Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Objawienie Boga w Starym i Nowym Testamencie

No description
by

Bartosz G

on 10 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Objawienie Boga w Starym i Nowym Testamencie

Czym jest objawienie
Objawienie jest to inicjatywa
Boga
dotycząca życia
człowieka
.Odkrycie, nagłe odsłonięcie czegoś, co było zakryte.
Obraz Boga jest inny w Starym i Nowym Testamencie
W Starym Testamencie mówi się, że Bóg jest miłosierny, cierpliwy, bogaty w łaskę
(Księga Wyjścia 34:6, Księga Liczb 14:18; Księga Powtórzonego Prawa 4:32.)
. W Nowym Testamencie jego miłość ukazana została w sposób pełniejszy, bo „
tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne

(J 3:16)
W Starym Testamencie widzimy Boży gniew wylany na grzeszników. Bóg, choć jest miłosiernym ojcem, karze Izraela za grzechy. Podobnie jest w Nowym Testamencie; czytamy, że gniew Boga wciąż „ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta” (Rz 1:18)
Bóg z miłości objawił się i udzielił człowiekowi. Przynosi w ten sposób ostateczną i przeobfitą odpowiedź na pytania, jakie stawia sobie człowiek o sens i cel swego życia.
(KKK 68)
Objawienie Boga w Starym i Nowym Testamencie
Rodzaje objawień
Objawienie naturalne
jest to po prostu objawienie się Boga w naturze, w całym stworzonym przez Niego świecie.
Objawienie nadnaturalne lub Objawienie Boże
dzieli się na:
Eschetyczne
Następuje po śmierci.
Objawienia możemy też podzielić na prywatne i publiczne.
Actio Dei
Działanie Boże, szczególny rodzaj działania Boga - wszystkie cudy (jak przejście przez Morze Czerwone, Cud w Kanie Galilejskiej)
Locuttio Dei
Bóg się objawia przez swoje słowo. W Starym Testamencie pośrednikami między Bogiem a ludźmi byli prorocy. W Nowym Testamencie natomiast - Jezus Chrystus, a potem apostołowie.
Teofanie
Niezwykle tajemnicze objawienie się Boga pod postacią znaków (np. płonący krzew). W Nowym Testamencie Chrzest Jezusa i Przemienienie na Taborze.
Według nauki Kościoła całość treści Objawienia została przekazana ludziom w objawieniu publicznym, które zostało już zakończone. Bóg powiedział wszystko w swoim Słowie.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego, ogłoszonym w 1992 r., znajduje się krótkie przypomnienie nauki Kościoła na temat objawień prywatnych:

„W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest «ulepszanie» czy «uzupełnianie» ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej."

Objawienia prywatne mają więc w Kościele niewielkie znaczenie i można nawet mówić o ich skromnym statusie, gdyż:
1. Nie mogą one nic dodać do Objawienia Chrystusa,
2. Są jedynie formą różnych działań w Kościele, a nie dotyczą Jego fundamentów;
3. Nawet uznane objawienia prywatne nie stanowią dogmatu
4. Słowa Jezusa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29) wyraźnie aprobują „wiarę na słowo”, bez dodatkowych „znaków”.

Kiedy czytamy Biblię nie analizując jej możemy stwierdzić
Fakt, że Biblia stopniowo odkrywa przed nami Boga, mógł przyczynić się do stworzenia fałszywego obrazu Boga. Jednak kiedy uważnie czytamy Stary jak i Nowy Testament szybko dochodzimy do wniosku, że Bóg nie różni się w zależności od Testamentu, i że gniew Boga, i Jego miłość ukazane nam zostają w obu częściach Pisma Świętego.
Prezentację przygotował
Bartosz Gawior
Kiedy ktoś naprawdę czyta i studiuje Biblię, zaczyna rozumieć, że Bóg w Starym i Nowym Testamencie jest
taki sam
. I choć Biblia składa się z kilkudziesięciu ksiąg, napisanych na dwóch (lub nawet trzech) kontynentach, w trzech różnych językach, w przeciągu około 1500 lat, przez około 40 autorów, Pismo Święte stanowi jedną, nierozerwalną i integralną całość.
W Starym Testamencie mamy do czynienia z Bogiem-Ojcem, który zajmuje się narodem wybranym - Izraelem. Kiedy jednak lud zaczynał grzeszyć Bóg karał ich, a widząc ich pokutę darował im grzechy. W wielu sytuacjach w Nowym Testamencie Bóg postępuje podobnie. Na przykład List do Hebrajczyków (12:6) mówi „Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje”.

Warto też wspomnieć o samym przedstawieniu Boga; w Starym Testamencie Bóg jest rozumiany jako jednostka, jedna osoba, mimo, że On sam wspomina o choćby Duchu Świętym (Wj 35;31)
"i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła,"
W Nowym Testamencie Bóg jest natomiast przedstawiany nam w pełni - jako jedna z Trzech Osób Boskich
Full transcript