Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kakayahang Pragmatik

No description
by

Christian Cabaraban

on 6 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kakayahang Pragmatik

Mga Bahagi ng Pagsusuring Pragmatik
Ang
Pagsusuri
ay bahagi ng pragmatiks na sinusundan ng interpretasyon sa gawain ng tao sa pamamagitan ng wika sa isang konteksto.
Pagsusuring Pragmatik
ay nag-uugnay sa pag-aaral ng mga
bagay na nailalahad
ng tagapgsalita/manunulat at
binibigyang kahulugan
ito ng tagapagkinig/mambabasa.
Pragmatiks sa Kumunikasyon
Kakayahang Pragmatik
MARAMING SALAMAT SA PAKIKINIG!!!
Kakayahang Pragmatik
Pagtamo ng Kakayahang Pragmatik
Nakasalalay sa
kritikal na kamalayan at atensyon
sa mga sosyolingguwistiko at sosyo-kultural na elementong nakapailalim sa
pagkilos at pag-uugali
ng nag-uusap
Aralin 3

10/7/16 8:16AM 35'C
Larangan ng Pragmatiks
Pragmatiks
Isang sangay ng lingguwistika na inilalarawan bilang
pag-aaral ng ugnayan
ng mga anyong linguwistiko at mga gumagamit nito.
Pangkat 2
Binibigyang pansin ang
gamit ng wika
sa panlipunang konteksto gayundin kung paano lumikha at nakauunawa ang kahulugan ang tao sa pamamagitan ng wika
(YULE, 1996)
Nakapaloob sa kakayahang ito ang pagpaparating ng mensaheng
ninanais
(kasama ang lahat ng ibang kahulugan) sa anumang konstekstong sosyo-kultural.
(FRASER, 2010)
Ang kakayahang ito ay tumutukoy sa kaalaman kung
paano
naiugnay ang wika sa sitwasyon na panaggagamitan nito
(CHOMSKY).
Ayon kay
BADAYOS
at mga kasama (2010), ang pragmatiks ay kinapapalooban ng pangkalahatang kakayahan sa kumunikasyon.
UNA: Ang gamit ng wika sa iba't ibang layunin gaya ng pagbibigay-impormasyon pagbati, pagnanais.
IKALAWA: Paghiram o pagbabago ng wikang gagamitin batay sa inaasahan ng tagapakinig o sitwasyon.
IKATLO: Ang paggamit ng tuntunin sa isang talastasan tulad ng pagkukuwento, o pagbibigay-ulat atbp.
ay ang kakayahang maiparating ang isang
tukoy na mensahe
sa anumang kontekstong hinggil sa kultura at sa nais maiparating ng tagapagdinig sa tagapaghatid nito.
Teoryang Pragmatik:
Ang isang mahusay na diskurso ay
palaging nakabatay sa kinalalagyang sitwasyon
na mga taong sangkot sa usapan.
Sources:
Aklat sa Sidhaya 11

https://prezi.com/dashboard/#

https://tl.wikipedia.org/wiki/Pragmatiks
Pragmatiks o Pragmatika
ay isang kabahaging larangan ng lingguwistika na nag-aaral ng mga paraan kung
paano nakapag-aambag ang konteksto
sa pagbibigay ng kahulugan sa wika o salita.

Ito tumatalakay sa ugnayan ng mga ipinapakitang senyales o paraan ng paghahayag, at pati na ng mga taong gumagamit nito.
Paul Grice
May-akda ng
Gricean pragmatics
na pinagbabatayn ng mga teorya ng Primatiks.
Naniniwalang ang bawat
mensahe
ay mayroong kahulugan para sa mga tapagsalita
(speaker meaning)
Speaker Meaning
o kahulugan ng mensahe ayon sa tagapagsalita na nakasalaysay sa konteksto na kung paano ito taggapin ng mga tagapakinig niya.
Ang paggamit ng wika ng
Interlokyutor
(tagapagsalita) o
speech act
sa pagganap ng isang gawain ay maaaring magbunga n iba't ibang aksiyon depende sa mahihinuhang interpretasyon ng tagakinig ng usapan.
PS: Maaaring magbigay ng kumento, o reaksiyon ang tagapagkinig batay sa naobserbahan nitong mga aspeto sa interlokyutor
Ang
Interpretasyon
ay nakabatay sa kausap, lugar, panahon, konteksto at sitwasyon sa paggamit ng wika.
I-Paggalugad
Sa paraan ng
Paghihinuha
(inferencing) ng isang mambabasa/tagakinig, nabibilang dito ang
"hindi nakikitang kahulugan"
o invisible meaning.
Panukala ni Grice:
ang usapan ay nararapat na nakasalaysay sa pinag babahaginang
"principle of cooperation"
.
ang mga patakaran sa isang usapan
(conversational maxims)
ay ginagamit upang maging akma ang mga pahayag ng "principle of cooperation" ng mga magkausap.
ang mga patakarang ito ay may kinalaman sa mga sumusunod:
I-TUNGKOL SA
DAMI
(maxim of quantity)
Kailangang gawing impormatibo at naaayon sa hinihingi ng pagkakataon ang kontribyusyon ng nagsasalita sa usapan
II-TUNGKOL SA
URI
(maxim of quality)
Hindi dapat magbigay ng impormasyon tungkol sa isang bagay nang hindi nalalaman kung totoo o kulang ang patunay
III-TUNGKOL SA
PAGIGING AKMA
IV-TUNGKOL SA
PAMAMARAAN
Ipinapalagay ng nakikinig na makabuluhan sa paksang pinag-uusapan ang sinasabi ng nagsasalita.
Ipinapalagay na maliwanag at hindi malabo ang sinsabi ng nagsasalita at hindi ito ipagkait ang anumang mahahalagang bagay sa usapan.
(maxim of relevance)
(maxim of manner)
HAPPY TEACHER'S DAY MA'M EMEM!!!
PATNUBAYAN TAYO NG DIOS!!!
Full transcript