Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kommunikation

description
by

Espen Reedtz

on 23 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kommunikation

kommunikation
Appelformer
Logos
Ethos
Pathos
Basis:
Påstand

Belæg (argumenter)

Underliggende belæg
Argumentationsbegreber
Talehandlinger
Ordvalg
Kommunikationsmodel
Siger hvad?
Til hvem?
Respons?
Udvidet:
Styrkemarkører

Gendrivelse

Rygdækning
Hvem?
Kodning
Afkodning
Afsender:
Hvem er afsenderen?
Er afsenderen privatperson eller repræsentant for nogen/noget?
Er afsenderen troværdig eller er der en skjult dagsorden?
Meddelelser indeholder altid forskellige koder
Sproglige koder:
Er det dansk, engelsk, kinesisk?
Er det dialekt eller gruppesprog?
Fagsprog eller alment tilgængelig?
Kulturelle koder:
Historiske eller religiøse referencer
Intertekstuelle koder - referencer til andre
tekster, film, mm.
Modtager
Hvem er den tiltænkte modtager - og hvem er den faktiske?
Kanyle eller broadcast? TV (sendetidspunkt), biograf, avis, internet?
Primær og sekundære målgrupper? Fx børne-tv eller cornflakespakker (børn og forældre & omvendt).
Alder, køn eller segment.
Hvad er den ønskede respons, og hvad er den faktiske?
Ændrer modtageren adfærd. Fx køber et produkt, støtter en sag, sparer på strømmen?
Videregiver modtageren budskabet til andre? Fx Facebook
Klager modtageren over budskabet?
Svarer modtageren igen, direkte eller via et medie?
Cases
Apple "1984"
Alkohol-
kampagner
Danish mother
seeking
Man appellerer til modtagerens logik og fornuft.
Æbler er sundere end lakridser
For æbler indeholder vitaminier.
Banalitetstesten
En påstand er banal og dermed indholdsløs, hvis det ikke giver mening at sige det modsatte.
Fx:
I Venstre vil vi skabe et bedre samfund for alle.
(I Venstre vil vi skabe et dårligere samfund for alle.)
Og vitaminer er sunde.
Det kan godt være, at du bedre kan
lide lakridser, men æbler er sundere.
Jeg ved at æbler altid er sundere end lakridser
Jeg er ret sikker på at æbler i langt de fleste tilfælde er sundere end lakridser
Argument-
typer

Solidaritet
Handl nu!
Bekvemmelighed
Forfængelighed
Tryghed
Utryghed
Kvantitet
Kvalitet
Individualitet
Eksklusivitet
Nyhed
Egen vinding
Opg:
Find eksempler (faktiske eller fiktive) på de alle de forskellige argumentationstyper.
Fx solidaritet: "Spar på energien, for klodens skyld"
Opgave:

Analyser de tre film vha.
a) appelformerne
b) begreberne fra 'Praktisk argumentation'
eks. nr.1 "Du skal købe en applecomputer" (påstand) fordi.... (belæg)
c) kommunikationsmodellen
d) argumentationstyper
Opgave:
Opbyg en argumentation for - eller imod - det at tage en ungdomsuddannelse. Anvend begreberne.
Over/under
linjen

AIDA
Attention
Interrest
Desire
Action
Først skal der skabes opmærksomhed hos modtageren
Så skal modtageren gøres interesseret i budskabet
Derefter vil man forsøge at skabe en lyst eller behov eller holdning
Til sidst skal modtageren handle (købe, stemme, bidrage, melde sig ind. osv)
'90

'92

'93+94

'95

'96+97

'07

'09
Ordvalg
Der ligger meget betydning gemt i de ord man vælger at bruge.

Man kan om den samme bil sige:
"Dit køretøj" eller...
"Din gamle smadrekasse"
Grundbetydningen er den samme (en bil), medbetydningerne er helt forskellig.

Et kendt eksempel er da Foghs nye regering begyndte at kalde diverse faglige eksperter for "smagsdommere"
... eller hvad med:
"Statens uddannelsesstøtte" vs. "Cafepenge"?
Nationaliteter eller landsdele har også knyttet medbetydninger til sig.
Find eksempler på produkter, der benytter et geografisk område i sin markedsføring.
Fx "Bornholmsk unghane"

Og diskuter hvilke medbetydninger området tilføjer produktet.
Fordel disse ord på en skala fra positivt ladede til negativt ladede:
børnebegrænsning - forsterdrab - abort - fødselsregulering -fosterfordrivelse

Hvad er forskellen på disse udsagn:
han påstår...
han hævder...
han siger...
han udtaler...
han meddeler...
han konstaterer...

Find alle de synonymer for drenge/piger (vælg selv) I kan finde på - og fordel dem på en skala fra positivt ladede til negativt ladede.
Undersøg sagen omkring "Danish Mother Seeking"-kampagnen. Søg på nettet. Start fx her: http://blog.overskrift.dk/2009/09/13/karen26-tidslinie-sagen-om-visitdenmark-og-barnets-far-pa-youtube/

Brug de faglige begreber her på siden til at forklare, hvad der gik galt for kampagnen.
Med en talehandling taler man ikke bare, man udfører en handling med sproget.
Fx siger præsten ved et bryllup: "så forkynder jeg jer at være ægtefolk", når det er sagt er handlingen sket, parret er blevet gift.
Man skelner bl.a mellem disse typer talehandlinger:
Informationsudvekslende
Handlingsregulerende
Holdnings- og følelsesudtrykkende
Hvad er forskellen på disse udsagn:
Jeg vil gøre alt for at komme til din fest

Jeg regner helt sikkert med at komme til din fest

Jeg kommer til din fest

Jeg lover at komme til din fest

Jeg garanterer at jeg kommer til din fest

Hvilket udsagn ville du blive mest ked af,
hvis personen ikke kom alligevel?
Når man beskriver, påstår, eller forklarer ting. Eller hvis man spørger eller svarer på noget
fx er både "Hvad er klokken?" "Den er kvart i to" informationsudvekslende talehandlinger.
Når man gennem sin tale direkte påvirker sin egen eller andres virkelighed.
Fx præstens "så forkynder jeg jer at være ægtefolk"
eller "Hvis jeg bliver valgt, så bliver skatten sat ned!"
Når man fremfører sine egne holdninger eller oplevelse af tingene. Fx ved at rose eller kritisere.
fx "Jeg synes det er for dårligt at busserne aldrig kommer til tiden"
"Regeringen har gjort et godt stykke arbejde for at fremme integrationen"


Det er ofte svært at placere talehandlinger præcist i én af kategorierne.
fx "Uh, her er virkelig koldt!" - på overfladen er det en følelsesudtrykkende talehandling, men dybere nede kan der let være gemt en handlingsregulende: "Luk lige vinduet!"
Billedsprog - Sprogfigurer
- sætninger der starter ens: sammen kan vi skabe et bedre samfund, sammen kan vi..., sammen...

- sætninger der slutter ens.

fx vi vil vinde - sammen står vi stærkt

- sprogligt billede hvor egenskaber ved en ting overføres til noget andet.
- "Du er blomsten i mit liv"
(der skelnes mellem levende og døde metaforer - ofte lig med klichéer)

- har den effekt at lede modtageren til bestemte svar. Fx: Hvor smart var det lige?
Kommunikationssituation
Hvilket medie?
Hvordan møder modtageren kommunikationen?
Del af en debat eller kampagne?
Med hvilket formål? Hovedbudskabet?
Man appelerer via talerens troværdighed i fagkundskab og personlighed.
Man appellerer til stærke og umiddelbare følelser.
Retorik & Argumentation
Anafor
Epifor
Bogstavrim (alliteration
Metafor
Retoriske spørgsmål
Digte
Mange forskningsresultater viser at
æbler er sundere end lakridser
'14
Lars Løkkes gule seddel til Helle
(Semantik)
'14
Full transcript