Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bijeenkomst jonge kind 2, Klaroen Maarssen

21 februari 2018
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 21 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bijeenkomst jonge kind 2, Klaroen Maarssen

wat observeren we...?
opmerken
bewustworden
verkennen
onderzoeken
eigen maken
begrijpen
toepassen
leercyclus

handelen vanuit concrete werkelijkheid

handelen in de verkleinde werkelijkheid

handelen met concrete abstracties

werken met concrete afbeeldingen

werken met abstracte afbeeldingen
Niveaus van leren...
Leerplankader voor het jonge kind
Wat zijn je gegevens?
O
pbrengst
G
ericht
W
erken

'Kleuter zijn is een ontwikkelingsfase, geen leeftijdsaanduiding'
THEMAPLANNING
JAARPLANNING
GROEPSOVERZICHT
is basisaanbod
GROEPSPLAN
Van inhoud naar activiteit
een beredeneerd aanbod voor het jonge kind
evalueren
Terugblik en evaluatie
https://www.leraar24.nl/kleuters-spelen-in-hoeken/
Hoe zien we de niveaus terug in ons thema-aanbod?
inhoud: ordenen en tellen
Verdieping Jonge Kind
Waar gaan we mee aan de slag?
Rekenen met kleuters - belang van spelend leren
alles in het teken van begripsvorming
...ook bij ontluikende- en beginnende geletterdheid
dieper leren
OpbrengstGericht Werken vanuit spel
een kind speelt niet om zich te ontwikkelen, maar het ontwikkelt door te spelen.
een beredeneerd aanbod door
handelingsgericht te observeren


verdieping vanuit inhouden
leerlingvolg-
systeem

vaardigheden
werken aan
Thema-Groeps-Plan
woensdag 21 februari 2018
Het MT van basisschool De Klaroen heeft deelgenomen aan de training Leidinggeven aan de onderbouw. Men is met de informatie van deze dag aan de slag gegaan en heeft geconstateerd dat een doorontwikkeling van een beredeneerd aanbod in de onderbouw wenselijk is. De focus mag komen te liggen op de volgende punten:
1. Doelgericht en systematisch de ontwikkeling stimuleren door kwalitatief goede thema's en activiteiten voor te bereiden en deze doelgericht en planmatig in de praktijk uit te voeren.
2. Werken met een formulier dat doelen en activiteiten per thema uiteenzet en tevens als groepsplan kan worden ingezet.

DOELEN
Wat willen we samen bereiken?
Aanleiding...
is differentiatie
Niveaus van leren...
Hoe zien we de niveaus terug in ons thema-aanbod?
inhoud: ordenen en tellen
thema-groeps-plan
drie-stappen-plan
1. doelen bepalen
2. aanbod bepalen
3. differentiatie aanbrengen
SELECTEREN
- inhouden leerplankader
PASSEND bij groepsoverzicht
- thema
LEERERVARINGEN
(niveaus van leren)
- kring
- hoeken
- activiteiten werkles
- materialen
- buitenspelDIFFERENTIATIE
* leerlingen
*** leerlingen
extra activiteiten
Rekenen met kleuters - belang van spelend leren
alles in het teken van begripsvorming
...ook bij ontluikende- en beginnende geletterdheid

handelen vanuit concrete werkelijkheid

handelen in de verkleinde werkelijkheid

handelen met concrete abstracties

werken met concrete afbeeldingen

werken met abstracte afbeeldingen
1. Welk doel heeft het ook al weer
2. De plek van de vorige les in het grote geheel
3. Wat gaan we vandaag doen
4. Welke plek heeft de les van vandaag in het geheel
5. Wat kunnen we aan het eind


Aan de slag...!
thema-groeps-plan
Full transcript