Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wyjazdy pracowników administracyjnych w programie Erasmus+

wyjazdy STT 2017/2018
by

DSM Uniwersytet Szczeciński

on 27 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wyjazdy pracowników administracyjnych w programie Erasmus+

Wyjazdy szkoleniowe STT
Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie obowiązków wykonywanych na uczelni.

Jedną z popularniejszych form szkoleń są tzw. staff weeki oraz job shadowing.


http://staffmobility.eu/

Pracownicy administracyjni
pula
17 wyjazdów


Wyjazd trwa od
2 dni
do
maksymalnie 2 miesiący
,
w praktyce jest to
zazwyczaj 5 dni.

15 października 2017r. - 30 września 2018r.

15 października 2017r. do 31 lipca 2018r. lista podstawowa

01 maja 2018r. do 30 września 2018r. lista rezerwowa

Terminy
Złożenie dokumentów aplikacyjnych
w
Dziale Spraw Międzynarodowych

6 listopada – 5 grudnia 2017 r.


Jeśli pula miejsc nie zostanie wyczerpana, przeprowadzona będzie kwalifikacja dodatkowa w terminie
01 – 15 lutego 2018r.
Kwalifikacja
Zasady finansowania

Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania


Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy


Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, MacedoniaChorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia
Pracownicy naukowo - dydaktyczni
Kwalifikacja wydziałowa
WYJAZDY DYDAKTYCZNE STA
cel nadrzędny to przeprowadzenie minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych

wyjazd możliwy jedynie do instytucji, z którą US ma umowę inter-instytucjonalną

wyjazd dłuższy niż 7 dni wymaga przeprowadzenia większej liczby godzin dydaktycznych, liczbę tą określa się w następujący sposób:
8h/7 dni = wynik*liczba dni pobytu przekraczająca 7
Erasmus+
Wyjazdy pracowników administracyjnych US 2017/18
UWAGA
Konferencje i kwerendy nie mogą być finansowane w ramach wyjazdu szkoleniowego STT.

nie wpisujemy daty
imię i nazwisko w nagłówku
program szkolenia
cele mobilności
wartość dodana mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)
efekty w odniesieniu do pracownika i instytucji
podpis bezpośredniego przełożonego
podpis pracownika przystępującego do kwalifikacji
pozostawiamy bez podpisu
Każdy element Indywidualnego Programu jest oceniany w skali
0 - 2 pkt.

Dodatkowo punkty można uzyskać za:

uczestnictwo w szkoleniu dla uczestników wielu instytucji zagranicznych, np. Staff Week, summer school:
2 pkt

ostatni wyjazd nastąpił dwa lata temu:
1 pkt

ostatni wyjazd nastąpił trzy lata temu lub następuje po raz pierwszy:
2 pkt
Kto pierwszy ten lepszy!

W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów przyznawane są na podstawie potwierdzenia przyjęcia pracownika na szkolenie w określonym terminie przesłanego mailem do właściwej osoby kontaktowej.
130€/dzień
110€/dzień
100€/dzień
80€/dzień
100 km - 499 km

500 km - 1999 km

2000 km - 2999 km

3000 km - 3999 km
180€

275€

360€

530€
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
np. wyjazd do Dublina, maksymalne finansowanie to 4 dni 795€

875€ - 275€ = 600€
130€ = 4,62 dni
np. wyjazd do Faro, maksymalne finansowanie to 5 dni 860€

875€ - 360€ = 515€

100€ = 5,15 dni
875€ - 180€ = 695€

100€ = 6,95 dni
Finansowany jest wyjazd trwający
od 2 do 5 dni
,

kwota stypendium nie może przekroczyć
875€.

Wyjazd do Berlina - maksymalne finansowanie to 5 dni, 680€
maksymalna wysokość finansowania
koszty podróży
stawka dzienna
powyższe kwoty są kwotami brutto, odprowadzane są od nich składki ZUS
Rozliczenie wyjazdu
oryginał zaświadczenia o pobycie z informacją, że szkolenie odbyło się zgodnie z programem

oryginalny podpis instytucji przyjmującej na Mobility Agreement for Training

ankieta online (EU online survey)
wyjazdy szkoleniowe STT

Małgorzata Kopalska
malgorzata.kopalska@usz.edu.pl
91 444 12 08uczelniany koordynator programu Erasmus

Paulina Judycka
dwz@univ.szczecin.pl
91 444 10 58
pula
39 wyjazdów
wg. alokacji


Wyjazd trwa od
2 dni
do
maksymalnie 2 miesiący
,
w praktyce jest to
zazwyczaj 5 dni.

15 października 2017r. - 30 września 2018r.

15 października 2017r. do 31 lipca 2018r. lista podstawowa


01 maja 2018r. do 30 września 2018r. lista rezerwowa

pracownicy jednostek bez przyznanych miejsc w puli będą znajdować się na liście rezerwowej
do 28 lutego 2018r.
termin nadsyłania protokołów w ramach przyznanego limitu.
Jeśli protokół nie wpłynie do tego czasu, zarezerwowane środki finansowe przechodzą na pracowników z listy rezerwowej.
Kierownicy uprawnionych jednostek dydaktycznych lub Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ przesyłają do DSM protokół wraz z załączonymi dokumentami złożonymi przez pracowników.
Osoby, którym zostało przyznane stypendium na wyjazd, otrzymują e-maila z DSMu dotyczącego podpisywania umów stypendialnych i wypłaty stypendium.

Ze względu na skomplikowana procedurę wypłaty stypendium, w którą zaangażowane są 3 różne działy, umowa stypendialna powinna zostać podpisana
najpóźniej na 3 tygodnie przed wyjazdem.


APLIKACJA

kontakt z koordynatorem ds. wymiany kadry akademickiej w programie ERASMUS+ na wydziale (informacja o terminach kwalifikacji przeprowadzanej przez wydział, realizacja kwalifikacji)

wybór jednostki goszczącej - lista aktywnych umów inter-instytucjonalych na br. akademicki dostępna na stronie DSM

nawiązanie bezpośredniego kontaktu z instytucją partnerską, ustalenie warunkw dot. pobytu, akceptacja programu
APLIKACJA

złożenie dokumentów kwalifikacyjnych koordynatorowi ds. wymiany kadry

wyjazdy w ramach przyznanych limitów - koordynatorzy składają protokoły z przeprowadzonej kwalifikacji do dnia

28 lutego 2017 r.

nawiązanie bezpośredniego kontaktu z instytucją partnerską, ustalenie warunków dot. pobytu, akceptacja programu

wyjazd w ramach rezerwy - protokół składany przez koordynatora w terminie od
01 marca 2017 r
., lub też zostaje dołączony do protokołu dotyczącego listy podstawowej

DOKUMENTACJA
wyjazdy w ramach rezerwy - protokół składany jest przez koordynatora w terminie od
01 marca 2017 r.
,lub też załącza listę rezerwową do protokołu dotyczącego listy podstawowej
APLIKACJA
DOKUMENTACJA
termin wyjazdu podajemy tylko jeśli potwierdzony
osoba kontaktowa DSM
Erasmus Subject Code dostępne na stronach KE
minimum 8 godzin dydaktycznych
wartość dodana mobilności: osiągnięty dodatkowy cel związany ze strategią umiędzynaradawiania wydziału
program dydaktyczny
cel dydaktyczny
oczekiwane rezultaty
imię i nazwisko
podpis pracownika
podpis koordynatora
podpis osoby zatwierdzającej program po stronie goszczącej
Podpisanie umowy finansowej
Jak jesteśmy
oceniani
potwierdzenie programu dydaktycznego (Mobility Agreement for Teaching) wraz z planowanym terminem wyjazdu przez instytucję przyjmującą

uzupełniony dokument „potwierdzenie planowanych dat pobytu”, składany najpóźniej w dniu podpisania umowy finansowej

ustalenie konkretnej daty odbioru stypendium
Przykro mi nie jadę
Prosimy o informowanie o ewentualnej rezygnacji z wyjazdu w trybie pilnym!
wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił w poprzednim roku akademickim: 0 pkt
wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił dwa lata temu: 1 pkt
wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił trzy lata temu lub następuje po raz pierwszy: 2 pkt
www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus
1 marca 2018!
ważne!
8 pkt
w sumie 12 pkt
1

wniosek
w każdej z prowadzonych kwalifikacji


dokumenty aplikacyjne
o identycznej treści
sekcji złożone przez dwóch pracowników będą odrzucane


dokumenty aplikacyjne, którym nie można przyznać
1 punktu za ocenę celów
szkolenia i minimalnie
6 punktów łącznie
będą odrzucane
ważne!
Full transcript