The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

REORGANIZACJA WYDZIAŁU

No description
by

Klaudia Deneka

on 24 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of REORGANIZACJA WYDZIAŁU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Pracownicy nie rozumieją potrzeby zmian

Brak współpracy między pracownikami

Brak funduszy i możliwości przeprowadzenia szkoleń

Brak wsparcia informatyka i radcy prawnego

Strach przed utratą pracy spowodowany niedopełnieniem obowiązków

Pracownicy boją się krytyki dyrektorki
MODEL BURKE'GO I LITWINA
ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE

Klient i jego oczekiwania są najważniejsze dla działania organizacji

PRZYWÓDZTWO

Pracownicy boją się krytyki ze strony kierownictwa, co odbija się negatywnie na atmosferze panujacej w pracy

MISJA I STRATEGIA

Pracownicy nie zostali poinformowani o celu misji, oraz nie znają obranej przez kierownictwo strategii


IDENTYFIKACJA I ANALIZA INTERESARIUSZY
LISTA ZADAŃ
Wywiad z pracownikami - 3 dni

Gromadzenie i analizowanie informacji - 4 dni

Stworzenie planu i przeprowadzenie ankiety z pracownikami firmy - 6 dni

Akceptacja złożonego planu przez kierownictwo - 1 dzień

Poinformowanie pracowników o planie nowego systemu - 1 dzieńWBS
REORGANIZACJA WYDZIAŁU
Aleksandra Smentek
Kamila Ciuba
Weronika Wierzgacz
Klaudia Deneka

GŁÓWNE OBJAWY
Nadmierne oraz masowe korzystanie z urlopów

Zła atmosfera panująca między pracownikami

Brak entuzjazmu ze strony pracowników odnośnie wprowadzonych zmian

Zbyt duży nakład pracy

Sceptyczne podejście pracowników urzędu do reorganizacji

Zła organizacja pracy przyczyniła się do chaosu panującego w urzędzie
WNIOSKI?
STRUKTURA

Pracownicy nie dostali jasno określonych zadań za które byliby odpowiedzialni

Brak porozumienia między pracownikami

WYMAGANIA I INDYWIDUALNE MOŻLIWOŚCI

Poszczególni pracownicy nie dostali jasno określonych funkcji jakie powinni pełnić
w grupie

Pani dyrektor wymagała od pracowników fachowości oraz dyscypliny

MOTYWACJA

Brak motywacji
KLIMAT W MIEJSCU PRACY

Panuje niekorzystna atmosfera, która utrudnia prace i źle wpływa na samopoczucie pracowników, ciągłe narzekania i kłótnie pomiędzy pracownikami

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA

Kierownik źle dopasował obowiązki do umiejętności pracowników

INDYWIDUALNY I ORGANIZACYJNY POZIOM PRACY

Poziom pracy bardzo niski i niezadowalający

KULTURA ORGANIZACYJNA

Nic się nie zmienia, brak perspektyw na zmiany
SYSTEM (POLITYKI I PROCEDURY)

Standardowe procedury ułatwiające pracę, pomagają kontrolować przebieg
pracy i nagradzać pracowników za wykonanie zadania

INDYWIDUALNE POTRZEBY I WARTOŚCI

Większość pracowników nie angażowała się w wdrożenie zmian

Pracownicy wykorzystywali urlopy

Zebranie potrzebnych funduszy - 9 dni

Przeprowadzenie szkoleń - 14 dni

Wprowadzenie systemu nagród - 3 dni

Spotkania kierownictwa z pracownikami, aby zniwelować problemy
związane z pracą firmy - 1 dzień

Zapoznanie pracowników z nowym systemem - 3 dni
WPROWADZENIE
143 SIB
WYKRES WIERZCHOŁKOWY
WYKRES SIECIOWY
HARMONOGRAM GANTTA
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Full transcript