Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Տեղեկատվական անվտանգության և ծրագրային ապահովման ամբիոն

No description
by

Gevorg Margarov

on 5 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Տեղեկատվական անվտանգության և ծրագրային ապահովման ամբիոն


Global automation of all processes
IT for education
Support and improve traditional forms of activity
IT in education
20
հիմնական և
16
համատեղող
դասախոս
Տեղեկատվական անվտանգության և
ծրագրային ապահովման ամբիոն

Կրթություն
Որակ
Պահանջարկ
Ծրագրային ճարտարագիտություն
Մասնագիտություններ և կրթական ծրագրեր
Կրթական ծրագրերի միջազգային հավատարմագրում
Կրթական ծրագրերի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի Եվրոպական որակի նշանները
Կրթական ծրագրերի հավատարմագրման հավաստագրերը
Հավաստում են կրթական ծրագրերի կազմակերպման, կառավարման և իրականացման գործընթացների համապատասխանությունը միջազգային չափանիշներին
Հավաստում են կրթական ծրագրերի մասնագիտական բովանդակության համապատասխանությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների Եվրոպական բարձրագույն չափանիշներին
Կրթական ծրագրերի հավատարմագրման գործընթացի առանցքային փուլերը
Ամբիոնի դասախոսական կազմի ներուժը
4
գիտությունների դոկտոր,
5
պրոֆեսոր,
14
գիտությունների թեկնածու,
5
դոցենտ
Տեղեկատվական անվտանգություն
Նոր տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաների ներդրում
Մասնակցություն միջազգային գիտական ամսագրերի խմբագրական խորհուրդներում և գիտաժողովների ծրագրային կոմիտեներում
Ամբիոնի դասախոսական կազմի ներուժը
Արտերկրի բուհերում տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ նպատակային սեմինարների և դասախոսների վերապատրաստման կազմակերպում ու անցկացում
Հավատարմագրման հայտի ներկայացում
-
Մայիս 2012 թ.

Ինքնագնահատման նախնական հաշվետվություն
-
Մարտ 2013 թ.

Փորձագիտական այց
-
Սեպտ. 2013 թ.

Հավատարմագրում (մագիստրոս)
-
Սեպտ. 2015 թ.

Հավատարմագրում (բակալավր)
-
Մարտ 2014 թ.

Առանձին հանդիպումներ ամբիոնինի, դասախոսների, ուսանողների, շրջանավարտների, գործատուների և համալսարանի ղեկավարության հետ

Ինքնագնահատման վերջնական հաշվետվություն
-
Սեպտ. 2013 թ.

20 զեկույց, 5 երկիր
Միջազգային ուսանողական ակադեմիական շարժունությունը
Միջազգային ուսանողական ակադեմիական շարժունությունը
Մեր ուսանողների գործուղումները 1-2 սեմեստրով արտերկրի բուհեր փոխհամաձայնեցված համատեղ ծրագրերով ուսումնառությունը շարունակելու նպատակով
Արտերկրի բուհերի ուսանողների գործուղումները 1-2 սեմեստրով մեր համալսարան փոխհամաձայնեցված համատեղ ծրագրերով ուսումնառությունը շարունակելու նպատակով
Կրթության պահանջարկվածությունը
Ընդունելություն՝
Բակալավրի աստիճան -
100
Մագիստրոսի աստիճան -
45
Շրջանավարտներ՝
Սարքավորում և ենթակառուցվածք
115

3+
3
տեխնոլոգիական լսարան
Բարելավված հնարավորությունները թույլ են տալիս մասնագիտական դասընթացները ամբողջ ծավալով անցկացնել ամբիոնում նոր կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և բարձր տեխնիկական մակարդակով
Բակալավրի աստիճան -
141
Մագիստրոսի աստիճան -
31
Բակալավր
Մագիստրոս
Բակալավր
Մագիստրոս
28.03.2014 – 30.09.2020
25.09.2015 – 30.09.2021
28.03.2014 – 30.09.2020
25.09.2015 – 30.09.2021
Փորձագիտական զեկույց
-
Ն
ոյեմ
. 2013 թ.
Full transcript