Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM TERHADAP PERADABAN DUNIA

No description
by

nisa sempoi

on 11 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SUMBANGAN TAMADUN ISLAM TERHADAP PERADABAN DUNIA

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM TERHADAP PERADABAN DUNIA
design by Dóri Sirály for Prezi
PENGENALAN
dalam ilmu pengetahuan
Ilmu merupakan asas utama di dalam Islam.
Ilmu pengetahuan telah melahirkan tokoh ilmuan Islam dalam pelbagai bidang keilmuan.
Ilmu suatu keperluan dan syarat utama mewujudkan tamadun yang gilang gemilang.
Hanya dengan ilmu pengetahuan perlu memahami betapa pentingnya ilmu.
Ilmu adalah asas pembangunan dan kecermerlangan umat serta pembinaan tamadun.
Ilmu manusia dapat meneroka khazanah alam.
Keilmuan sebagai asas kepada memuncaknya perkembangan keilmuan antaranya:
POLITIK
Sains Teknologi
Kejuruteraan
kemunculan Islam sebagai satu kuasa baru telah berlaku perubahan dalam ketamadunan.
Dalam pembinaan Tamadun Islam, ikatan persaudaraan, kasih sayang dan hormat menghormati sesama insan menjadi lorong pembukaan jalan kepada pembangunan dan kemajuan fizikal dan spiritual
Perubahan yang jelas dilakukan menerusi ketamadunan ini seperti :
Perkembangan ini menjadi perintis kepada kemajuan ilmu pengetahuan, pembukaan dan penguasaan terhadap kerajaan besar di seluruh dunia
Penguasaan ini menyebabkan ketamdunan manusia yang selama ini berfokuskan kekuasaan, kekuatan dan kekayaan bertukar kepada peningkatan keilmuan dan ketinggian darjat manusia
menurut "Prof K Ali" dalam bukunya "A Study Of Islamic History"
berubah perfahaman manusia
keyakinan terhadap adanya pembalasan setelah mati
kepercayaan kepada alam ghaib, dosa dan pahala, dan syurga dan neraka
zaman Rasulullah dan Khulafa' Arrasyidin
Zaman Rasulullah asas pembinaan ilmu pengetahuan berjalan dengan jayanya.
Tokoh - tokoh ilmuan yang dilahirkan hasil tarbiyah Rasulullah S.A.W adalah seperti berikut:
Abu Bakar Assidiq
Omar Al-Khattab
Uthman bin Affan
Ali bin Abi Talib
Muaz bin Jabal
Saidatina Aisyah
zaman Bani Umaiyah
Pada zaman ini bermula pengajian al-Quran dan hadith, geografi, astronomi.
kesusasteraan Arab dan perkembangan bahasa arab makin berkembang.
Masjid sebagai pusat pendidikan masih dikekalkan.
Sekolah - sekolah dan hospital didirikan.
Di Basrah lahir ramai ulamak agung yang pakar ilmu kalam, tafsir, hadith, falsafah, fiqh dan lain-lain.
Ilmu pidato dan syair amat berkembang.
Seni Bina dan seni khat amat berkembang.
Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah membina "Dome of Rock" di Baitul Maqdis pada tahun 691 masihi.
zaman Abbasiyah
Prof Manzoo menyatakan bahawa zaman keemasan dan kegemilangan keilmuan adalah zaman Bani Abbasiyah
Antara sumbangan untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman itu ialah:
para pensyarah dan guru diberi gaji lumayan
kemuncak keintelektualan ialah pada zaman Harun al-Rasyid
Khalifah Al-Ma'mun telah menggerakkan lagi peranan Baitul Hikmah
usaha murni khalifah mendapat kerjasama daripada semua pihak dalam mengembangkan kegiatan keintelektualan
antara tokoh ilmuan yang terkenal pada zaman ini:
Hunain bin Ishaq
Yuhana bin Bitriq
Ishaq bin Hunain
Yuhanna bin Musawih
Allan al-Syu'ubi
Sahl bin Harun
ekonomi islam merupakan aktiviti manusia dalam :
urusan perniagaan
urus tadbir kewangan
pengurusan sumber manusia
konsep Rububiyyah
Allah SWT sebagai penguasa yang telah membuat peraturan muamalah
konsep Tazkiyyah
membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak
Khalifah
merupakan pemegang amanah dengan unsur - unsur tauhid dan Rububiyyah
dunia dan harta bukan bersifat mutlak
Pengenalan
Ekonomi
satu ilmu yang menjadi perantaraan bagi manusia menggunakannya untuk memenuhi keperluan duniawi dan masyarakat
Ciri-ciri
i) aktiviti ekonomi yang tidak bercanggah dengan syarak adalah sebahagian daripada tuntutan
Fardhu Kifayah
harus diasaskan kepada dua prinsip :
1) Aqidah
2) Syariat
ii) mempunyai cita cita luhur
iii) sentiasa diawasi oleh syariat islam
iv) keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat
Definisi
Pembangunan
Sumbangan
penubuhan Baitul Mal zaman Umar al-Khattab
Kharaj sumber kewangan terpenting Zaman Bani Umaiyyah
Kota Baghdad tempat paling strategik pada zaman Abbasiyyah
memperkenalkan sistem 'Muqasamah'
pembangunan negara mencapai peringkat tinggi
harta terkumpul dalam Baitul Mal 900juta
Mata wang
Matawang Rom dan Parsi digunakan
Sejarah matawang islam bermula semasa pemerintahan Umar al-Khattab
Khalifah Ali bin Abu Talib orang pertama mengadakan pembaharuan
Khalifah Ali memperkenalkan matawang islam yg ditulis dgn khat khoufi
Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencipta dinar emas dirham perak
Bank Islam
Bank Islam Dubai 1975
Bank Islam Faisal, Mesir 1977
Bank Islam Faisal, Sudan 1978
Bank Islam Kewangan dan Pelaburan Islam, Jordan 1978
Bank Islam Bahrain 1979
Bank Islam Abu Dhabi 1980
Ciri-ciri penting pada Bank Islam
Aqidah islamiah sebagai asas segala aktiviti
Pelaburan unrung bersama sebagai nadi dan daya penarik
Positiif sebagai tenaga dinamik
Sosial sebagai motif kearah keadilan dan pertimbangan
Aneka jenis sebagai jawapan terhadap cabaran semasa
Pengenalan
Politik dan negara islam berkait rapat
Menjurus kepada kehendak undang undang islam atau hukum syarak yg telah ditetapkan Allah SWT
Al Mawardi dan Al Farabi antara tokoh ilmuan islam yg membincangkan hal berkaitan politik dan kenegaraan

Definisi politik
Perkataan politik berasal daripada perkataan Yunani iaitu politikus dari asal kata polis yang bermaksud negara atau kota dan dari perkataan Latin iaitu politician .
Sumbangan politik islam
Zaman pemerintahan Rasulullah (610 – 632 Masihi)
Rasulullah sebagai Ketua Negara
Madinah pusat pemerintahan
Mengasaskan Piagam Madinah
Mempersaudarakan penduduk Madinah
Mengishtiharkan jihad
Mengajar syariah islam secara syumul
Contoh kepimpinan ideal
Dasar negara islam madinah
Islam sebagai rujukan dan landasan
Syura sebagai kaedah pentadbiran
Semangat aqidah menggantikan semangat assabiyah
Piagam madinah sebagai perlembagaan negara
Konsep Syura
Diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad saw
Diikuti oleh Khulafa’ al-Rasyidin iaitu 4 orang khalifah yang terdiri daripada sahabat Nabi Muhammad saw
Syura dari segi bahasa ialah "mesyuarat"
Persamaan taraf
Persaudaraan dan perpaduan sesama masyarakat
Keadilan
Wujudnya perlembagaan

Dasar dan ciri-ciri
Dasar negara islam
Ditegakkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kpd Allah SWT
Hak pemerintahan yg mutlak
Ketua negara islam adalah pemegang amanah Allah SWT yg tertinggi
Perlaksanaan Syura berdasarkan garis panduan
Rakyat menyerahkan kekuasaan sebagai Khalifah Allah
Pemerintahan islam hendaklah mengutamakan akhlak
Pemerintahan islam hendaklah bertanggungjawab melaksanakan amar makruf nahi munkar secara serentak
Pemerintah dan rakyat masing masing mempunyai hak dan tanggungjawab yg ditetapkan

Ciri negara islam
Menegakkan hukum Allah
Kebenaran (al-Haq)
Keadilan (al-’Adalah)
Kebebasan (al-huriyyah)
Persamaan (al-Musawah)
Al-Syura
Ketaatan(al – Ta’ah)
Pemerintahan empayar islam dari zaman Khulafa’ Al-Rasyidin hingga kerajaan Othmaniah Turki
Saidina Abu Bakar 632-634 M
Saidina Umar Al-Khattab 634-644M
Saidina Othman bin Affan 644-656 M
Saidina Ali bin Abu Talib 656-661M
Kerajaan Bani Umayyah661-750M (pengasas bernama Muawiyah bin Abu Sufian)
Kerajaan Abbasiyyah 750-1258M(Revolusi Abbasiyyah diketuai oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dari keturunn Bani Abbas
Kerajaan Uthmaniah 1299-1924 M (Diasaskan oleh Sultan uthman Artogrol)
Pengenalan
Sains dan teknologi islam berpunca dari al-Quran
Sains adalah satu proses untuk sampai kepada satu kebenaran
Sains tidaklah hanya suatu susunan pencapaian yang menakjubkan
Kaedah yang digunakan untuk sampai kepada kebenaran mutlak melalui kajian-kajian empirik dengan pengumpulak data dan melalui pancaindera manusia
Definisi sains dan teknologi
Berasal dari perkataan Latin ‘scientia’
Sains adalah pengetahuan yg mempunya ciri ciri, tanda-tanda dan syarat syarat khas
Boleh dibuktikan kebenarannya melalui ujian empirikal
Teknologi ialah penggunaan bersistem pengetahuan sains untuk tujuan amali
Teknologi adalah sains gunaan di mana ilmu sains itu digunakan bagi mecapai matlamat atau tujuan yg praktikal
Tujuan utamanya:
Utk memudahkan sesuatu proses kerja
Memaksimakan penggunaan sesuatu peralatan
Meningkatkan produktiviti
Menjimatkan masa

Peranan sains dan teknologi dan kejuruteraan dalam islam
Membantu manusia mengenali Allah sebagai pencipta alam
Membantu manusia supaya bertafakkur
Membantu pelaksanaan syariat
Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara
Supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi
Dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan
SUMBANGAN SAINS & TEKNOLOGI
Kimia
Ibnu Baitar
Jabir Al-Hayyan (bapa kimia moden)
Al Razi
Biologi
Ibnu Qutaibah, Al-Qazwani, Al-Dimashqi, Al-Masud, Al-Jahiz, Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Damiri
Fizik
Ibnu Bajjah, Ibnu Haithham, Al-Razi, Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Khizni dan Abu Shaq Al-Bitruji
Perubatan
Ibnu Sina
Al-Razi atau nama sebenarnya Abu Bkar Muhammad bin Zakaria Al-Razi.
Botani
Al-Ghafiqi
Ibnu Al-Baytar
Geografi dan Pelayaran
Al Biruni
Al Mas’udi
Pengenalan
Kejuruteraan adalah pemahaman sains tentang fenomena fizikal yg digunakan dalam teknologi dan proses merekabentuk teknologi dengan menggunakan kaedah yang paling efisyen.
Kejuruteraan adalah satu ilmu yang berkaitan dengan kepandaian untuk menggunakan teknologi secara efisyen bagi tujuan kebaikan manusia.
Kejuruteraan dalam islam adalah penggunaan teknik tertentu bagi membantu manusia dalam memenuhi tugas khalifah secara lebih berkesan.

Sumbangan
Kejuruteraan Hidrologi
Ketika pemerintahan Umar Abdul Aziz,beliau telah mengarahkan pembinaan terusan yg panjangnya 10 km utk mengalirkan air Sg.Furat ke Bashrah sbg punca air.
Di Parsi pula,teknologi air bawah tanah(qanat)telah dibina di sekeliling Bandar Isfahan dgn mengalirkan air drp Sg.Zayandirud bagi kegunaan pertanian dan perumahan.
Alat mengangkut air utk digunakan bagi tujuan pengairan,perumahan,industri dan lain-lain lagi.
Binaan(Bangunan)
Masjidil Haram (Mekah)
Masjid Nabawi (Madinah)
Masjid AL-AQSA (Palestin)
Masjid UMMAYYAD (Damsyik)
Jambatan Shahristan (Isfahan,Iran)
Perpustakaan Khiznat al-Hikmah
Universiti & Masjid Al-Azhar (Mesir)
Masjid besar (Cordova,Sepanyol)
Perkilangan
Pada awal abad ke 8M, Sarjana Islam telah mempelajari teknologi membuat kertas dan sebelum akhir abad ke 8M, beberapa kilang kertas telah didirikan di Samarqand dan Baghdad.
Damsyik terkenal dengan teknologi memproses besi dan keluli.
Peralatan melombong emas,perak,batu mar-mar,merkuri di Khurasan dan mutiara di Bahrain.
Tokoh kejuruteraan Islam terulung
Al-Idrus
Mencipta kompas(Qutb Numa).
Al-Kharaji
Pembinaan qanat (sistem pengairan bawah tanah).
Banu Musa
Menghasilkan karya Book of Artufices.
Al-Jazari
Menghasilkan karya Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices,penghasilan jam air gajah, pam air dam mesin angkut air.
Full transcript