Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het beleidsdebat

Door goede debaters te observeren, kun je de kunst van het debatteren van hen 'afkijken'.
by

Myrthe Goemaat

on 27 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het beleidsdebat

De opbouw van het beleidsdebat Tijd
Opzetbeurt voorstanders (V1) 3 minuten
Opzetbeurt tegenstanders (T1) 3 minuten
Verweerbeurt voorstanders (V2) 3 minuten
Verweerbeurt tegenstanders (T2) 3 minuten
Slotbeurt tegenstanders (T1) 1 minuut
Slotbeurt voorstanders (V1) 1 minuut Vaste geschilpunten Bewijslast 1
Bestaan er in de huidige situatie (beleid x) inderdaad problemen?

Bewijslast 2
Is het bestaande beleid oorzaak van de problemen?

Bewijslast 3
Is het nieuwe beleid wel in staat de problemen op te lossen?

Bewijslast 4
Wegen de voordelen van het beleid op tegen de nadelen ervan? Beleidsstelling De opbouw van het beleidsdebat Minidebat De opbouw van het minidebat Tijd
Opzetbeurt voorstander 2 minuten
Opzet/verweerbeurt tegenstander 2 minuten
Slotbeurt voorstander 1 minuut Soorten stellingen 1. Beleidsstellingen: maatregelen
Beleid X moet vervangen worden door beleid Y

2. Waardestellingen: oordelen
Goed/slecht, meer/minder belangrijk, etc

3. Feitelijke stellingen
Bewering X is waar
Voorbeelden 1. Beleidsstellingen: maatregelen
Beleid X moet vervangen worden door beleid Y
De VU moet Engels in de bachelorsfase als voertaal hanteren.

2. Waardestellingen: oordelen
Goed/slecht, meer/minder belangrijk, etc
Het is beter om biologisch vlees te eten dan vlees afkomstig uit de bio-industrie.

3. Feitelijke stellingen
Bewering X is waar, feitelijk controleerbaar
De TU Delft is de grootste technische universiteit van Nederland. Een beleidsstelling is een stelling die een verandering beoogt van het huidige beleid x in beleid y.

Voorbeeld: Moedertaaldocenten moeten urenvermindering krijgen.

1 Het als nieuw voorgestelde beleid wordt concreet in de stelling vermeld.
2 Het werkwoord ‘moeten’ wordt in dit type stelling vaak gebruikt. Uitgewerkt voorbeeld geschilpunten Het beleidsdebat Opzetbeurt voorstanders
• Ingaan op de vier vaste geschilpunten
• Bij elk punt minimaal één argument noemen. Opzetbeurt tegenstanders
•Vaste geschilpunten vormen de leidraad.
•Naar voren brengen eigen argumenten.
•Weerleggen argumenten van voorstanders. Verweerbeurt voorstanders
Argumenten van tegenstanders weerleggen.
Eigen (sterke) argumenten nogmaals benadrukken of verder onderbouwen. Verweerbeurt tegenstanders
•Argumenten van voorstanders weerleggen.
•Eigen argumenten verstevigen. Slotbeurt tegenstanders
Puntsgewijze samenvatting, confrontaties langslopen en aangeven in wiens voordeel ze beslist zijn.
Conclusie: waarom moeten wij als tegenstanders het debat winnen. Slotbeurt voorstanders
Puntsgewijze samenvatting, confrontaties langslopen en aangeven in wiens voordeel ze beslist zijn.
Conclusie: waarom moeten wij als voorstanders het debat winnen. Bewijslast 1
Bestaan er in de huidige situatie (beleid x) inderdaad problemen? Bewijslast 2
Is het bestaande beleid oorzaak van de problemen? Bewijslast 3
Is het nieuwe beleid wel in staat de problemen op te lossen? Bewijslast 4
Wegen de voordelen van het beleid op tegen de nadelen ervan? Rituele slachting van dieren zonder verdoving moet verboden worden

Bewijslast 1
Er zijn dieren die onnodig moeten lijden doordat ze zonder verdoving geslacht worden.

Bewijslast 2
Het huidige beleid verbiedt slachting zonder verdoving niet en maakt slachting zonder verdoving dus mogelijk.

Bewijslast 3
Doeltreffendheid:
Wanneer er boetes en straffen staan op het uitvoeren van slachtingen zonder verdoving, zullen deze minder (of niet meer) plaatsvinden.
Uitvoerbaarheid:
Gezien de plannen van het kabinet om een dierenpolitie in te voeren, zal deze de nieuwe regel kunnen handhaven.

Bewijslast 4
De voordelen, het voorkomen van dierenleed, wegen in onze cultuur op tegen de nadelen, moslims die in de problemen komen m.b.t. hun geloof.
Full transcript