Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

8_Kockazatok_Prince2_Liceum

No description
by

Liceum Oktatokozpont

on 18 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 8_Kockazatok_Prince2_Liceum

Projektmenedzsment Módszertan
2014 DECEMBER
8.
KOCKÁZATOK
A projektmenedzsment
7 nagy fejezete, témája (themes)
, megfelelés
(projekt terv, minőség terv, stb.)
a befektetés indoklás (business case)
szervezet
minőség
terv
kockázatok
változások (change)
előrehaladás
KOCKÁZATOK - rizikók
CÉL: a projekt során előforduló
bizonytalanságok azonosítása, értékelése
és
kontrollálása
ezáltal
fokoz
va a projekt
sikeresség
ének
lehetőségé
t.
Projekt = változtatás -> kockázat -> bizonytalanság
Hatékony döntéshozatal a kockázatok megértésevel:
ok
uk -
valószínűség
ük - várhatóan
mikor
következnek be
hatás
uk -
időtartam
uk -
befolyásolás
uk
eszközei

A kockázatok meghatározása
Veszély
lehetőség
esélye
Mit kockáztatunk?
A projekt céljainak elérését
Kockázat menedzsment
Felismer - Értékel - Kontrollál
reakció; kockázat tulajdonos
PERSPEKTÍVÁI:
program
stratégiai
projekt
operáció
hosszú távú
közepes
rövid távú
ü z l e t i v á l t o z á s
SZERVEZETI
MEGKÖZELÍTÉSE:
> értsük meg a kockázat
kontextus
át
> vonjuk be az érintetteket
> fogalmazzunk meg
egyértelmű
projekt
célok
at
> alakítsuk ki a projekt kockázat
menedzsment megközelítés
t
> kockázat
riportok rendszeres
en
> fogalmazzunk meg
egyértelmű szerepek
et és
felelősök
et
> alakítsunk ki a
kockázat menedzsmentet támogató struktúrá
t
>
monitor
ozzunk
korai kockázat felismerés
céllal
>
ciklikus áttekintés, folyamatos fejlesztés
KOCKÁZAT MENEDZSMENT
Van vállalati kockázat menedzsment stratégia?
kockázati étvágy?
- ha nincs, készítsük el a projektét...be fogjuk ágyazni
a projekt menedzsment tevékenységekbe
Attitűd
(vállalaté v. vezetőségé)
Kockázat regiszter
>
ki
és
mikor fedezte fel
>
kategória
>
leírás
ok, hatás
kockázati esemény
>
valószínűség, hatás, várt intenzitás
>
közelség
>
ellenintézkedés
, annak
kategóriá
ja
>
státusz, tulajdonos, végrehajtó
Kockázat menedzsment ELJÁRÁS
felismer
értékel
tervez
megvalósít
kommunikál
FELISMER
> mire / a projekt mely céljára vonatkozik a kockázat?
KOCKÁZAT MENEDZSMENT STRATÉGIA
A projekt indítási szakaszban készül el
...majd folyamatosan frissül.
MANDÁTUM
BRÍF
TERMÉKLEÍRÁS
Döntések
et tartalmaz a következőkkel kapcsolatban:
> kockázat menedzsment
eljárások
>
eszközök és technikák
>
rekordolás
> a kockázat menedzsment tevékenységek
időzítés
e
>
szerepek
és
felelősségek
> kockázati
mércék
valószínűség, hatás, közelség
> kockázat
kategóriák
kockázat lebontás struktúra
>
intézkedés
kategóriák
> korai figyelmeztetés
indikátorok
> kockázati
tűrések
> kockázati
költségvetés
%-ok, eltérés átlagértékektől
Kockázat lebontás struktúra
PÉNZÜGYI KOCKÁZAT
VALUTA ÁRFOLYAM
HITEL TÚLLÉPÉS
VEVŐ NEM FIZET
csőd
mi sem tudunk fizetni
a szállítóinknak
szerződés szegés
VESZÉLY
ESŐ
ÁRADÁS
TERMÉS KIESÉS
ok
esemény
hatás
Elvárt érték:
ÉRTÉKELÉS
Pareto analízis:
Értékelési technikák
Egy adott kockázat
ár
a 200e Ft
Bekövetkezésének
valószínűség
e: 25%
Akkor az elvárt értéke:
200
*
0,25=50e
rangsor
oláson alapszik
a legnagyobb hatású kockázatok kerülnek előre
80% - 20% elv
TERVEZÉS
CÉL:
intézkedések
(response) megtervezése
kiküszöbölni,
minimálizál
ni
a
veszélyek
et
maximalizál
ni a
lehetőségek
et
> Intézkedési lehetőségek köre, listája
> legyenek arányosak
> "value for money" - ár / érték arány
> intézkedés után: visszamaradt kockázatok
(tartsuk rajta a szemünket)
> másodlagos kockázat=egy intézkedés eredményeként megjelenő
VESZÉLY
LEHETŐSÉG
elkerül
kihasznál
csökkent
(át)hárít
fokoz
osztozik
elfogad
elutasít
valószínűség és / vagy hatás
pl.
kockázat büdzséből
, csak a hatást
csak (a jellemzően anyagi) hatást
"B" terv
pl. biztosítás
MEGVALÓSÍT
A
felismer
t és
kiértékel
t kockázat
megtervez
ett
intézkedés
ének
MEGVALÓSÍTÁSA
.
hatékonyság monitorozása
helyrehozó tevékenység
ha az intézkedés eredménye nem felel meg az elvárásoknak, akkor
(corrective action)
SZEREPEK:
> a kockázat
tulajdonos
a
>
megvalósító
(gyakran ugyanaz a személy)
KOMMUNIKÁCIÓ
Belső
: projekt csapat
Külső
: vállalat, érintettek
HOL, MIBEN?
> ellenőrző pont riportok
> hangsúly riportok
> szakasz záró riportok
> projekt záró riport
> tanulságok riport
A hatékony kockázat kommunikáció EREDMÉNYEI
> új kockázatok feltárása
> részvétel, elkötelezettség
fokozása
Felelősségek
Vállalatvezetés
Szponzor
Vezető felhasználó
Projekt menedzser
Vezető kivitelező
Projekt biztosítás
Projekt támogatás
Csoport vezető
Rendelkezésre bocsájtja a
vállalati kockázat menedzsment direktívák
at
és
eljárás leírás
t.
Felel a
kockázat menedzsment MINDEN ASPEKTUSÁ
ért,
különösen a
kockázat menedzsment stratégia
megléért.
Gondoskodik róla, h a
BEFEKTETÉS INDOKLÁSHOZ KÖTŐDŐ KOCKÁZATOK
at
felismer
jék,
értékel
jék és
kontollál
ják.
Ha indokolt
eszkalál
ja a kockázatokat a vállalatvezetésnek.
Gondoskodik róla h a
FELHASZNÁLÓI KOCKÁZATOK
at
felismer
jék,
értékel
jék és
kontollál
ják.
Gondoskodik róla, h a
KIVITELEZÉSHEZ KÖTŐDŐ KOCKÁZATOK
at felismerjék, értékeljék és kontollálják.
Elkészíti a
KOCKÁZAT MENEDZSMENT STRATÉGIÁ
t.
Elkészíti és fenntartja a
KOCKÁZAT REGISZTER
t.
Gondoskodik róla, h a
KOCKÁZATOK
at felismerjék, értékeljék és kontollálják a
projekt
teljes életciklusa során.
(highlight report)
Full transcript