Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ARMIA POLSKA ZA PIERWSZYCH KRÓLÓW ELEKCYJNYCH

No description
by

Milena Nowak

on 6 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ARMIA POLSKA ZA PIERWSZYCH KRÓLÓW ELEKCYJNYCH

Armia
polsko-litewska
w XVI
wieku
WOJNA
O INFLANTY

PIECHOTA
WYBRANIECKA
PUŁKI KOZACKIE
ARMIA POLSKA ZA PIERWSZYCH
KRÓLÓW ELEKCYJNYCH

WOJNY
ZE SZWEDAMI
WOJSKO
KWARCIANE
"Kozak na stanowisku" Józef Brandt
a
t
a
m
a
n
k
o
z
a
c
k
i
TABOR KOZACKI
Rekonstrukcja
kozackiej czajki
z XVI wieku
w Muzeum Kozaczyzny
Zaporoskiej na wyspie Chortyca
CZAJKI
Wąs, kowal ze Lwowa, podpala twierdzę w Połocku, umożliwiając jej zdobycie przez wojska Stefana Batorego w 1579 r.
Chłop Wieloch pod gradem kul i kamieni podpala twierdzę rosyjską Wielkie Łuki, torując drogę do szturmu polskiej armii Stefana Batorego w 1580 r.
1561 r.- sekularyzacja inflanckiej części zakonu
1570 r.- porozumienie
1577 r.- siły Iwana IV Groźnego uderzają na Inflanty
1579 r.- oblężenie twierdzy połockiej
1580 r.- Batory uderza na Wielkie Łuki
1581 r.- wojska Batorego pod Pskowem
1582 r.- rozejm
Jan Matejko "Stefan Batory pod Pskowem"
Jan III Waza 1592r. †
Zygmunt III Waza
K
A
R
O
L
S
U
D
E
R
M
A
Ń
S
K
I
1600 r. - przyłączenie do Rzeczypospolitej Estonii należącej do Szwecji
1604 r. - Karol IX Sudermański wysyła swoje wojska do Inflant
1605 r. - Jan Zamojski zrzeka się dowództwa; rusza szwedzka ofensywa
rokosz Zebrzydowskiego
1611 r. zawieszenie broni
Krzysztof Radziwiłł
+
Jan Karol Chodkiewicz
J
A
N
Z
A
M
O
J
S
K
I
BITWA POD KIRCHOLMEM
27 września 1605 r.
Pieter Snayers "Bitwa pod Kircholmem"
WOJNY Z ROSJĄ I TURCJĄ
DYMITR SAMOZWANIEC
BRAHIN
1603 r.
MOSKWA
1606 r.

Szujski
Stanisław Żółkiewski
Carowe Zamijszcze
4 lipca 1610 r. bitwa pod Kłuszynem
ROZEJM W DYWILINIE
ROK 1619
Wielkie Księstwo Litewskie uzyskało ziemię smoleńską, zaś Korona ziemię czernihowską i siewierską
Car Michał I Romanow zrzekał się tytułów księcia czernihowskiego, siewierskiego, smoleńskiego oraz inflanckiego
Uzgodniono wymianę jeńców
Pominięto drażliwą kwestię zrzeczenia się pretensji do tronu carskiego przez królewicza Władysława, pomimo nalegań strony rosyjskiej
Nie ujęto również w porozumieniu postulatów Rosjan dotyczących zwrotu łupów wywiezionych z Kremla
BITWA POD CECORĄ
ROK 1620
WITOLD PIWNICKI
Śmierć Stanisława Żółkiewskiego, mal. Walery Eljasz-Radzikowski
Bitwa pod Cecorą 1620, mal. Juliusz Kossak
Zakończona porażką Polski
Z całej wyprawy wróciło około 1500 osób – praktycznie niezdolnych do walki
Zginął Staniał Żółkiewski
Syn Żółkiewskiego oraz hetman polny Stanisław Koniecpolski dostał się do niewoli
BITWA POD CHOCIMIEM
ROK 1621
Jan karol chodkiewicz
17 tys. jeźdźców
14 tys. piechurów
+
30 tys. kozaków
wojsko tureckie
100 tys.
żołnierzy
Śmierć Chodkiewicza
zawarcie pokoju z Turcją
LISOWCZYCY
Bractwo żołnierskie zorganizowane w chorągwie
1,5 - 20 tys. żołnierzy
znani z braku dyscypliny i okrucieństwa
pierwszy oddział sformowany w 1607 r. przez Aleksandra Lisowskigo
rozwiązani w 1635 r.
Józef Brandt – „Lisowczycy przed gospodą”
"Lisowczyk" Władysława Szernera
Lisowczycy - Strzelanie z łuku, Joseph von Brandt

HUSARIA
Dziękuję
za uwagę
wykonanie: Milena Nowak
Full transcript