Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A szervezeti kultúraváltás

No description
by

Hajós Henriett

on 6 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A szervezeti kultúraváltás

- az erőforrások koordinálásának folyamatát a szervezet céljainak elérése érdekében

- nem csak az üzleti vállalkozásokban

- működésükhöz szükséges erőforrásokat megszerezzék és felhasználásukkal, átalakulásukkal a szervezet céljainak megvalósítását lehetővé tegyék

Menedzsment
- A szervezetben zajló változások irányítására vállalkozó szemléletmód, ismerethalmaz, módszer együttes.

- Szervezeti változások támogatása --> másodfokú változásokVáltozásmenedzsment
vállalati-szervezeti kultúraváltásról van szó
munkatársak cselekvéseiből, eljárásaiból, viselkedéséből alakul ki a cég egy általános magatartásformája--> meghatározó képet sugároz a fogyasztók felé
a közösen elfogadott normák, a hagyományok és új elemek gyakorlata azok az értékek

Egy vállalat kultúrája akkor

, ha munkatársainak egyénenkénti, személyes magatartásformája minél inkább egybeesik azzal a képpel, amelyet a vállalat egésze akar tükrözni a külvilág számára.
Mit jelent a kultúraváltás?

Jellemzői:

• tanulási folyamat eredménye
• a szocializáció során válik sajátunkká
• társadalmilag meghatározott, egy adott kor terméke
• csak hosszabb időn át működő szervezet esetében beszélhetünk kultúráról
• rejtett, vagyis közvetlenül nem észlelhető


Magába foglalja:

- viselkedési szabályok
- munkaszervezet normái
- értékek
- filozófia
- "játékszabályok"
A szervezeti kultúra
A szervezeti kultúraváltás
- Változásmenedzsment -
Szervezeti kultúraváltás
Értékek
Kultúrák
Hagyományok
Motivációk
összeütközése
- Szervezetfejlesztési fogalom

- Munkavállalók számára korábban már kiismert szervezeti kultúrában valamilyen radikális változás történik


A változásokat hatókörük alapján 2 csoportba sorolhatjuk:

Pozitív hatások:

• Egyre nagyobb hangsúlyú szakmaiság
• A magyar munkavállaló megfelelően motiválva szinte „megszakítható”.
• Jó tanulók révén a magyar menedzsment gyorsan reagál a gazdasági átalakuására
Szervezetfejlesztéssel profi módon foglalkozó vállalkozások fontossága nő

Negatív hatások:
• Az új szervezeti és munkakultúra hatása
• Állami cégek hierarchiája
• Politika
• Instabilitás
• A 4 évenkénti kormányváltás

Magyar szervezeti kultúra
Organizational culture change strategy
Köszönjük a figyelmet!
- Félelem az ismeretlentől
- Ragaszkodás a szokásokhoz
- Függőség másoktól
- Félreértés és bizalomhiány
- Gazdasági jellegű okok
- Különböző értékelés
Ellenállás okai
Napjainkat gyakran nevezzük a kultúraváltás időszakának is. A szervezetek a piaci kihívásoknak való megfelelés érdekében állandó mozgásban vannak.
Kultúraváltás 4 tipikus megoldása
1. Integráció
2. Asszimiláció
3. Szeparáció
4. Dekulturizáció
• szervezeti szintek számát tekintve laposabb, tehát olcsóbb, gyorsabban reagáló, rugalmasabb és adaptívabb szervezetet,
• hatékonyabb, egyszerűbb működést,
• a folyamatos változások elfogadását, ezek kezelésének képességét, sőt szükség szerinti kezdeményezését,
• tehetséges, felkészült munkatársak megszerzését és megtartását,
• az alkotóerő, a kezdeményezőkészség felszínre hozását, a szervezet minden szintjén.

Miért szükséges és miért akarnak váltani?
Bánjon úgy ügyfeleikkel, ahogyan szeretné, ha Önökkel bánnának
Segíti vagy hátráltatja a szervezeti célok elérését?1. Az első számú vezető meggyőződése a kultúraváltás fontosságáról

2. Kritikus tömeg bevonása, mozgósítása és elköteleződésének elérése.

3. Annak elfogadása, hogy a kultúraváltás nem egy néhány hónapos kampányszerű folyamat.

4. Professzionális támogatás - a szervezeti kultúraváltásban megfelelő tapasztalatokkal rendelkező szakemberek bevonása a folyamat megtervezésébe és megvalósításába.

5. A kultúraváltáshoz szükséges strukturális változások is megtörténnek,

6. Az emberierőforrás-menedzsment gyakorlata támogatja a kultúraváltás céljait

7. A felsővezetés legfontosabb prioritásai között tartja számon kultúraváltását, és folyamatosan nyomon követi előrehaladását, nehézségeit.

8. A mindennapi döntések során rendszeresen felmerülnek és érvényesülnek a kívánatosnak tartott kultúra céljai, értékei, azok beépülnek a hétköznapok szótárába is.

9. A folyamat során elért sikerek nyilvános elismerése, gratulációk, a pozitív példák átadása, elterjesztése a szervezetben.

10. A kultúraváltás folyamatában többnyire bekövetkező elbizonytalanodási fázis során .


A sikeres váltás feltételei

• Tudásgyarapodás: számos új, konvertálható ismeret megszerzése vált szükségessé, pl. a nyelvtudás felértékelődése.
• Technológiaváltás: csak a korszerű technológiákkal előállított termékek tudnak versenyképesek maradni.
• Változások a munkaerőben: megjelent az igény a több szakmával rendelkező, több diplomás szakemberek iránt, de megjelent a piacgazdaság mellékterméke is a munkanélküliség.
• Változások az életminőségben: példa a fejlett gazdasággal rendelkező országok életszínvonala, a pénz szerepe jelentősen felértékelődött.

A befolyásoló tényezők, amik a legnagyobb hatást gyakorolták a szervezeti kultúrára:
A változáshoz való viszony 7 fázisa

Változások bevezetésének fázisai:


1. TERVEZÉS
2. ELŐKÉSZÍTÉS
3. VÁLTOZTATÁS
4. MEGSZILÁRDÍTÁS

A verseny a piacért, az ügyfélért folyik, s az ügyfél kegyeit annak is meg kell nyernie, aki erős piaci pozícióban van.
Ha nem érzi minden alkalmazott a magáénak vállalatukat, ha nem érti, hogy mit kell tenni a sikerért, elmaradnak az eredmények, senki nem lesz sikeres, sem a tulajdonosok, sem a dolgozók.

1.
Individuális (egyéni, személyi) szintű változások
2.
Szervezeti szintű változások.
o A, az elkerülhetetlen változások,
o B, a szervezet tagjai által kezdeményezett változások.

A változások kezdeményezése és megvalósítása sokszereplős folyamat:
Az egyes egyének és különböző csoportok támogatják, vagy éppen ellenzik a szervezetben végbemenő változásokat. A menedzserek egyik legfontosabb feladata a változással szembeni ellenállást felmérni és a megfelelő módszereket alkalmazva legyőzni azt, hogy a változások bevezethetők legyenek és megvalósuljanak.

1. Bénultság
2. Tagadás
3. Depresszió
4. Elfogadás
5. Kipróbálás.
6. Tudatosság
7. Beépítés
Full transcript