Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Socialstyrelsen, juni 2014

Social IT
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 3 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Socialstyrelsen, juni 2014

Socialstyrelsen
3. juni 2014

Socialt Udviklingscenter SUS
Redskab
Hvis jeg var politiker
– fem gode råd
Nyt fra SUS
Social IT
Leveregler

beboernes ønsker og behov for frivillig hjælp til IT
gode aftaler med bostedets ledelse og personale
løbende forvetningsafsteming og vidensdeling
tilbud om samtaler og supervision
De IT-frivilliges arbejde er baseret på:
supplement til de professionelles arbejde
hjælp til IT-aktiviteter
inspiration til at bruge IT som redskab til kommunikation, læring og leg
En IT-frivilligs arbejde er:
aflastning eller erstatning af det faglige personale
personlig pleje- og omsorgsopgaver
En IT-frivilligs arbejde er ikke:
Guide: Social IT i kommunen
Et værktøj til spredning og implementering af social IT
Vision
Udpeg ansvarlige
Lav konkrete mål
Udform handlingsplan
IT-Screening
Økonomi
Kompetencer
Teknologi
Behov og interesser hos borgerne
Organisering
Udpeg tovholder i kommunen
Organiser samarbejdet med tilbuddene
Organiser samarbejdet med øvrige it-leverandører, frivilligcenter mv.
Praksis
Inddrag borgerne
Søg ny viden om IT
Spred interesse
Følg op og juster
Dokumenter og evaluer resultater
IT-MÅLPLAN
$
Social IT
Nye projekter
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres

Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
Støttet af Helsefonden
Implementering og spredning af social IT
Et 2 årigt projekt
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
ARBEJDSDELING
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
Gennemfører forandringen i praksis
Videndeler, implementerer og spreder social IT
Invitere flere kommuner med
Understøtter organisationsudvikling og faciliterer processen
Projektleder
Organisationsudvikling
task force - lokalt
Vidennetværk - tværkommunalt

Videndeling
Tilbud <> tilbud
Tilbud <> forvaltning
Kommune <> kommune

Implementering
Udvikling af IT-handleplan

Spredning
Kommunerne inviterer flere kommuner til vidennetværket
Erfaringer fra TF spredes til
andre sociale tilbud
METODE
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
Redskab
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres
Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Hvilke eksisterende politikker og målsætninger kan projektet tale sig ind i?

Hvilken viden og muligheder findes der ift. økonomi, kompetencer, teknologi, projekter, behov og interesser hos borgerne?

Hvilken social IT anvendes allerede på kommunens tilbud?

IT-SCREENING
Baseline og notat
fra SUS
Task force
Tovholder fra forvaltningen
Medarbejdere og tilbudsledere

Udvikling af IT-handleplan
Konkrete målsærninger for social IT i kommunen
Hvordan mål gennemføres

Vidennetværket
Tovholder
2-3 årlige møder
+ 15 kommuner
+ 5 kommuner
Spor 1
ORGANISERING
Implementering af IT-handleplan

Igangsættelse af projekter på sociale tilbud
Udvalgt teknologi implementeres
Løbende planlægning af arbejdsgange
Opsamling på erfaringer og justering

Sikring af sammenhæng mellem vision og praksis


Videndeling
Erfaringsopsamling og videndeling
Taskforce og vidennetværk
Spor 2
HVERDAGSIMPLEMENTERING

Forankring af organiseringen omkring social IT i kommuner og regioner
Forankring af tværkommunalt vidennetværk

Erfaringsopsamling: Hvad har vi lært?
Evaluering og afslutning
v 2.0
Skabe et
koordineret initiativ
, der muliggør øget
implementering og spredning af social IT
baseret på
aktuel bedste viden
til gavn for
borgere på sociale tilbud
Målsætning
Indgå i kommune- og regionssamarbejde

Skabe en forandring, der tackler de tre behov
Aktuelle projektområder
Udsatte børn og unge
Udsatte grønlændere
Hjemløse og misbrugere
Mennesker med handicap
Mennesker med en psykisk lidelse
Social IT
Forebyggelse af vold på arbejdspladser
Civilsamfund og frivillighed
Sociale opfindelser
Samarbejde og koordinering i kommuner
Forebyggelse af seksuelle overgreb

Foreningen af social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark
Københavns Kommune
Socialpolitisk Forening
Danske Handicaporganisationer
Kirkens Korshær
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
SL, Socialpædagogerne
Det Europæiske Hus
HK/kommunal
FOA - Fag og Arbejde
Boligselskabernes Landsforening
Ballerup Kommune
DS, Dansk Socialrådgiverforening,
LFS, Landsforeningen af Socialpædagoger
Dansk Psykologforening
ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund
ULF Ungdom
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark
Sammenslutningen af unge med handicap
SUS' medlemmer
Den nationale videndatabase for social IT
et projekt på vej
Ballerup, Frederiksberg, Guldborgsund, Helsingør, Hjørring, Ikast-Brande, Rødovre, Varde og Viborg
Overblik
Den nationale videndatabase giver et
unikt overblik
over
hvilke teknologier
, der kan hjælpe
hvilke borgere
med
hvilke resultater
på hvilke
typer af sociale tilbud

Erfaringsbaseret viden
Erfaringsbaseret videndeling mellem kommuner, tilbud, borgere, medarbejdere og pårørende

Opslag & match
Funktionsnedsættelse, tilbud, type af teknologi, resultater osv.
Matcher fx funktionsnedsættelse med bedst mulig kompenserende teknologi

Tre vidensspor
Projekterfaringer fra kommuner
Ekspertanmeldelser
Brugeranmeldelser
Vidennetværk
Implementering og spredning af social IT
Organisationsudvikling
task force - lokalt
Vidennetværk - tværkommunalt

Videndeling
Tilbud <> tilbud
Tilbud <> forvaltning
Kommune <> kommune

Implementering
Udvikling af IT-handleplan

Spredning
Kommunerne inviterer flere kommuner til vidennetværket
Erfaringer fra TF spredes til
andre sociale tilbud
METODE
Afdæking af arbejdet med social IT i Danmark
Afsæt
1.
Behov for videndeling mellem bosteder, bosteder og forvaltning, og mellem kommuner

2.
Behov for en koordineret plan for implementering af social IT

3.
Behov for systematisk indsamling af viden om arbejdet med social IT
Tre generelle tendenser for spredning og implementering af social IT
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
Redskab
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres
Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Hvordan kan vi i SUS skabe en forandring som afhjælper behovene?
Støttet af Helsefonden
skaber et
koordineret initiativ
, der muliggør øget
implementering og spredning af social IT
baseret på
aktuel bedste viden
til gavn for
borgere på sociale tilbud
Det kan vi ved at...
HOLDET
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
ARBEJDSDELING
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
HOLDET
Gennemfører forandringen i praksis
Videndeler, implementerer og spreder social IT
Invitere flere kommuner med
Understøtter organisationsudvikling og faciliterer processen
Projektleder
Indgå i kommune- og regionssamarbejde
hvor vi i et 2 årigt-projekt...
Projektmodel
Etablering af organisation
Udvikling af IT-handleplan
Implementering af projektmål
fra handleplanen
Indsatser m. social IT

1.
Behov for videndeling mellem bosteder, bosteder og forvaltning, og mellem kommuner

2.
Behov for en koordineret plan for implementering af social IT

3.
Behov for systematisk indsamling af viden om arbejdet med social IT
Tre generelle tendenser for spredning og implementering af social IT
Hvordan kan vi arbejde med at løse behovene?
Social IT i psykiatrien
Muligheder:
Beboerne har stort behov for struktur (ugeplaner)
Beboerne har svært ved at kende egne og andres grænser
Beboerne er understimuleret kognitivt og socialt
Mange er meget ensomme
Beboerne har svært ved at løse hverdagsproblemer og praktiske gøremål

Barriere:
Medarbejdere mangler kompetencer og viden
Beboerne er svære at motivere
Kun få beboere har teknologi
Teknologi bliver solgt (på bosteder med misbrugere)
Inspiration fra besøg på et psyiatrisk bosted
Ny projektide
E
n afdækning der skal give viden om:
Hvor mange beboere på landets bosteder har adgang til og bruger social IT?
Hvilken social IT er der tale om?
Hvad er personalet kompetencer i fht. at støtte beboerne i at anvende social IT?
Hvordan bliver der arbejdet med social IT?
Hvordan prioriterer kommuner og regioner social IT til psykisk sårbare mennesker politisk og strategisk?

Efterfølgende implementering af social IT på bosteder i psykiratien:
Full transcript