Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Play the riddle game!

"The Hobbit: The Desolation of Smaug" is coming soon
by

Woman JP

on 2 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Play the riddle game!

Soul

Cloud

Wrong
Retry
Good luck
Wrong
Retry
Good luck
Child

Your answer is wrong!
You can't go on!
But I'll give you an
other possibility.
Do your best!


Your answer is wrong!
I'll give you an
other possibility.
Do your best!


Wrong
Retry
Good luck
Wrong
Retry
Good luck
Wind

Bird

It cannot be seen, cannot be felt,
Cannot be heard, cannot be smelt.
It lies behind stars and under hills,
And empty holes it fills.
It comes out first and follows after,
Ends life, kills laughter.

Dark

Silence

Bad luck

Great! You won the ring!


Your answer is wrong!


Wrong answer. Again!


Try again!
Do your best!
Now you're ready to continue the journey with the fellowship!

December 13 in the theaters!
Memory
*Nội dung
#1. Tổng quan về trí nhớ
#2. Hoạt động của trí nhớ
#3. Trợ giúp trí nhớ
#4. Phương pháp lộ trình (P.P Loci)
#1. Tổng quan về trí nhớ
Trí Nhớ không phải là một vị trí, nó là một hoạt động, một trải nghiệm
Bao gồm sự ghi nhớ, giữ gìn và tái tạo
Cảm giác, tri giác, rung động, hành động, suy nghĩ trước đây
What is
Memory?
Trí nhớ có thể phát triển không?
Luyện tập, phát triển và nuôi dưỡng
Types of memory
(sensory, short-term, long-term)
*Trí nhớ giác quan
*Trí nhớ ngắn hạn
+Thời gian lưu giữ rất ngắn
+Chứa khoảng 7 mẫu dữ liệu mỗi lần
*Trí nhớ dài hạn
+Duy trì rất lâu trong não
+Gắn liền với một trải nghiệm, cảm xúc cá nhân
How can you improve your memory?
Ôn luyện
Liên tưởng
Thuật nhớ+Cụm viết tắt
Trật tự
K-Na-Ca-Mg-Al-Zn-Fe-Ni-Sn-Pb-H-Cu-Hg-Ar-Pt-Au
-> Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố, hỏi cửa hàng Á Phi Âu
F.R.A.N.C.E
=Friendship remains and never can end
Giác quan
PHƯƠNG PHÁP LỘ TRÌNH (LOCI)
+Đặt ra một hành trình tưởng tượng với những điểm mốc dọc đường (chúng là những hình ảnh đặc sắc, sống động và lạ lùng).
+Sau đó liên tưởng những cột mốc đó tới những thứ trong danh sách cần nhớ.
*Danh sách những việc cần làm
1. Cho chó uống thuốc
2. Xin bác sĩ 1 cuộc hẹn khám bệnh
3. Đi làm tóc
4. Trả tiền điện
5. Mua sữa
6. Mua thiệp sinh nhật cho mẹ
7. Giặt đồ
8. Gửi thư
How Does Human Memory Work?
*Danh sách những việc cần làm
1. Cho chó uống thuốc
2. Xin bác sĩ 1 cuộc hẹn khám bệnh
3. Đi làm tóc
4. Trả tiền điện
5. Mua sữa
6. Mua thiệp sinh nhật cho mẹ
7. Giặt đồ
8. Gửi thư
What is memory?
How can you improve your memory?
the Method of Loci
How Does Human Memory Work?
Làm
Nếu
Trắng
Chị Huyền mang Nặng, Ngã đau
Anh Sắc không Hỏi một câu gọi là
F.A.M.I.L.Y
---Father and mother, i love you !!!

1402260330040105190820112412
1402 2603 3004 0105 1908 2011 2412
tua6n1
Full transcript