdikleri materyaller üzerinde tartıştırmalıdır.

Öğrencilere fikirlerini ve önerilerini gerçekleştirmeleri için ön ayak olmalı.
Bunları gerçekleştirebilmek için,
bu yapının tek, iç içe ve bir denge içerisinde olması önemlidir. STORYLİNE YÖNTEMİ’NİN faydalarından biri de öğrencilerin yaratıcılıklarını temele alarak ilerlemeci ve birbirine bağlı etkinlikleri hikaye süreci içine almasıdır. Öğretmen daha önceden bu süreci planlamış olmasına rağmen öğrenciler kendi yaratıcılıklarıyla bu sürece etki edebilmekte ve akışını değiştirebilmektedirler
STORYLİNE YÖNTEMİ’NDE
DEĞERLENDİRME
STORYLİNE YÖNTEMİ'NDE kullandığımız teknikler, öğretmenlere, birçok değişik yollardan öğrencilerini izleme imkanı tanımaktadır. Hovard Gardner’in “Çoklu Zeka Kuramında” olduğu gibi, bu eğitimcilere birçok değişik değerlendirme tekniklerini kullanma imkanı sağlamaktadır. İskandinav eğitimciler, portfolyo dosyaları çok kullanışlı bir değerlendirme metodu olarak ele almışlardır. Zaman zaman öğretmen, bir tartışma ortamında öğrencilere “yazı yazmada en başarılı olduğunu düşündüğün alan nedir? Neden bunun iyi olduğunu düşünüyorsun? Kendini başarılı bulmadığın bir çalışmanı bana gösterebilir misin? Bu ikisi arasındaki fark nedir sence?” gibi sorular yöneltebilir. Öğretmen bu sorularla, öğrencileri, kendi, çalışmaları üzerinde düşünmeye yöneltir ve böylece kendi kendini değerlendirebilecek seviyeye getirmeye çalışır


Storyline Yönteminin ülkemizde duyulması 2000 yılının yaz aylarına denk gelmekte. Bir aile sohbeti ortamında yurt dışında öğretmen olarak görev yapan ablası vasıtasıyla yöntemden haberdar olan Serkan Yaşar Güney, daha sonra bu yöntem üzerine araştırmalarına Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programında devam etmiştir. Yüksek lisans öğrenimi esnasında Ankara'da bulunan bir uluslar arası okulda öğretmenlik yapmaya başlayan araştırmacı, burada yöntemi deneme fırsatı bulmuş ve bir çok tecrübe edinmiştir. ilk Türkçe Storyline ünitesi de dahil olmak üzere 3 yeni Storyline ünitesi geliştirmiştir. Bu ilk ünitelerin ardından ki bir tanesi de tez konusunda yer almış, 2003 yılının Haziran ayında yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak, "İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Bir Durum Çalışması" başlıklı tezi ile Bilim Uzmanı unvanını almıştır.
TÜRKİYE'DE STORYLİNE
Nagihan ...
0000000000

Kazım Kıvrak
07010242
a) Öykü İlkesi

Öykü, insan yaşantılarının merkezi bir parçasıdır. Yüzyıllardan beri tarihimiz, dinimiz, mirasımız nesilden nesile öyküler yoluyla aktarılıyor. Dünyamızı veya insanların kültürlerini anlamak için, bizi aydınlatan öykülere bakıyoruz. Öyküler, çocuklar için öğretmeye çalıştığımız tahmin edilebilir ve doğrusal bir yapı ve anlamlı bir metin sağlıyor. STORYLİNE YÖNTEMİ, bu güçlü prensibi, gerçek hayatı yakından yansıtacak şekilde öğretmek için kullanıyor.


b) Takdir İlkesi
İyi bir öykü, eğlenerek ve heyecanla ortaya çıkan anlatımı beğenmemiz ve olacak olayları tahmin etmemiz için bize süre verir. Bütün çocuklar “daha sonra ne olacak?”, bilmek ister. Ne olacağını sabırsızlıkla bekleyerek öyküyü bölüm bölüm takip ederler. Beğeni, çocuklar öykünün sonunda “bir daha ki öykü neyle ilgili olacak?” diye sorduklarında da yine ortaya çıkar. Takdir, öğrenmenin okul içinde de olsa, dışında da olsa her zaman devam ettiğini kanıtlar. Çünkü çocuklar, kendilerini bir parçası kabul ettikleri bir sürece dahildirler. Her zaman öyküyle ilgili bir şeyler düşünür. Derslere bu düşüncelerle katılarak, iyice açıklanmaya başlayan öykünün gelişmesine gönüllü olarak katılırlar.

c) Öğretmenin İpi İlkesi
Bu ilke, STORYLİNE YÖNTEMİ konusunda öğretmen ve öğrenci arasındaki ikili ilişkileri içerir. Aynı zamanda öğretmen ve öğrenci kontrolü arasındaki denge için, işbirliğiyle öyküyü oluşturmayı da içerir. Öğretmen her zaman, belirli program hedeflerini içermesi için planlanan gerçek öykü temasını, yani ipi tutar. İpin sihri, esnek olması ve sayısız kıvrımlara ve bükülmelere imkan vermesidir. Bir sondan diğerine geçerken, düğüm olmasıdır. Bu, çocukları kontrol imkanı verir. Tema, hala ip üzerinde dolaşılan bir yoldur ve beklenmedik dolambaçlara ve sapmalara rağmen çocuklar hala öğretmenin hazırladığı yolu takip ederler. Öğretmenin planlamış olduğu programı öğrenirler.


d) Sahiplik İlkesi
Bu, kuşkusuz çocuklar için en güçlü güdüleyicidir. Öğrenciler bağımsız bir rol aldıkları projelerde, kendilerini sorumlu, onurlu ve istekli hissederler. STORYLİNE YÖNTEMİ çocuklara “......... nedir?” veya “Sizce ......... nasıl bir şeydir?” gibi anahtar sorular sorarak onlara daha baştan fikirlerine saygı duyulduğunu hissettirir. Çocukların kavramsal modelini yapılandırarak başlama, öncelikle onların doldurulmayı bekleyen boş bardaklar olmadığını belirtir. Bir araya toplandıklarında verilen konuda, bir kişinin bildiğinden çok daha fazlasını bilirler. Çocukların kavramsal modelini ciddiye alarak ve bunu sınıfta görsel olarak hayata geçirerek, tüm öykü temasını sürdürecek yakıtı sağlamış oluruz.e) Tema İlkesi

Bu ilke, hikaye ilkesiyle doğrudan ilgilidir. Yeni öğrenilen, önceki bilgiye bağlanmalıdır. Çocuklar anlamlarını bilinenden bilinmeyene doğru düzenlemelidir. Tema, çocuğa, ondan öğrenmesini istediğimiz şeyi neden öğrenmesini istediğimizin nedenlerini ortaya koyar. Öykü teması gerçek hayatı yansıttığından, tema tanıdıktır ve çocuklar temanın kendi hayatlarıyla ilişkisini görebilirler. Hikayenin doğrusal ve tahmin edilebilir yapısı, öğrencinin anladığı bir temadır. Çocuklar araştırır, becerileri uygular ve yeni bilgiyi asimile eder çünkü tema bunu yapmasını ister ve onlar da bunu dikkate alırlar.

f) Etkinlikten Önce Yapı İlkesi
Çocuklardan kavramsal bir model oluşturmalarını istemeden önce, daha önce kazanmış oldukları bilgileri en üst noktaya getirdiklerinden emin olmalıyız. Bu noktaya geldikten sonra kendi sorularını oluşturabileceklerini ve cevapları bulmaya çalışacaklarını biliriz. Çocuklar bilmediklerini, bildikleriyle ifade ederek ve boşlukları görerek keşfedebilirler. Öğrenciler, onlara neyi keşfedeceklerini sunan ve bilmek istediklerini bulmalarını sağlayacak yapıların verilmesine gerek duyarlar. Öğretmen bütün çocuklar bir referans ya da başlangıç noktası bulabilsinler diye bir duvar kuşağı yaratmaları, araştırma yapmaları, rapor yazmaları, sunum yapmaları ya da birini yaratmaları için uygun bir yapı sağlar. Bu yapı, görevlerini tek başına tamamlayamayan çocuklara da aynı derecede özgürlük verir. Tek başına çalışabilen çocuklar ise isterlerse yapıyı kullanma özgürlüğünü seçebilirler ya da farklı bir yapı seçebilirler. Bu ilke ilk önce, gerekli yapı verilirse çocukların onlardan yapmaları isteneni başarabilecekleri düşüncesini destekler.

Bu altı ilkeden oluşan liste, bir konuyu planlanırken ve sınıfta uygulanırken akılda bulundurulabilecek bir düzen sağlar. Bunlar, planlama değerlendirme ve süreç içerisinde bir süzgeç olarak kullanılabilir
Full transcript