Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kommunikation 100p

No description
by

cecilia nilsson

on 10 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kommunikation 100p

Kommunikation 100p
Vad tänker du på när du hör
ordet kommunikation?

http://answergarden.ch/view/142064
ORDET KOMMUNIKATION = ATT GÖRA GEMENSAMT

Syn
Ljud
Beröring
Lukt & smak

Lukt & smak - Väcker ofta minnen
kopplat till starka
känsloupplevelser
Inlärning!?

20% av det vi hört
30% av det vi läst
50% om vi hört & läst
90% om vi praktiserat
För väktaren är kommunikation nyckeln till ett framgångsrikt arbete!

VARFÖR?
Centrala begrepp
Verbal & icke verbal
Mediekultur
Direkt & indirekt
Kommunikationsprocess
Konflikthantering
Kultur
Samtalsmetodik
Kommunikation
Språkkod
Krisreaktioner
Envägs & tvåvägs
Kommunikation =
All kontakt människor emellan


Medvetet och omedvetet

Vad vi uppfattar påverkas alltså utav massa olika saker!
Du kommer alldeles straxt att få se en bild.

Vad föreställde bilden?

Vad tror du har påverkat dig att se det du såg?
Kommunikation förändras
Vi kollar på ett filmklipp med Henrik Fexeus!
Skriv ned vad du ser på bilden.
Syn - Vi ser det vi letar efter eller det som avviker från det "normala"
Ljud - Olika ljud påverkar vår uppfattning av omvärlden
Beröring - Kan uppfattas som positivt eller negativt
Kan du ge några exempel på medveten och omedveten kommunikation?
Det icke verbala budskapet
Vårt kroppsspråk
Gester
Miner
Blickar
Tonfal mm
Det verbala budskapet
Det vi säger
Det vi skriver
Det vi hör
Det vi läser
Medveten kommunikation!
Medvetet & Omedvetet
Kommunikationsprocessen
Tvåvägskommunikation
Mottagaren kan ställa frågor för att få klarhet
Samtal Chatsidor Lektion
Fördelar: Risken för missförstånd minskar,
ökad känsla av delaktighet
Ge ett exempel på när tvåvägskommunikation är att föredra i din yrkesroll som väktare
Envägskommunikation
Att ta emot ett budskap utan att kunna ge återkoppling
TV Radio Läsning
Fördelar: Snabb och okomplicerad
Ge exempel på situationer där envägskommunikation kan vara fördelaktigt att använda för dig som väktare.
Återkoppling
Mottagarens reaktion på budskapet
Frågor
Bifall
Kroppsspråk
Återkopplingen är oerhört viktig!
Positiv återkoppling
Beröm och komplimanger
Handlar om rak kommunkation, direkt & tydlig
Svår både att ge & att ta
Varför är vi så rädda?
Och så en snabb koll innan ni går härifrån...
http://voto.se/poll/lektion1
m.voto.se

Vi tar emot ca 2 miljoner intryck/ sekund = Överskott av information

Selektiv perception

hjälper oss att sortera bort intryck
De ökade möjligheterna att kommunicera ställer också större krav på oss! Vi är ofta kontaktbara 24h/ dygn.
Full transcript