Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ungdom og senmodernitet - Psykologi C

Gennemgang af ungdom og senmodernitet i forhold til "Psykologiens Veje" af Ole Schultz Larsen. Udarbejdet at Majken Green
by

Majken Green

on 18 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ungdom og senmodernitet - Psykologi C

Ungdom og senmodernitet
By Sydo.fr
Identitet
1
Kapital
Giver adgang til muligheder og magtpositioner.
Økonomisk kapital: Adgang til penge og materielle goder.
Kulturel kapital: Dannelsesmæssige og sociale koder.
Social kapital: Sociale relationer, netværk og grupper.
Habitus
Ballast af sociale erfaringer og kompetencer man har med fra barndommen.
Kropsligt lagret
Tavs viden
Bestemmer valgmuligheder og livsvej
Identitetsforvirring i de nye roller
Identitetssøgen i ungdommen
Udvikler sig hele livet.
En proces, der forener individet med det social.
Jeg-identitet (Erikson)
Lodrette dimension - identitetens inderside.
Være i overensstemmelse med sig selv og sin krop.
Sikrer kontinuitet.
Social identitet
Horisontale dimension - identitetens yderside
Være i overensstemmelse med andre - fx tilhøre en gruppe eller have en rolle.
Krop
Primære kønstræk: Menstruation og sædproduktion
Sekundære kønstræk: Bryster, pubeshår, stemme og udvikling af krop
Køn
Kønsidentitet: Tidens kønsroller og kønsidealer
Stærk polarisering af kønsrollerne
Seksualisering
Intimisering af medierne
Identitet
Risiko - unge handler ud fra oppustede idealbilleder.
Opmærksomhed på sig selv
Eksperimenteren og afprøvning af roller
Sociale arenaer
Social mobilitet og omstillingsparthed
Skifte mellem normer og roller - der ikke nødvendigvis passer sammen
Afprøver roller og livsstile - fører til udvikling af identiet
Det multiple selv - Kenneth Gergen
Mange identiteter - afstemt efter de sociale arenaer.
Giver IKKE identitetsforvirring.
Identiteten udvikles hele tiden med de relationer, vi indgår i.
Passer til den multikulturelle og globaliserede verden, vi lever i.
Der er kritik af dette synspunkt - Anthony Giddens mener, man glemmer jeg-identiteten (Erikson).
Identiteten i stadig udvikling - Anthony Giddens
Kulturel frisættelse: Frigjort fra traditionens bånd = valgmuligheder
Identiteten er et refleksivt projekt - dvs at man hele tiden genovervejer sin identitet
Ansvarlig for sit eget liv: Hvad vil jeg arbejde med, hvad vil jeg stå for, hvordan vil jeg leve?
Skaber selv vores egen fortælling om os selv
Identiteten funderet på grundlæggende tillid til verden - som hos Eriksons jeg-identitet
Ontologisk sikkerhed (ontologisk=læren om tilværelsens grundlæggende principper)
Med tillid og sikkerhed kan mennesket bedre klare de mange skift og valg
Tillid og risiko
Tvivl og usikkerhed kendetegner livet i det senmoderne samfund
Hvad er rigtigt, hvad skal man tro på, hvem har ret?
Risikosamfund
Vi er blevet mere opmærksomme på risici - bl.a. gennem medierne
Fremtidsangst kan opstå på baggrund af bekymringerne
Følelsen af utilstrækkelighed
Narcissistisk ungdom
1980'erne: Selvoptagede og stort behov for anderkendelse
Narcissistiks personlighedsforstyrrelse: Overdrevne storhedsforestillinger & mindreværdsfølelser
Nynarcissisme
Mulighederne for at dyrke sit selvbillede via de sociale medier
Selviscenesættelse
Det senmoderne samfund
Vi skal selv finde ud af, hvem vi er
Vi skal selv skabe vores tilværelse
Der er ikke en fast mening med tilværelsen
Både positivt og negatigt - og et vilkår
3 socialkarakterer
1. Det traditionelle samfund eller landbrugssamfundet
Traditionsstyret socialkarakter
En del af helheden - ikke et individ
Underlagt fællesskabet
2. Industrisamfundet
Indrestyrede socialkarakter - fungerer på egne betingelser
Stadig afhængig af familiens normer og traditioner
Autoritær opdragelse
Styret af samvittighed
Virker stærk udadtil
Usikker og neurotisk indadtil
3. Det senmoderne samfund
Gruppestyrede socialkarakter
Stærkt afhængig af andres anerkedelse - især fra jævnaldrende
Tilpasningsdygtig
Omstille sig og være fleksibel
4 elevtyper
1. Den interesserede
Åben
Påtager sig ansvar
Kritisk overfor medstuderende der ikke er interesserede
2. Den lektietyngede
Lektier er i vejen for livet
Dårlig samvittighed
Tænker på karaktererne
3. Den sociale
Handler om at have det sjovt
Mindre vigtigt med mødepligt og faglige krav
4. Den umotiverede
Er stået af
Det er ligegyldigt eller mangler tillid til egne evner
Mangler social kapital
Anoreksi
Cutter
Bulimi
Ekstrem sundhed
Ortoreksi
Selvskade
Hvorfor..?
Full transcript