Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Страховий ринок ФРАНЦІЇ

No description
by

Natasha Neznanova

on 4 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Страховий ринок ФРАНЦІЇ

Регулювання страхової діяльності
Система продажу страхових послуг у Франції
Майнове страхування
Регулювання страхової діяльності в Франції відбувається відповідно до
Code des Assurances
(страхового кодексу), який включає всі закони і нормативні акти які регулюють діяльність страхових компаній та стосунки між страховиком та страхувальником.
AXA Group
Страховий ринок
Короткі історичні відомості
Незнанова Наталія РМР301,6507
Страховий ринок ФРАНЦІЇ
Особове страхування займає 3/4 страхового ринку Франції.

У XVII столітті на півдні Франції почали зустрічатися товариства з обов'язковою участю, яке одержувало від своїх членів тверді внески та відшкодовувало їм повну вартість збитків від пограбувань.
1686р. - утворення першого страхового товариства з морського страхування у Франції.


В той же час у Франції за указом Людовіка XIV створюється Генеральне отовариство страхування.
Паралельно розвивається страхування сільського господарства.
1825р. - розвиток страхування від нещасних випадків пов`язаних із машинною технікою.
З другої половини XIX сторіччя у Франції розвивається державне страхування життя.
Тоді ж відбувається й розвиток пеерстрахування ризиків.
З XX сторіччя розвивається авіастрахування.

Швидкий розвиток страхового ринку Франції припадає на другу половину ХХ сторіччя: з 50-х по 90-ті роки його оборот зріс майже в 30 разів.
Розвиток Страхового кодексу відбувається повільніше ніж Цивільного кодекс, що створює розрив в законах. Така ситуація створює умови то на користь страховика то на користь страхувальника.
До урівноваження законів ситуацію намагаються вирішити через фінансове законодавство.
Закон про страхування пов'язаний з іншими законами: Цивільний кодекс, Кодекс споживачів, Кодекс взаємності та Кримінально-процесуальний кодекс .

Державне регулювання у Франції здійснюють за допомогою цін, податкової системи, кредиту, контролю за оплатою праці, прискореної амортизації і інших регуляторів.
Функції ліцензування, а також відкликання ліцензії виконуються вищим органом (Франція - мінфіном, при якому, але не в структурі якого діє страхнагляд) чи дорадчим рганом при
Страхнагляді
.
Основний контроль: фінансова стійкість та платоспроність страхових компаній.
Історичний склад страхового ринку
Національні товариства:
Союз страховиків Парижа (UAP)
Генеральне страхування у Франції (AGF)
Група національних страхових товариств (GAN)
Загальне взаємне страхування у Франції (GMF)
Приватні акціонерні страхові товариства, що уникли націоналізації у 1947 p.
Товариства взаємного страхування, що пропонують свої послуги напряму або через посередників
"Mutuelles Agricoles", яка об'єднувала страхові товариства у сільськогосподарському страхуванні
"Caisse Nationale de Prйvoyance" (CNP) - державна структура y сфері страхування промислових ризиків
80-ті роки XX ст. деякі національні товариства (GMF, UAP, AGF) було приватизовано. Почало стрімко розвиватися банківське страхування, спочатку у сфері страхування життя, а потім і в інших
Наступним етапом стало виникнення (починаючи з невеликих товариств взаємного страхування у провінції) товариств взаємного страхування, наприклад, таких як "L'ancienne Mutuelle de Rouen" та "Groupe AXA"
Класифікація страхової діяльності
Законодавча класифікація. Згідно зі ст. R321-1 "Code des Assurances" страхування у Франції поділяється на галузі, підгалузі та види. Є 26 галузей, 8 з яких поділені на підгалузі, всього 56 типів страхової діяльності. На сьогодні ця класифікація є недосконалою і містить застарілі види страхування.
Юридична/бухгалтерська класифікаці
Страхування життя
Страхування здоров`я
Змішане страхування життя та здоров`я
Страхування відмінне від страхування життя (IARDT)
Економічна класифікація
Особове страхування
Страхування майна та відповідальності
Комерційна класифікація
Ринок приватних осіб (домогосподарств)
Ринок підприємств
Актуарна класифікація
Розподільче
(ризик розподіляється)
відмінне від страхування життя
Накопичувальне
(накопичення коштів)
страхування життя
Напівнакопичувальне
страхування цивільної відповідальності, будівництва
У Франції споживачі можуть придбати страхові послуги:
· Через спеціалізованих страхових посередників - брокерів.
· Через посередників, для яких продаж страхової продукції не є основним заняттям: банки, супермаркети, гаражі, авторемонтні майстерні і т. д..
· У незалежних представників страховика - генеральних агентствах.
· У представників страховика, які є його працівниками (агентами).
· У підрозділах головного офісу страховика або її дочірніх підприємствах, що займаються прямим продажем по телефону, поштою або комп'ютерної мережі.
Крім основної функції - продажу страхових послуг - перераховані вище системи займаються збором інформації про ринок і фірмах-конкурентах аналізують ринкові перспективи.
У додатку до Страхового Кодексу міститься перелік видів страхування, які є обов'язковими в силу всіх чинних законодавчих актів Франції, в кількості близько 100 видів, які можна згрупувати в 10 основних напрямків:

автомобільне страхування,
транспортне страхування,
медичне страхування,
страхування житлових приміщень та будівництва,
страхування ризиків спортивних, культурних, масових розважальних заходів,
страхування ризиків, пов'язаних з освітою, навчанням і роботою,
ризики промислової, сільськогосподарської, економічної, фінансової діяльності,
різні види професійної відповідальності,
страхування певних категорій фізичних осіб,
страхування певних категорій матеріальних об'єктів.

Обов`язкове страхування
Серед майнових видів страхування найбільш часто застосовуються наступні:
· страхування вантажів.
· страхування суден (морське каско).
· страхування повітряних суден.
· страхування автомобілів.
· страхування експортних кредитів.
· страхування збитків від перерв виробництва або комерційної діяльності.
· страхування майна, що знаходиться за кордоном, від вогню та інших небезпек.
· страхування майна нерезидентів від вогню та інших небезпек.
· інші види майнового страхування.
Страхування життя
Накопичувальне страхування - один з найбільш зручних і надійних способів довгострокового інвестування. Однією з принципових особливостей страхування життя є його довгостроковий характер (до 40 років і довічно). У Франції на страхові поліси, і, перш за все, на поліси накопичувального страхування, припадати 20% всіх фінансових активів населення і 10% їх сумарного майнового надбання.
Медичне страхування
Всесвітня організація охорони здоров'я, ретельно проаналізувавши систему медичного обслуговування 191 країни, віддала пальму першості Франції.
Обов'язковим медичним страхуванням у Франції охоплено 80% громадян. Французи певну частину своєї заробітної плати відраховують на медичне страхування (вірніше, тільки третя частина внеску покривається за рахунок громадян, дві третини — за рахунок роботодавців).
Медичне страхування у Франції існує не сама по собі, а є частиною соціального страхування Securite Sociale. Всі, хто працює, отримують соціальну страховку з обов'язковим її атрибутом — страховий карткою Carte Vitale, яка забезпечує застрахованій особі і членам його сім'ї доступ до медичного сервісу без додаткової оплати. Якщо в сім'ї працюють дві людини, то у кожного є своя страхова картка, на одну з яких записуються діти.
Якщо стався нещасний випадок на роботі, то медичне страхування покриває 100% витрат на лікування, якщо причиною нездужання стала хвороба, — 75%.
З 9 вересня 1986р. за законом всі договори майнового страхування в обов'язковому порядку включають страхування збитку в результаті терористичних актів у Франції. Ключовою ланкою цієї системи є Гарантійний фонд постраждалих від терористичних актів і злочинів проти особистості, основу бюджету, якого становлять обов'язкові відрахування в розмірі 3,30 євро з кожного договору страхування майна.
Особисте страхування
Пенсійне страхування
У Франції одна з найбільш складних систем пенсійного страхування в Європі. На пенсію французи в основному йдуть у віці 60 років (і чоловіки, і жінки).Для осіб вільних професій, ремісників і дрібних підприємців щомісячні виплати в пенсійний фонд складають 16,35%. Більшість найманих працівників платять стільки ж, але половину за них відраховує роботодавець. Пенсія у Франції становить 50% від середньої зарплати за останні 11 трудових років.
Французька пенсійна система ґрунтується на двох фундаментальних принципах:
Пенсійне накопичувальне страхування - пенсія в цьому разі виплачується за рахунок коштів, що відкладаються людиною протягом трудової діяльності.
Солідарність - пенсії виплачуються людям похилого віку з відрахувань нині працюючих.
Автострахування

Кожен власник автомобіля у Франції застрахований. Страховка цивільної відповідальності обов'язкова з 1958 року. Вона передбачає відповідно до сучасних умов в разі шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого, - необмежену страхову виплату у розмірі фактичної шкоди; по матеріальному збитку – близько 450.000 євро на подію і на транспортний засіб.

У Франції існують дві основні категорії страхових полісів - мінімальна страховка цивільної відповідальності і повна. Тарифи на автостраховку залежать від місця проживання, статі, віку, досвіду, типу транспортного засобу.

CNP Assurances
CNP Assurances — велика французька страхова компанія, що базується в Парижі (друга за величиною після ВАТИКАНУ). Заснована в 1959 році, з 6 жовтня 1998 року котирується на фондовій біржі, станом на 2012 рік в компанії працювало понад 4,5 тис. осіб, продажі становили 55,2 млрд дол., прибуток — 1,1 млрд дол., активи — 405,7 млрд дол.[1].

CNP Assurances працює у 15 країнах світу (найбільш впливова у Франції, Іспанії, Португалії та Аргентині), спеціалізується на особистому страхуванні (заощадження, пенсії та особисті ризики). Компанія працює через мережу філіалів і дочірніх компаній, включаючи Previposte, CNP IAM, CNP International, Global Життя, CNP, Страхування Життя, CNP Життя, Filassistance International, Age d'or Expansion та інші.
AXA — міжнародна французька фінансова компанія з головним офісом у Парижі, заснована у 1817 році. Веде діяльність у сферах інвестиційного банкінгу, цінних паперів, страхування та інших фінансових послуг. AXA Group представлена головною мірою у Європі, Північній Америці, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та на Близькому сході. В Україні група представлена страховою компанією "АХА Страхування", яка є лідером серед усіх страхових компаній України за розмірами виплат (станом на 2014 рік).

У 2014 році чистий дохід групи AXA становив 5 млрд євро. Клієнтами групи є близько 103 мільйони осіб в 59 країнах світу
SCOR — група французьких компаній, що займається наданням фінансових послуг, в основі яких лежить французький капітал. Компанія займає п'яте місце в світі серед найбільших перестрахувальних компаній. Штаб-квартира компанії знаходиться в Парижі, в діловому центрі Ля Дефанс.

Основними компаніями групи є:

Scor Global P & C, основним видом діяльності якої є перестрахування і страхування майна;
SCOR Global Life, яка займається страхуванням життя і перестрахуванням;
Scor Global Investments, яка займається управлінням активами компанії.
SCOR
Цікаві факти
У страховій діяльності зайнято приблизно 1% усього працездатного населення Франції.
Середньостатистично працюючий громадянин Франц витрачає на страхування близько 10% своєї з/п.
Попит на страхові послуги зростає приблизно на 8%-10% щороку.
Для оцінки результатів діяльності у Франції використовують такі основні показники, як відношення збитків до внесків, технічний прибуток та комбінований показник
Спостерігається домінування пенсійного страхування над будь-якими іншими видами страхування життя (страхуванням від нещасного випадку та на випадок смерті).
Французький страховий ринок є одним із лідируючих страхових ринків Європи.
Full transcript