Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu

No description
by

Jolanta Anna Czereśniowska

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu


Koncepcja pracy
Szkoły Podstawowej nr 74
w Poznaniu

Jolanta Czereśniowska
RODZICE
NAUCZYCIELE
UCZNIOWIE
TRÓJPODMIOTOWOŚĆ
KOMPETENCJE NAUCZYCIELA
XXI WIEKU
merytoryczne
psychologiczno - pedagogiczne
diagnostyczne
w dziedzinie planowania i projektowania
dydaktyczno - metodyczne
komunikacyjne
medialne i techniczne
RODZICE
są partnerami szkoły.
Szkoła pozyskuje opinie na temat swojej pracy.
UCZNIOWIE
Zadaniem nauczyciela jest wyposażenie ucznia
w umiejętność radzenia sobie ze zmieniajacą się rzeczywistością.
osoba organizująca
proces uczenia się
opiekun ucznia
osoba integrująca wewnętrzne potrzeby uczniów
osoba kreująca warunki do uczenia się
osoba uczestnicząca w wymianie emocjonalnej
W szkole są realizowane inicjatywy rodziców.
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły
i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
szafki uczniowskie
wolontariat
stowarzyszenie
zajęcia dodatkowe
strona internetowa
"Mam 6 lat"
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice
kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.
Zadania szkolne powinny stymulować
rozwój wewnętrzny i kreatywność uczniów.
Motywacja jest ważniejsza niż możliwości intelektualne.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 W POZNANIU
zna i rozumie treści nauczania przedmiotu,
swobodnie porusza się w zagadnieniach przedmiotowych i rozwiązaniach metodycznych,
umie strukturalizować treści, wiązać je z zagadnieniami ponadprzedmiotowymi,
ma przygotowanie wykraczające poza ramy podręczników,
rozszerza wiedzę przedmiotową o zagadnienia z innych dziedzin (model nauczania zintegrowanego, blokowego i interdyscyplinarnego w szkole współczesnej),
aktualizuje wiedzę, poddaje wiedzę nieustannej selekcji i hierarchizacji,

posiada podstawę teoretyczną do działań diagnostycznych, dydaktycznych i wychowawczych,
umie wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii społecznej i rozwojowej w praktyce szkolnej,
wykorzystuje tę wiedzę do motywowania i oceniania uczących się,

umie rozeznać się w możliwościach uczniów, ich zainteresowaniach, potrzebach, relacjach społecznych,
umie planować i podejmować działania edukacyjne w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie sytuacji,
umie czerpać i gromadzić informacje dotyczące warunków środowiskowych, stanu zdrowia, struktur osobowości, mocnych
i słabych stron, stosunków społecznych panujących w grupie,
umie sprawnie posługiwać się narzędziami gromadzenia informacji o uczniach, indywidualizować proces edukacyjny na podstawie zebranych danych,

mają wpływ na efektywność pracy szkoły,
wiążą się z celem zajęć i sposobem zorganizowania procesu, odwołują się do umiejętności wykorzystania różnych metod i środków dydaktycznych,

koncentrują się na warsztacie pracy nauczyciela i ucznia,
kojarzone są najczęściej z metodami o charakterze poszukującym i aktywizującym,
wiążą się z informacją zwrotną, umiejętnością słuchania, tworzeniem dobrych relacji wzajemnych i unikaniem barier komunikacyjnych,
Full transcript