Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Afvalinzameling, een nieuwe aanpak

No description
by

Anita de Smit

on 20 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Afvalinzameling, een nieuwe aanpak

Afval in Oss, een nieuwe aanpak
Opinienota 1 gemaakte keuzes
Gekozen maatregelen voor doorrekenen
In wintermaanden GFT 1 maal per 4 weken inzamelen
minder vaak inzamelen: 3 en 4 wekelijks restafval
Diftar: betalen per lediging van de kliko
Diftar: betalen per lediging en per kilo afval
Mogelijkheden nascheiding
Opinienota 2
Keuze maken voor maatregel of combinatie van maatregelen in de afvalinzameling voor:
korte termijn (tot 2017)
lange termijn (2017 tot en met 2020)
Afvalbeleidsplan 2015- 2021
Gekozen doelstellingen
Hoe gaan we die bereiken?
Samenwerking in regio As 50 plus


Waarom een andere aanpak van afval?
Met het huidige systeem:
geen verbetering afvalscheiding
geen vermindering van hoeveelheid afval
geen kostenverlaging afvalstoffenheffing
halen we niet landelijke doelstellingen
Proces om tot verandering te komen:

podiumbijeenkomst
Hoe staat Oss ervoor?
Wat gaat goed en wat kan beter?
Landelijke ontwikkelingen
Burgerpanel
Wat vinden onze inwoners?
meer voorzieningen in de wijk
minder vaak kliko's ophalen
financiële prikkel
gecombineerd ophalen van afvalstromen
nascheiding
opinienota 1
keuzes maken voor toekomst afval:
doelstellingen korte termijn
doelstellingen lange termijn
gewenste maatregelen afvalinzameling
opinienota 2
Welke vormen van afvalinzameling dragen het meest bij aan de gekozen doelstellingen?


Keuze maken
Doelstellingen korte termijn (2017)
Afvalstoffenheffing 15% lager (€ 38,-)
meer voorzieningen in de wijk
nieuw contract richten op hergebruik
Doelstellingen lange termijn (2020)
60 % minder restafval
70 % afvalscheiding
Afvalstoffenheffing 40% lager (€ 100,-)
Voorkeur maatregelen
GFT inzameling in wintermaanden 1 x per 4 weken
verlaging inzamelfrequentie
Diftar
nascheiding
Rekenmodel
Uitwerken van de gekozen maatregelen naar effect op:
kosten
milieu


Welke maatregelen dragen het meest bij aan de gekozen doelstellingen?
Hoe staat de gemeente Oss ervoor?

Kosten afvalinzameling: € 8,5 miljoen

Veel afval: 630 kg per inwoner per jaar
(landelijk gemiddelde is 518 kg)
Onvoldoende prikkel om afval te verminderen of beter te scheiden

Afvalscheiding: 63% (kliko: 45 %, milieustraat 91%)

In kliko: 39% GFT, 17% plastic, 12% papier.

Ontwikkelingen:

Afval wordt grondstof

Doelstellingen rijk:
65% afvalscheiding 2015
70% afvalscheiding 2020
Hoeveelheid afval in 10 jaar tijd halveren
In 2020: nog nauwelijks afval

Nieuwe vormen afvalinzameling:
Minder vaak inzamelen
gecombineerd inzamelen
omgekeerd inzamelen
geld voor inwoners
nascheiding

3 wekelijks inzamelen restafval
2 wekelijks inzamelen GFT

Extra scheiding: 58 - 72 kg
Besparing: € 12,23 - € 17,77

4 wekelijks inzamelen restafval
2 wekelijks inzamelen GFT

Extra scheiding: 76 - 98 kg
Besparing: € 18,76 - € 23,81


Diftar:
Twee wekelijks inzamelen restafval
Twee wekelijks inzamelen GFT


Per lediging:

Per lediging + per kilo:

Extra scheiding: 79 - 101 kg Extra scheiding: 90 - 112 kg

Besparing: € 14,26 - € 19,46 Besparing: € 10,80 - € 19,40

Nieuwste ontwikkeling:
Boete Brabantse gemeenten voor onderaanbod
Aanbesteding verwerking restafval vanaf 2017

Nascheiding:

Omrin, Oudehaske
Attero, Wijster

Goede scheidingsresultaten
Minder bewustwording

Nascheiding na bronscheiding:
Vanaf 2017 kansen
meer afvalscheiding, meer hergebruik
minder restafval
In wintermaanden 1 maal per 4 weken GFT:

Maanden: december, januari en februari

Resultaat:
Ingezamelde hoeveelheid GFT:
2011/2012: 1199 ton
2012/2013: 965 ton
Kostenbesparing: €58.000,-

Voor - en nadelen:

3 of 4 wekelijks inzamelen (GFT 2 wekelijks):


Voordelen:
minder routes rijden, daling inzamelkosten
iedereen: letten op wat er wordt weggegooid
geen extra kosten voor ICT en administratie
geen daling hoeveelheid GFT
verbetering afvalscheiding

Nadelen:
langer doen met beschikbare inhoud kliko
wennen aan nieuw systeem
daling service aan inwoners
3 wekelijks 'lastiger' dan 4 wekelijks


Diftar (GFT en restafval 2 wekelijks):

Voordelen:
Inwoners vinden dit een 'eerlijk' systeem
niet voor iedereen geldt: letten op wat er wordt weggegooid
verbetering afvalscheiding
service aan inwoners blijft gelijk


Nadelen:
nog steeds elke week route rijden, veel minder daling inzamelkosten
daling hoeveelheid GFT
veel extra kosten voor ICT en administratie
niet voor iedereen geldt: letten op wat er wordt weggegooid
Full transcript