Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Funktion linje parabel och graf repetition

Jag tycker det är viktigt att eleverna i ett tidigt skede ser hur dessa hänger ihop och att de olika sätten att skriva saker egentligen bara är kosmetiskt.
by

Johan Forssten

on 2 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Funktion linje parabel och graf repetition

Graf y x Ekvation y = 2x+3 f(-2) = 2 (-2)+3
f(-2)=-1 f(x)=2x+3 f (unktion) då x=-2 är
y = 2(-2)+3
y = -1 Värdetabell om x är något, vad blir då y? x y=2x+3 y

1 2·1 + 3 5
0 2·0 + 3 3
-2 2·(-2) +3 -1
... ... ... x y=2x+3 y

1 2 1 + 3 5
0 2 0 + 3 3
-2 2 (-2) +3 -1
... ... ... Koordinater (1 ; 5) y-koordinaten x-koordinaten y = x² + 2x - 2 f(x) = x² + 2x - 2 y = 2x + 3 f(x) = 2x + 3 y = 2x+3 f(x)=2x+3 y=2x+3
x y

1 5
0 3
-2 -1
... ... Funktionens nollställe Linjens ekvation Parabelns ekvation: a: bredd, upp/ner
b: position
c: position (skär y-axeln) k: linjens lutning, riktningskoefficient
b: (skär y-axeln) konstantterm f(x) samma som y
funktionsvärde
värde
"det du räknar ut" x
variabel
variabelvärde
"det du ändrar" Vet jag x eller y ? f(3)=2·3-1=5
y=5 · : alt+250 jag vet x vad är y? jag vet y, vad är x då? 2x-1=-1 +1
2x=0 /2
x=0 Värdetabell om x är något, vad blir då y? x y=2x+3 y

1 2·1 + 3 5
0 2·0 + 3 3
-2 2·(-2) +3 -1
... ... ... Definition Diskret funktion En funktion där bara vissa x-värden är tillåtna V=Värdemängde, tillåtna y-värden
(dvs. funktionsvärden) D=Definitionsmängd, tillåtna x-värden ritas ut som punkter i koordinatsystemet! Grafiskt : "där linjen skär x-axeln"
Algebraiskt: ändra y till noll och lös ut x (en parabel kan ha 0-2 nollställen) Rita linjen Med värdetabell
Trappstegsmetoden Trappstegsmetoden b: var linjen skär y-axeln steg uppåt/neråt
steg åt höger Bestäm ekvationen för linjen Trappstegsmetoden bakvägen Gör en funktion från en textuppgift Vad ska du räkna ut? y
Vad ändrar du, variabel? x Ekvationssystem
grafisk lösning gör om ekvationssystemet till denna form rita linjerna och se var de korsar varandra nollställen ekvationssystemets lösningar finns en punkt på linjen? (x,y)=(2,4) y=x+1 4=2+1 4=3 punkten finn INTE på linjen När är f(x) > g(x) ? Titta på grafen med funktionerna. För vilka x-värden är f(x) större (ovanför) g(x). Exempelsvar: då x > -3 funktioner linjer parabler och grafer sid48 sid70-71 sid76 hyperbel sid89 sid32 sid33 sid45 sid98 sid24-25 sid38 repetition: 46,47,48 repetition: 51,58 repetition: 75,78 repetition: 65,91,92,93,94 b: var skär linjen y-axeln?
k: välj två punkter och se hur y och x förändras repetition: 68,182,184,110 repetition: 25,26,27,28 repetition: 151,125,126 repetition: 112,113,118 repetition: 167,170,171,181,190 repetition: 38,39,40,42 repetition: 66,67,69 repetition: 152,153,154
Full transcript