Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wodorotlenki i zasady. Kwasy tlenowe.

Lekcja chemii opisująca właściwości związków.
by

Jaroslaw Wartak

on 7 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wodorotlenki i zasady. Kwasy tlenowe.

Wodorotlenki i zasady
Kwasy tlenowe budowa otrzymywanie występowanie właściwości zastosowanie budowa M(OH) n wodorotlenki mają budowę jonową,
a ich kryształy zawierają kationy metalu
i aniony wodorotlenkowe OH - występowanie wodorotlenki litowców nie występują w przyrodzie ze względu na swoją reaktywność
inne wchodzą w skład minerałów np. wodorotlenki Al, Fe i Mn tlenek metalu
lekkiego + woda wodorotlenek metal
lekki + woda wodorotlenek + wodór w reakcjach strącania CaO + H O Ca(OH) 2 2 2K + 2H O 2KOH + H 2 2 FeCl + 3NaOH Fe(OH) + 3NaCl 3 3 otrzymywanie wodorotlenki właściwości
wodorotlenków fizyczne na ogół ciała stałe
w. litowców są w dotyku śliskie, silnie żrące, higroskopijne i dobrze rozpuszczalne w wodzie
w. metali ciężkich są trudno rozpuszczalne i niegroźne w krótkotrwałym zetknięciu chemiczne reakcje z kwasami
reakcje z solami metali ciężkich
rozkład termiczny Fe(OH) + 3H SO Fe (SO ) + 6H O 3 2 3KOH + Al(NO ) Al(OH) + 3KNO 3 3 3 3 Cu(OH) CuO + H O 2 2 zastosowanie zastosowanie przemysłowe na dużą skalę znalazł wodorotlenek sodu NaOH do wyrobu mydła i detergentów
wodorotlenek wapnia Ca(OH) jako składnik zaprawy murarskiej w budownictwie 2 kwasy tlenowe skład i budowa występowanie otrzymywanie właściwości zastosowanie skład i budowa H R n dysocjują na kationy wodorowe i aniony reszty kwasowej, która zawiera tlen. występowanie nie występują w przyrodzie jako kopaliny
niewielkie ilości znajdują się w kwaśnych deszczach otrzymywanie właściwości
kwasów tlenowych fizyczne najczęściej wodne roztwory
mają właściwości żrące i mogą powodować oparzenia skóry, a szczególnie należy chronić oczy
zawsze należy wlewać kwas do wody chemiczne reakcje z wodorotlenkami
reakcje z metalami
reakcje z tlenkami zasadowymi zastosowanie zastosowanie przemysłowe na dużą skalę znalazły: kwas siarkowy, azotowy i fosforowy, a wśród kwasów beztlenowych kwas solny
głównie stosowane są do produkcji nawozów sztucznych metal grupa hydroksylowa reszta kwasowa reakcje odpowiednich tlenków niemetali tzw. bezwodników kwasowych z wodą SO + H O H SO
N O + H O 2HNO
3NO + H O 2HNO + NO
CO + H O H CO
P O + 3 H O 2H PO 3 2 2 4 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 H SO + 2KOH K SO + H O 2 2 4 2 4 Zn + H SO ZnSO + H 4 2 2 4 Zn + 2H Zn + H 2+ 2 + 2HNO + CaO Ca(NO ) + H O 2 3 3 2 2 4 2 4 3
Full transcript