Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Trauma sensitive jóga - principy, zkušenosti, praxe

No description
by

Šárka Soudková

on 20 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Trauma sensitive jóga - principy, zkušenosti, praxe

Dává to všechno smysl?

Jak integrovat TSY do klinické praxe?

Další využití jógy v péči o (mentální) zdraví

Jóga jako prevence?
Jóga je zde definována jako
kombinace fyzického pohybu, vědomého dechu, soustředěné pozornosti a všímavosti
.
Empiricky
se prokazuje jako funkční
doplňková
terapie lidí, kteří prošli traumatem, neboť cílí na ty aspekty uzdravování a integrace lidské bytosti, které se běžnými přístupy v terapii traumatu nedaří zcela pokrýt.
Prožívání přítomného okamžiku
Interoceptivní vnímání sebe sama
Činění vlastní vědomé volby
Prožitek vykonávání efektivní akcí
Rovný vztah s facilitátorem
Nedirektivní, nemanipulativní komunikace
Bez fyzických asistencí
Bezpečné, stabilní prostředí
Vytváření rytmů, countdown
Stabilizující, centrující, uzemňující praxe
Pomalé tempo
Zejména komplexním vývojovým traumatem či terapii resistentní PTSD
TRAUMA-SENSITIVE

Principy, zkušenosti, praxe
PhDr. Šárka Soudková, Ph.D.
VII. konference Neuropsychiatrického fóra
PRINCIPY
KLÍČE
INTEROCEPCE
EMPOWERMENT
"Cílem terapie traumatu je pomoci lidem žít v přítomnosti bez pocitů či požadavků na chování, které vycházejí z irelevantních prožitků patřících do minulosti."

Bessel A. van der Kolk
,
Zakladatel a vedoucí lékař - psychitr Trauma Centra, Justice Resource Institute, Boston, Massachusetts,
autor knihy "Body Keeps The Score"
„Pocit bezmoci a izolace jsou klíčovými prožitky spojenými s psychickým traumatem. Dodání vnitřní síly a znovu-napojení se jsou naopak klíčovými prožitky při uzdravování.“

Judith Herman,
profesorka klinické psychiatrie na Harvardské universitě, autorka knihy Trauma and Recovery
Stavební kameny TSY:
JÓGA
JÓGA
Co je to..
?????
Definice jógy se liší v závislosti na tom, kdo ji definuje. Z Pataňdžalího jógasúter se často přebírá definice:

"JÓGA JE INTEGRACE A OVLÁDNUTÍ VŠECH ÚROVNÍ MYSLI. PAK JÁ SPOČÍVÁ VE SVÉ SKUTEČNÉ PODSTATĚ"

Ale jóga je v dnešní době také:
forma BODY-MIND tréninku,
ŽIVOTNÍ STYL
MÓDA
způsob ZBAVOVÁNÍ SE STRESU,
forma TERAPIE
pro někoho je to SPIRITUÁLNÍ CESTA,
pro někoho DOBRÝ BYZNYS...

..
..je to oblast, která není jednoznačně definována
JÓGA JAKO TERAPIE TRAUMATU
Psychické trauma
vzniká působením
jednoho extrémně stresujícího zážitku
, nebo
dlouhotrvající stresující situace
, které mají následující charakteristiky:

1)
Příčina přichází
zvnějšku;
2)
Je (subjektivně)
děsivá;
3)
Navozuje
prožitek ohrožení života, tělesné či duševní integrity
(sebe sama či jiné osoby)
;
4)
Navozuje pocity
bezmocnosti“Společným jmenovatelem všech traumat je
odcizení a odpojení se od svého těla
a
omezená kapacita být přítomný tady a teď
.“

Peter Levine
, psycholog a biofyzik, zakladatel metody Somatic Experiencing, autor knihy "Probouzení tygra - léčení traumatu"
doplňková
NEUROVĚDY A TRAUMA

Neustále se množící výzkumy na kterých bostonské Trauma centrum staví teoretické základy TSY ukazují, že
oblasti mozku zodpovědné za interocepci
(
thalamus, medial prefrontal cortex, insular cortex
a
anterior cingulate cortex
) jsou u lidí, kteří prožili (komplexní vývojové) trauma
narušeny či podaktivovány
.

Dále bylo těchto lidí zjištěna
relativní deaktivace levostranného prefrontálního kortexu
(pozornost, exekutivní a jazykové funkce), a zjm.
Brockova centra

řeči
- pro traumatizované lidi je tedy komplikované pojmenování, sdílení a narativní integrace traumatické zkušenosti
Diagnostika

PTSD: Posttraumatické stresová porucha)
C-PTSD: Komplexní (vývojové) trauma
DESNOS)


PTSD: Posttrauatická stresová porucha
C-PTSD/DESNOS: Komplexní PTSD
Vývojové trauma
Sekundární trauma

Variabilita traumatu
KOMPLEXNÍ TRAUMA - narušení:

Regulace afektů a impulzů
pozornosti a vědomí
sebevnímání
vztahů s ostatními
somatizace
systému hodnot

(Luxenberg et al, 2001)

Překryv s diagnostickými kritérii hraniční poruchy osobnosti
VLIV TSY

Výzkumy B. van der Kolka ukazují, že po deseti týdnech TSY
MRI skeny prokazují signifikantně větší aktivitu interoceptivních drah v mozku
(levá insula, pravý thalamus, pravý dorsomediální prefrontální kortex) než u srovnávací skupiny
Teorie Vztahové vazby
(Mary Ainsworth a John Bowlby)
...postupně reformována do
Teorie Regulace Emocí

"Kritickým prvkem určujícícm rozsah výsledné psychopatologie je
vývojová úroveň, na které k traumatizaci dochází
a to, zda k ní dochází v kontextu
vztahu s pečující osobou nebo intimním partnerem"
(Luxenberg et al., 2001)


Aplikace do TSY

Rovný, stabilní a podporující vztah
s facilitátorem TSY

Facilitátor vytváří
bezpečné prostředí
aby klient mohl vnímat, co
aktuálně cítí v těle, rozhodovat se podle toho
, činit
efektivní akce.

Facilitátor klade důraz na
MOŽNOST VOLBY
klienta (variace jógové pozice, či možnost ji zcela vynechat)


Citlivá komunikace
facilitátora -

instrukce jsou vždy
pozvánkou, nabídkou možností nikoliv direktivou

ZKUŠENOSTI
"Znovu jsem nabyla sebevědomí a pocit vlastní hodnoty."

"Jóga mi pomohla znovu se naučit důvěřovat sobě i ostatním, dovolila mi rozvinout pocit sounáležitosti s komunitou."

"Naučila jsem se vnímat sebe sama a své potřeby a jóga mě motivovala k řešení nepříjemných situací ihned."

"Jsem vnitřně odhodlána nahlásit na policii, co se stalo, neboť se cítím silná a stabilní ve svém těle."

"Opět si mohu užívat intimní život se svým partnerem, neboť cítím, že dokáži asertivně komunikovat své hranice."


"Zbavila jsem se svých přejídácích orgií, neboť díky trauma-sensitive józe jsem získala znovu pozitivní vztah se svým tělem."

PRAXE
Diskuse
VZTAH k SOBĚ
Díky za pozornost!
PhDr. Šárka Soudková, Ph.D.
sarkayoga@gmail.com
www.yogaharmony.cz
+972559928048
Pokud chcete,
můžete vyzkoušet...
Možná zkusme prozkoumat, co cítíme, když...
Možná vnímáte nějaké
protažení v oblasti
ramenou,
možná jinde v těle...
Vždy máte volbu si pohyb uzpůsobit, nebo ho vůbec nedělat...
Alison M. Rhodes:
Claiming peaceful embodiment through yoga in the aftermath of trauma
(2015)

Hermeneuticko fenomenologická analýza zkušeností s TSY a její role v procesu uzdravování u dospělých žen s historií komplexního traumatu
Společný jmenovatel:
CÍTIT SE LÉPE
Milan Drozd:
Komplexní posttraumatická stresová porucha a DESNOS
- klinický obraz, neurobiologické aspekty a základy psychoterapeutického přístupu k léčbě

(2014)
Vyvíjena od r. 2003 v Trauma Centru v Bostonu (B.van der Kolk, David Enerson)

Výzkumy a odborné články

Trauma Center at the Justice Resource Institute of Brookline, Massechusetts, USA

www.traumasensitiveyoga.com
www.traumacenter.org
`
Full transcript