Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Burgers en stoommachines

H4 par 1-5 2 Havo
by

Maxim Arnoldy

on 3 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Burgers en stoommachines

Burgers en stoommachines
Moderne tijd :
1600 wetenschappelijke revolutie zorgt voor meer uitvindingen
gevolg:
1700 begin van de verlichting
1700 mechanisch wereldbeeld/ de wereld is maakbaar als een machine
1750 industriële revolutie
1800 begin van de moderne tijd
Urbanisatie & wonen:
18e eeuw landbouw meganiseerd
landbouwarbeiders raken banen kwijt
kleine boeren worden door grote boerenbedrijven uitgekocht
Trekken naar de steden/ fabrieken voor werk
trek van platteland naar stad= urbanisatie
Gevolg oude steden worden groter/ nieuwe steden ontstaan
Verstedelijking
In de steden word de dienste sector belangrijk/ dingen doen voor mensen/ (administratie, agenten, brandweer etc)
gevolg: nog meer mensen trekken naar de stad/ inkomens verschillen worden groter
Nieuwe en oude steden hebben geen goede voorziningen voor zoveel mensen
Riolering/ huizen/ hygiene zijn slecht
mensen wonen dicht op elkaar onder slechte omstandigheden
De industriële revolutie
nationalisme
&
modern imperialisme
De Sociale Kwestie
Politieke stromingen
Democratie in Nederland
Bevolkingsgroei:
1700 bevolkingsgroei
komt door:
Toename medische wetenschap: meer hygiëne/ betere medicijnen (penicilline) / betere behandel methode
Landbouw revolutie: meer en beter voedsel (mais en aardappels)/ gebruik van landbouwmachines/ kunstmest
Industrialisatie:
+/- 1750 Engeland
Huisnijverheid/ in opdracht van iemand thuis met de hand producten maken
bevolkingsgroei
vraag naar producten stijgt/ textiel
Huisnijverheid kan de vraag niet aan
machines worden uitgevonden om productie te versnellen
1769 James Watt verbetert de stoommachine
Stoommachine te groot voor thuis/ machines in fabrieken
in fabrieken met machines producten maken/ industrialisatie
met machines produceren is mechanisatie
Energie bronnen en grondstoffen:
+/- 1750 machines/ stoommachines
andere energie bronnen: wind en water/ steenkool
grondstoffen nodig voor producten: ijzererts/ koper
toename van steenkool mijnen
Fabrieken in de buurt van de energie bronnen en grondstoffen
mensen/ arbeiders gaan in de buurt wonen van de fabrieken
ontstaan van nieuwe steden
Urbanisatie & werken:
Veel mensen trekken naar de steden voor werk
Meer werkzoekende dan dat er werk is
Gevolg: arbeiders werken voor lage lonen/ lange werkdagen/ hebben geen rechten
Kinderen vrouwen arbeid kwam veel voor: om genoeg inkomen te hebben in het gezin/kinderen en vrouwen waren goedkoop
Er is veel armoede
Werk is vies en gevaarlijk/ machines zijn niet veilig
Werkgevers en werknemers:
Werkgevers zijn liberaal/ kapitalistisch
vinden vrijheid en winst maken belangrijk/ dus geen regels voor de economie
Hierdoor vinden ze rechten voor de arbeiders niet belangrijk/ goedkope werkkrachten zorgen voor meer winst
Werknemers/ arbeiders willen op komen voor hun rechten
Vakbonden komen op voor de rechten van arbeiders/ gaan staken
Socialisten willen sociale wetten die de arbeider beschermen
Liberalen:
Vrijheid/ mensen zijn vrij om hun eigen toekomst te bepalen
Vrijheid van economie/ winst maken gaat voor alles/ economie mag niet gebonden zijn aan regels
weinig wetten/ wetten zijn er alleen om eigendom te beschermen/ orde in het land te houden/ misdaden tegen te gaan
Vooral voor de rijke burgers
scheiding van kerk en staat/ de kerk mag geen invloed hebben op het bestuur of rechtspraak
openbare scholen/ door onderwijs kan de samenleving verbeterd worden
Democratie/ census kiesrecht/ mensen die rijk zijn hebben een opleiding en hebben dus meer verstand van politiek
verschil tussen rijk en arm is goed/ armen mensen gaan dan automatisch harder werken om hun positie te verbeteren
partijen nu: VVD/ D66
Socialisme:
Gelijkheid/ eerlijke kansen voor iedereen
Economische kansen/ gelijkheid/ regels en wetten moeten hiervoor zorgen
er moeten sociale wetten zijn die de armste in de samenleving beschermen tegen armoede/ uitbuiting/ de overheid moet zijn burgers beschermen
vooral voor de arbeiders
God bestaat niet/ kerk maakt misbruik van de armen/ armen zijn te veel afhankelijk van de kerk
openbare scholen onderwijs zorgt ervoor dat de armen/ arbeiders zich kunnen opwerken
algemeen mannen kiesrecht/ iedereen moet mogen stemmen/ eerlijker/ vakbonden staken om
verschil tussen rijk en arm moet kleiner/ rijken moeten meer belasting betalen dan de armen
1e partij: SDAP van Troelstra
politieke partijen nu: SP/ PvdA/Groenlinks/ D66
Confessionelen:
Geloof moet leidend zijn voor alle keuzes/ de Bijbel verteld alle waarheden er zijn dus geen extra regels nodig
economische vrijheid met sociale wetten
vooral voor gelovigen: katholieken protestanten
God bepaalt de plek van mensen/ verschillen tussen rijk en arm moet je dus accepteren
de Kerk doet aan liefdadigheid/ regels voor de armen zijn dus niet nodig
wel voor algemeen mannen kiesrecht/ vrouwen moeten thuis de kinderen opvoeden
Anti- revolutionair/ terug naar de tijd van voor de verlichting
Speciale scholen: school met de bijbel/ openbare scholen zijn slecht omdat God daar geen plek heeft
1e partij: ARP van Kuyper
Politiek partijen nu: CDA, Christen Unie, SGP

Feminisme
Feminisme:
komt op voor vrouwen rechten/ emancipatie
Gelijkheid voor man en vrouw
vrouwen moeten het recht krijgen om te mogen studeren
vrouwen moeten ook stemrecht krijgen/ algemeen kiesrecht
vooral door de vrouwen uit de rijke burgerij
arbeidsters moesten niet meer in de fabriek maar thuis zorgen voor de kinderen
Koninkrijk:
1815 Nederland en België samen Koninkrijk der Nederlanden
Koning Willem I heeft bijna alle macht
Constitutionele monarchie: koninkrijk met een grondwet
Parlement: 1e en 2e kamer heeft geen echte macht
De Koning benoemt de ministers en maakt de wetten
Grondwet van 1848:
1830 België voelt zich achter gesteld/ wil onafhankelijkheid
1839 België zelfstandig/ eigen Koninkrijk/ Koning Leopold
Onvrede over de koning groeit
1840 Koning Willem II/ geeft veel geld uit
Liberalen willen veranderingen/ een sterker parlement die de financiën controleert
Willem II wil geen veranderingen
1848 In heel Europa dreigt revolutie
Willem II geeft Thorbecke (leider van de Liberalen) opdracht nieuwe grondwet te laten maken
Grondwet van 1848:
Koning heeft geen macht maar is onschendbaar
Macht ligt bij het parlement
cencuskiesrecht: rijke burgers die belasting betalen mogen stemen
Algemeen kies recht:
1870 steeds meer groepen willen stem recht
Socialisten gaan staken
Feministen gaan demonstreren
1917: algemeen mannen kiesrecht/ passief kiesrecht voor vrouwen
1919 algemeen kiesrecht
Nationalisme:
19e eeuw ontstaan van nationalisme
volken worden zich bewust van hun eigen land, volk, cultuur, taal, geschiedenis
nationalisme= een overdreven vaderlandse liefde
nationalisme zorgt voor meer eenheid binnen het land/ eigen land, cultuur, volk is het beste
nationalisme zorgt ook voor strijd of wantrouwen naar andere volken, landen, culturen/ die zijn minderwaardig
volk wil zich graag trots voelen over prestaties, rijkdom of geschiedenis van het land
landen willen industrialiseren/ zorgt voor rijkdom en dus ook trots
modern imperialisme:
Europa gaat gebieden buiten Europa veroveren/ kolonialiseren
komt door:
Industrialisatie: landen hebben grondstoffen nodig die niet altijd aanwezig zijn in eigen land/ kunnen de kolonie gebruiken als afzetmarkt
nationalisme: het hebben van een kolonie gaf een trots/ machtig/ belangrijk gevoel
gebieden werden veroverd en onderdeel van het Europese landen
vaak werden ze uitgebuit
Full transcript